Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Absolventi se podruhé setkali na Velehradě

Neděle, 8.2.2015
Velehrad. V pořadí teprve druhý ročník Absolventského Velehradu se konal 6.-8. února. Myšlenka pořádat tuto akci vzešla od absolventů vysokých škol, kteří se během studií angažovali ve Vysokoškolském katolickém hnutí a v minulosti pomáhali s přípravou či organizací Studentských Velehradů. Mnozí z nich se dále realizují jako dobrovolníci v akademické pastoraci.


Prostředím Studentských Velehradů během uplynulých 20 let prošlo několik set mladých lidí, kteří jsou dnes aktivní v církvi, nebo ve veřejném životě. Organizátoři Absolventského Velehradu tedy pro ně chtěli vytvořit platformu setkání a sdílení na místě, které dobře znají. Pozvali zároveň i studenty závěrečných ročníků vysokých škol. Věkové rozpětí účastníků je přibližně od 21 do 35 let.

"Má to stejný formát jako Studentský Velehrad, jen je to komornější. Přijíždí se v pátek, sobota je vyplněná přednáškami a končí se v neděli v poledne," osvětluje strukturu programu český jezuitský provinciál Josef Stuchlý, který se akce zúčastnil jako jeden z přednášejících. V pátek 6. února akci zahájila večerní bohoslužba v kapli na Stojanově, kterou celebroval jezuita Miroslav Herold. Po ní následovala večeře, čajovna, představení Divadla DraS a možnost tiché adorace v kapli. V sobotu 7. února program pokračoval přednáškami a besedami s mnoha hosty. Večer se pak uskutečnil koncert cimbálové kapely CM Burava a košt vína. Absolventský Velehrad ukončila nedělní bohoslužba.

Akce se letos zúčastnilo bezmála dvě stě mladých lidí. Někteří z nich přijeli s celou rodinou. "Mezi přednášejícími bylo mnoho bývalých studentů, kteří nabídli témata partnerského života, zapojení křesťana do společnosti, tedy témata, které jsou adekvátní jejich situaci a věku," uvádí dále představený českých jezuitů. Pořadatelé připravili tři základní okruhy. První zněl "Křesťan a profese" a kladl před posluchače otázky, jak svědčit o víře v práci, jaké jsou limity a etické výzvy podnikání. Druhý okruh "Křesťan a rodina" se snažil prozkoumat křesťanskou výchovu dětí, životní povolání a vztahy. Poslední okruh "Křesťan a společnost" se týkal společenské odpovědnosti a angažovanosti, ale také dobrovolnictví.


Více: AbsolventskyVelehrad.cz

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.4.2018 Na Studentský Velehrad se letos sjelo na sedm set mladých lidí
23.3.2018 Příprava na Velikonoce ve studentských farnostech vrcholí
4.1.2018 První studentská mše v novém roce v kostele sv. Ignáce
13.11.2017 Vysokoškoláci a jejich kaplani se sešli v Kolíně
28.2.2017 Mladí absolventi jsou zváni na VelehradNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Mladí lidé v Africe
Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.
Národní úmysl: Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).
více »

Nejbližší akce

Pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Konference Řád a město, řád a jeho mecenáši


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro teenagery


Víkend pro seniory


Ignaciánské duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil