Články / Aktuality Dnes je 21. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Absolventi se podruhé setkali na Velehradě

Neděle, 8.2.2015
Velehrad. V pořadí teprve druhý ročník Absolventského Velehradu se konal 6.-8. února. Myšlenka pořádat tuto akci vzešla od absolventů vysokých škol, kteří se během studií angažovali ve Vysokoškolském katolickém hnutí a v minulosti pomáhali s přípravou či organizací Studentských Velehradů. Mnozí z nich se dále realizují jako dobrovolníci v akademické pastoraci.


Prostředím Studentských Velehradů během uplynulých 20 let prošlo několik set mladých lidí, kteří jsou dnes aktivní v církvi, nebo ve veřejném životě. Organizátoři Absolventského Velehradu tedy pro ně chtěli vytvořit platformu setkání a sdílení na místě, které dobře znají. Pozvali zároveň i studenty závěrečných ročníků vysokých škol. Věkové rozpětí účastníků je přibližně od 21 do 35 let.

"Má to stejný formát jako Studentský Velehrad, jen je to komornější. Přijíždí se v pátek, sobota je vyplněná přednáškami a končí se v neděli v poledne," osvětluje strukturu programu český jezuitský provinciál Josef Stuchlý, který se akce zúčastnil jako jeden z přednášejících. V pátek 6. února akci zahájila večerní bohoslužba v kapli na Stojanově, kterou celebroval jezuita Miroslav Herold. Po ní následovala večeře, čajovna, představení Divadla DraS a možnost tiché adorace v kapli. V sobotu 7. února program pokračoval přednáškami a besedami s mnoha hosty. Večer se pak uskutečnil koncert cimbálové kapely CM Burava a košt vína. Absolventský Velehrad ukončila nedělní bohoslužba.

Akce se letos zúčastnilo bezmála dvě stě mladých lidí. Někteří z nich přijeli s celou rodinou. "Mezi přednášejícími bylo mnoho bývalých studentů, kteří nabídli témata partnerského života, zapojení křesťana do společnosti, tedy témata, které jsou adekvátní jejich situaci a věku," uvádí dále představený českých jezuitů. Pořadatelé připravili tři základní okruhy. První zněl "Křesťan a profese" a kladl před posluchače otázky, jak svědčit o víře v práci, jaké jsou limity a etické výzvy podnikání. Druhý okruh "Křesťan a rodina" se snažil prozkoumat křesťanskou výchovu dětí, životní povolání a vztahy. Poslední okruh "Křesťan a společnost" se týkal společenské odpovědnosti a angažovanosti, ale také dobrovolnictví.


Více: AbsolventskyVelehrad.cz

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.1.2018 První studentská mše v novém roce v kostele sv. Ignáce
13.11.2017 Vysokoškoláci a jejich kaplani se sešli v Kolíně
28.2.2017 Mladí absolventi jsou zváni na Velehrad
19.3.2016 Studenti se opět setkají na Velehradě
5.11.2015 Ignaciánská rodina se modlí za mladé


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil