Články / Články Dnes je 19. 7. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Budu se za vás modlit, abyste rostli v lásce

Pondělí, 10.11.2014
Před třiceti lety promluvila k věřícím v naši zemi Matka Tereza

Redakce Jesuit.cz

V neděli 9. a v pondělí 10. listopadu jsme si připomněli třicet let od okamžiku, kdy tehdejší Československou socialistickou republiku navštívila bl. Matka Tereza. Během své návštěvy promluvila 9. listopadu k věřícím shromážděným v kostele sv. Ignáce v Praze a o den později zavítala do Brna, kde byla opět přijata v někdejším jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za její návštěvu jsme poděkovali při mších svatých. V Brně byla při pondělní mši svaté také odhalena pamětní deska připomínající návštěvu bl. Matky Terezy v tamním kostele. Přinášíme podrobnější vylíčení jejího pobytu v Praze.


Na organizaci cesty Matky Terezy do ČSSR počátkem listopadu 1984 se podílel biskup Pavol Hnilica. Její cestu měla krýt sedmidenní návštěva kardinála Františka Tomáška. Nakonec Matka Tereza přicestovala na tři dny v doprovodu řádové sestry Mary Moniky Gomes. Obě byly ubytovány v Kněžském domově na Ječné ulici č. 2 v Praze. Dne 9. listopadu se Matka Tereza účastnila mše svaté v 17:30 v kostele sv. Ignáce, kam ji doprovázel biskup Matoušek. Mši slavil otec Jiří Skoblík a zúčastnilo se jí na 1 600 věřících.

Vyjádřila naději, že i u nás budou podmínky pro misijní činnost

Matka Tereza ke shromážděným věřícím promluvila v patnáctiminutovém kázání, proneseném v angličtině s tlumočením do češtiny. Vyzdvihla práci československých bratří a sester v zahraničí a vyjádřila naději, že i v naší republice budou vytvořeny podmínky pro misijní činnost. Na misii by se podílely čtyři řádové sestry, které by měly v roce 1985 přijít do Brna.

„Velice nás překvapilo, že Matka Tereza promluvila veřejně a ještě k tomu od ambonu. Byli jsme sice zvyklí na návštěvy Rogera Schütze, který ovšem vždy stál u východu z kostela a podával lidem ruce a promluvil s nimi pár slov. Ale veřejně se projevit nemohl,“ vzpomíná na návštěvu Matky Terezy tehdejší disidentka Dana Němcová.

Ačkoli nebyla návštěva Matky Terezy nijak hlášena, kostel byl tak plný, že věřící stáli i na stupních bočních oltářů. Po skončení obřadu odešla Matka Tereza do Kněžského domova na Ječné, kde se shromáždili věřící skandující „Ať žije Matka Tereza!“ Věřící pak ještě měli možnost se s Matkou Terezou pozdravit. Na závěr asi půlhodinového setkání je otec Skoblík pozval také na ranní mši dne 10. listopadu v 6:15 hodin, na které bude opět přítomna i Matka Tereza. Mše se zúčastnilo zhruba šest set osob a Matka Tereza po ní odcestovala do Brna.

Byla to taková malá manifestace

P. Jiří Skoblík, který tehdy působil při kostele sv. Ignáce, vzpomíná na návštěvu Matky Terezy takto: „Udělal jsem jednu velkou chybu, a to tu, že jsem ji neposlal nahoru na kazatelnu. Protože tam by byla báječně vidět po celém kostele. Ona byla malinká, čili já jsem ji nechal dole u ambonu. (…) Bylo zajímavé, že po skončení mše nás z kostela ven pouštěli přes sakristii a nikoli hlavním vchodem. Nevím ani proč. Bylo tam ale několik příslušníků SNB, skrze něž jsme museli projít ven.

K Ignáci ji poslal pan biskup Tomášek, protože to byl tehdy centrální kostel, báječně dostupný dopravou, tramvají, autobusem, a tehdy ještě i trolejbusem a už i metrem. Byla to ohromná akce. Režim v té době byl, řekněme, slabý, nebo sledoval nějakou jinou politiku – v 50. letech by to totiž bylo naprosto nemyslitelné –, tak se při této akci na všechno přivíraly oči. Mlčeli ke všemu, co se tam tedy dělo, i když to byla taková malá manifestace. Mše, na které byla účastna, proběhla velice krátce, já jsem tehdy ani dlouze nekázal, protože mi bylo jasné, že lidé chtějí především slyšet ji a nikoli mě.“

Není důležité, kolik toho uděláme, ale kolik lásky do toho vložíme

K věřícím v kostele sv. Ignáce pronesla 9. listopadu 1984 Matka Tereza tato slova:

Mějme krásné, čisté, upřímné srdce, abychom mohli Pána Ježíše co nejvíce milovat. Písmo svaté nám říká, že nás Bůh tak miluje, že nám poslal svého Syna Pána Ježíše. A Ježíš podstoupil tuto cestu z nebe, stal se malým dítětem. Stal se jako vy, stal se jako já, aby nám přinesl tu krásnou zprávu, že Bůh je láska, že nás miluje. A že on chce, abychom se navzájem milovali tak, jako On miluje každého z nás. A když se podíváme na kříž, poznáváme, jak nás Ježíš miloval. A když se podíváme ke svatostánku, vidíme, jak nás nyní miluje. A chce, abychom se my milovali tak, jak on miluje každého z nás.

Není důležité, kolik toho uděláme, ale kolik lásky vložíme do toho, co děláme. Není důležité, kolik dáváme, ale kolik lásky dáme do toho, co dáváme. A tak vy, kteří žijete v tomto krásném Československu, kteří jste byli vychováni ve víře, buďte živými příklady věčné Boží lásky. Mnoho synů a dcer této země zvěstuje tuto zvěst v mnoha zemích jako misionáři. Budu se za vás modlit, abyste rostli v této lásce víc a více. A čím více porostete v této lásce, tím více porostete ve svatosti.

A jak se naučíme milovat? Kde tato láska začíná? Doma. A jak začíná? Společnou modlitbou. Protože rodina, kde se všichni společně modlí, drží pohromadě. A jestliže budete držet pohromadě, budete se milovat tak, jak nás Kristus miloval. A nejkrásnějším dárkem, který rodina může dát, je dát Bohu svou dceru nebo syna. Jsme misionářky lásky. Máme sestry, bratry a kněze, kteří jsou misionáři lásky. A svůj život zasvěcujeme především tomu, abychom pěstovali Boží lásku mezi nejchudšími. Lidé, kteří jsou ničí, kteří jsou zapomenuti, kteří nikoho nemají, kteří nevědí, co je lidská láska. A pro tyto lidi chceme být Boží láskou a záchranou.

Náš život je velmi úzce spojen s Eucharistií. Protože Ježíš se stal chlebem, aby uspokojil zástup hladovějících po Něm. A On se stal chlebem těm nahým bez domova, a tam zase my můžeme uspokojovat jeho lásku. A aby bylo snadnější ho milovat, říká nám: „Cokoli jste jednomu z nejmenších učinili, mě jste učinili.“ „Jestliže někomu dáte sklenici vody pro mne, děláte to pro mne.“ A nyní znovu, kde vlastně prožíváte Boží přítomnost? Na prvním místě v domovech. Cokoli učiníte někomu v rodině, děláte pro Ježíše.

Jak úžasná je Boží láska k nám! Aby nám usnadnila navzájem se milovat tak, jak Bůh miluje nás. Budu se za vás modlit, abyste rostli v této lásce, jeden k druhému. A vy se také modlete za nás, abychom mohli růst v lásce k nejchudším z chudých. Prosím vás o modlitbu, aby naše sestry mohly jednou přijít i sem a přinášet lásku těm nejchudším. A v této radosti z lásky budeme růst ve svatosti, ke které nás Bůh stvořil. Bůh vám žehnej.


Na základě archivních materiálů a svědectví pamětníků zpracoval Emanuel Vittek.
Redakčně upraveno a zkráceno.

Popis pobytu Matky Terezy v Brně naleznete ZDE. Promluvu, kterou bl. Matka Tereza pronesla při své návštěvě v Brně, si můžete poslechnout ZDE anebo přečíst ZDE.

Fotografie zachycuje promluvu Matky Terezy v brněnském kostele. Další archivní fotografie z návštěvy Matky Terezy si můžete prohlédnout ZDE.

Fotografie ze slavnostní mše sloužené 10. listopadu v brněnském kostele si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2018 Farníci besedovali se sestrou Angelikou
29.6.2018 Zahradní slavnost při kostele svatého Ignáce
25.6.2018 Kostel svatého Ignáce byl opět otevřen pro školy
24.4.2018 Katoličtí lékaři se seznamují s ignaciánskou spiritualitou
28.3.2018 Děti prožily velikonoční dobrodružstvíNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Kněží v pastoraci
Aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.
Národní úmysl: Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Ekumenická duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil