Články / Dokumenty Dnes je 16. 12. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Tam, kde je obdiv, většinou najdeme i závist

Pátek, 7.11.2014
První část promluvy P. Miroslava Herolda SJ o zrušení a obnově jezuitského řádu

Miroslav Herold

V těchto dnech se na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě koná mezioborová vědecká konference „In unum corpus coalescent.“ Tovaryšstvo Ježíšovo od zrušení (1773) ke znovuzřízení (1814). Jedná se o jednu z událostí, které uzavírají celý jubilejní rok 2014, během něho jsme s vděčností vzpomínali na obnovení jezuitského řádu papežem Piem VII. 7. srpna 1814. V české provincii jsme Pánu za to, že jezuité mohou mezi námi působit i v dnešní době, společně poděkovali na pouti jezuitských přátel a spolupracovníků ke sv. Ignáci do Prahy v sobotu 13. září. Součástí programu byla mimo jiné promluva církevního historika P. Miroslava Herolda SJ na téma Zrušení a dvě stě let od obnovení Tovaryšstva jako podnět k osobní duchovní obnově. Text přednášky, rozdělený do několika částí, postupně přineseme také na našem webu.


V letošním roce si připomínáme dvě stě let od znovuzřízení Tovaryšstva Ježíšova. Je to však docela zvláštní, protože od založení jezuitského řádu nikdy nenastal čas, že by jezuité nebyli přítomni nikde na světě. I od onoho 21. července 1773, kdy papež Kliment XIV. brevem Dominus ac Redemptor ruší Tovaryšstvo a sáhodlouze vysvětluje, proč tak činí, byla zachována jistá kontinuita. Od tohoto okamžiku se řád sice opravdu oficiálně uzavírá a jeho existence přestává, avšak papežské vyhlášení bylo podřízeno politické vůli. To znamená, že panovníci měli právo rozhodnout, zda tento papežský dokument bude na jejich území uveden v platnost, anebo ne. Díky této skutečnosti jsme vstoupili do velice zajímavé historické situace, že totiž existuje jakási diskontinuita a kontinuita Tovaryšstva Ježíšova. Byly oblasti, kde řád mohl nadále existovat a postupem času spět k oficiálnímu obnovení pro celý svět, a byly samozřejmě oblasti – a těch bylo mnohem více, kde řád opravdu zmizel z povrchu zemského.

Co vedlo ke zrušení jezuitského řádu?

Tovaryšstvo Ježíšovo se tak angažovalo na různých frontách a polích působnosti v apoštolském těle církve, že si zjednalo veliký obdiv. Ale tam, kde je obdiv, většinou najdeme alespoň jednu ze zúčastněných stran, která začne závidět, mít připomínky, či případně úplně nenávidět organizaci, která se dostává na výsluní, je příliš na očích a dosahuje jasných, neoddiskutovatelných, mnohdy pozitivních výsledků, opravdu úspěchů. Myslím, že poměrně razantní zastavení existence a působnosti Tovaryšstva Ježíšova souviselo s tím, že tento řád byl úspěšný. Že se mu opravdu dařilo sledovat povolání, které dostal do vínku, totiž hlásat víru, a to v co největší šíři, aby se dobrá zvěst o Bohu dostala ke všem lidem; že se mu dařilo nacházet i správný slovník, překládat onu zvěst do srozumitelného jazyka jiných kultur atd.

Dovedeme si představit, že hlásat Boží zvěst na tomto světě byla obrovská výzva, na kterou jezuité neustále hledali nové a nové odpovědi, ale přitom určitě naráželi i na jisté nepochopení. Někdy to možná dělali takovými způsoby, že se to nelíbilo dokonce ani členům církve samotné. Někdy možná mohli vzbudit dojem, že si hrají na příliš elitářskou organizaci – že jsou to ti oni, kteří tomu rozumí, kteří to dělají nejlépe, kteří na to mají, protože od svých přátel a dobrodinců dostávají neuvěřitelné finanční podpory. Že jsou to ti, kteří jsou podporováni přímo panovníky, jsou zváni k tomu, aby byli zpovědníky na královských a panovnických dvorech, aby byli teology biskupů a arcibiskupů, aby byli poradci v samotném Římě, kteří budou ovlivňovat smýšlení v církvi, ale vlastně se budou do jisté míry podílet i na ztvárňování politické a společenské situace. To všechno byly věci, které musely vyvolávat otázky v samotné katolické církvi. A podíváme-li se za hranice katolické církve, je jasné, že tento řád musel být v mnohém ohledu trnem v oku jiným křesťanským denominacím, byť ze strany Tovaryšstva byly snahy najít společnou řeč, která by vedla k dialogu.

Chyby jednotlivců

Existovaly různé pohledy na činnost Tovaryšstva, jež tento řád hodnotily jako organizaci, která je sice do jisté míry úspěšná, ale dopouští se i chybných kroků, a bylo by potřeba ji nějakým způsobem reformovat. Jako historik si však kladu otázku: Opravdu bylo Tovaryšstvo v některých svých činnostech nevěrné svému původnímu poslání apoštolského řádu? Opravdu se dopouštělo tak děsných zlořádů, že by například zpronevěřovalo majetek? Po teologické stránce že by někdy zacházelo za hranice zdravé nauky? V morální teologii že by bylo příliš laxní a liberální? Pokud se týče politické nauky tehdejší doby, opravdu jezuité hlásali např. myšlenky typu, že královražda je legitimní způsob přístupu společnosti vůči špatnému panovníkovi?

Tyto a podobné věci se vyčítaly jezuitům, a to i od samotných katolíků. Ve skutečnosti však tyto chybné kroky činili pouze jednotlivci. Například myšlenku, že by královražda byla legitimním způsobem řešení tísnivé politické situace, hlásal pouze jeden jediný jezuita. Nemůžeme z toho tedy vinit celý řád. Podobně v ekonomické oblasti se někteří jezuité dopustili chybných kroků, ale nemůžeme vinit celý řád z toho, že by zpronevěřoval dary, které dostal. Spíše než tyto jednotliviny je důležité vidět celého ducha oné doby.


Pokračování příště.
Redakčně upraveno.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.2.2019 Jezuité a jejich podnikání
19.2.2015 Nová šance od Boha
23.1.2015 Bylo to něco živoucího
16.1.2015 Mezi zrušením a obnovou
28.11.2014 Ve službách Říma i světských panovníkůNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil