Články / Aktuality Dnes je 15. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Absolventi se podruhé setkali na Velehradě

Neděle, 8.2.2015
Velehrad. V pořadí teprve druhý ročník Absolventského Velehradu se konal 6.-8. února. Myšlenka pořádat tuto akci vzešla od absolventů vysokých škol, kteří se během studií angažovali ve Vysokoškolském katolickém hnutí a v minulosti pomáhali s přípravou či organizací Studentských Velehradů. Mnozí z nich se dále realizují jako dobrovolníci v akademické pastoraci.


Prostředím Studentských Velehradů během uplynulých 20 let prošlo několik set mladých lidí, kteří jsou dnes aktivní v církvi, nebo ve veřejném životě. Organizátoři Absolventského Velehradu tedy pro ně chtěli vytvořit platformu setkání a sdílení na místě, které dobře znají. Pozvali zároveň i studenty závěrečných ročníků vysokých škol. Věkové rozpětí účastníků je přibližně od 21 do 35 let.

"Má to stejný formát jako Studentský Velehrad, jen je to komornější. Přijíždí se v pátek, sobota je vyplněná přednáškami a končí se v neděli v poledne," osvětluje strukturu programu český jezuitský provinciál Josef Stuchlý, který se akce zúčastnil jako jeden z přednášejících. V pátek 6. února akci zahájila večerní bohoslužba v kapli na Stojanově, kterou celebroval jezuita Miroslav Herold. Po ní následovala večeře, čajovna, představení Divadla DraS a možnost tiché adorace v kapli. V sobotu 7. února program pokračoval přednáškami a besedami s mnoha hosty. Večer se pak uskutečnil koncert cimbálové kapely CM Burava a košt vína. Absolventský Velehrad ukončila nedělní bohoslužba.

Akce se letos zúčastnilo bezmála dvě stě mladých lidí. Někteří z nich přijeli s celou rodinou. "Mezi přednášejícími bylo mnoho bývalých studentů, kteří nabídli témata partnerského života, zapojení křesťana do společnosti, tedy témata, které jsou adekvátní jejich situaci a věku," uvádí dále představený českých jezuitů. Pořadatelé připravili tři základní okruhy. První zněl "Křesťan a profese" a kladl před posluchače otázky, jak svědčit o víře v práci, jaké jsou limity a etické výzvy podnikání. Druhý okruh "Křesťan a rodina" se snažil prozkoumat křesťanskou výchovu dětí, životní povolání a vztahy. Poslední okruh "Křesťan a společnost" se týkal společenské odpovědnosti a angažovanosti, ale také dobrovolnictví.


Více: AbsolventskyVelehrad.cz

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.9.2018 Studentské farnosti zahajují nový akademický rok
23.4.2018 Na Studentský Velehrad se letos sjelo na sedm set mladých lidí
23.3.2018 Příprava na Velikonoce ve studentských farnostech vrcholí
4.1.2018 První studentská mše v novém roce v kostele sv. Ignáce
13.11.2017 Vysokoškoláci a jejich kaplani se sešli v KolíněNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil