Články / Články Dnes je 18. 8. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Pomoc chudým v okolí Buenos Aires

Středa, 22.7.2015
Nadace Protagonizar poskytuje mikroúvěry pro chudé

Redakce Jesuit.cz

Již více než 15 let se nadace Protagonizar (Průkopník) věnuje pomoci tisícům rodin. Toto jezuitské apoštolské dílo působí v Argentině a je koordinováno organizací Fe y Alegria (Víra a radost). Patronát nad ní drží Sdružení podnikatelů a odborníků. Nadace umožňuje rodinám v oblasti San Miguel – jedné z ekonomicky nejzanedbanějších oblastí v okolí Buenos Aires – se ekonomicky postavit na své nohy.


Nadace organizuje celkovou podporu sociálně-ekonomickému začleňování nejchudších rodin, a to pomocí nabídky malých půjček, mikroúvěrů, které umožňují klientům, aby začali podnikat. Díky této revoluční metodě, kterou vynalezl nositel Nobelovy ceny za mír Muhammad Yunus, se zásadně mění životní podmínky rodin, které dosud byly v extrémní bídě, bez práce a bez přístupu k jakékoliv podpoře. Tento jezuitský apoštolát v hustě osídleném okolí Buenos Aires nejlépe dokumentují výpovědi těch, kteří tuto nabídku využili.

Více než rok se třiapadesátiletý Denis Cabrera snažil najít práci. V roce 2004 slyšel v rozhlase vysílání o zakladatelích nadace Protagonizar. S podporou nadace se rozhodl vyučit ve včelařství, po čemž vždy toužil. Pod vedením otce Rodriga se nakonec nejen vyučil, ale stal se dokonce mistrem. Nadace mu poskytla finanční prostředky, které mu umožnily si založit vlastní podnik. Nyní prodává své včelařské produkty jednak v místě svého obydlí, kde má dva úly, jednak i na dalším místě. Účast na trzích mu udělala dobrou reklamu, a on díky tomu mohl začít nabízet své výrobky i do obchodů. Velmi aktivně mu s tím pomáhá jeho žena Ovidia.

Na otázku, jaké předpoklady pro založení podniku jsou nejdůležitější, Denis Cabrera odpovídá: „Kreativita a peníze“. Poukazuje na nutnost týmové práce a dodává: „To je jako ve včelím úle, jedna včela sama nemůže udělat všechno.“ O nadaci říká, že „umí zohlednit všechny pochyby, ale nakonec vytvořit vztah důvěry.“ Nadace mu v jeho životě velmi pomohla. Když se ho někdo ptá na plány do budoucna, hrdě odpovídá, že jeho děti jistě „ukončí své vzdělání na střední a vysoké škole.“

Lopeziny děti

Příběh padesátileté Cristiny Lopez de Cejudo je poměrně nový. S prací nadace se seznámila teprve v roce 2011 prostřednictvím jiného podniku. Tehdy provozovala malý kiosek. „S pomocí půjčky bylo všechno jednodušší. Dnes mám opravdový obchod a můj měsíční výdělek je okolo 4.500 pesos. Díky tomu můžu uživit svou rodinu. Není to jednoduché, protože můj muž trpí apoplexií a navíc mám pět adoptivních dětí.“

Cristina je v okolí dobře známá. Název „Lopeziny děti“ zní téměř jako titul nějaké operety, ale je to název jejího obchodu, který ve svém domě otevřela. Zde se věnuje denně svým zákazníkům od 8 do 23 hodin. Přiznává, že finanční podpora z nadace ji dovolila znovu získat svou důstojnost a práci. „Mým snem je zvětšit obchod tak, že v něm najdou práci i mé děti.“ Při příležitosti patnáctého výročí nadace Protagonizar ji Cristina přeje mnoho dalších let působení, protože prý nadace umí nejen poradit, ale i účinně pomoci a najít vždy nějaké řešení.

Mikroúvěry jsou nejdůležitějším faktorem účinné pomoci nadace. Chudým rodinám mohou dát peníze novou perspektivu a s ní i naději na důstojný život a možnost plánovat svou budoucnost. Výsledky se obvykle dostaví velmi brzy. I v prostředí velké sociální zranitelnosti mohou lidé, když se jim dá příležitost, zlepšit své životní podmínky. Díky pomoci nadace mohou ukázat svůj talent a sílu, mohou znovu získat sebeúctu a tím zlepšit nejen svůj život, ale kultivovat i své okolí.

Díky nadaci je možné mluvit o mnoha životních příbězích s dobrým koncem. Claudio Medina, který má 38 let, žije se svou nevelkou rodinou na sídlišti Las Catonas. Má malý dům v blízkosti potoka a rozhodl se otevřít si pekařství. Díky půjčce 2.000 pesos mohl nakoupit suroviny nutné k výrobě pečiva. Každý den za svítání teď rozváží své výrobky a prodává je v okolních obchodech.

I pro šestašedesátiletou Elenu Kranchevich a jejího muže, vyučeného kováře, se zhoršila před dvěma lety situace v důsledku omezení pracovních příležitostí. Elena se obrátila na nadaci a díky mikroúvěru 1.800 pesos se rozhodla se svým mužem otevřít malý obchod s ovocem.

Výsledky nadace po 15 letech

V posledních 15 letech se činnost nadace Protagonizar značně rozšířila, i když ještě nedosáhla cílů, které zakladatelé očekávali. Koncem roku 2013 nadace podporovala celkem 1.631 drobných podnikatelů. 75.8% těchto podnikatelů byly ženy, mnohé z nich v domácnosti. Počet udělených úvěrů činil 7.771. V minulém roce bylo půjčeno celkem 21.144.448 pesos. Od roku 1999 bylo ve formě mikroúvěrů poskytnuto 60.731.363 pesos. Průměrný příspěvek na domácnost činí 2.195 pesos, s velmi vysokou návratností 97.1%.

Nadaci zastupují týmy s deseti pracovníky a dalšími šesti osobami, které tvoří řídící výbor. Úvěrový systém předpokládá, že podnikatel, který má zájem o úvěr, osloví čtyři až šest dalších podnikatelů – své přátele, sousedy, členy rodiny, kteří žijí v okolí a již mají vlastní podnik. Když jsou splněny všechny podmínky, nadace si vyžádá osobní data a úvěrový poradce osobně navštíví každého žadatele, aby vypracoval posudek, ze kterého je možné usoudit, zda nový podnik může dostat úvěr. Když je vypracovaný projekt, poradce navrhne výši úvěru, která odpovídá možnostem žadatelů dluh splácet.

Žádost potom posuzuje výbor, který rozhoduje o tom, zda bude úvěr udělen, nebo zda není nutno změnit podmínky žádosti. Pokud je žádost schválena, peníze mohou být vyplaceny. Koordinátor pak rozdělí peníze mezi jednotlivé podnikatele tak, jak bylo předem dohodnuto. Ti mají lhůtu deseti dní na nákup zboží a materiálu. Poplatky se platí týdně a skupinově. Koordinátor pak platí celkovou částku za jednotlivce ve své skupině.

Pozornost si zaslouží i fakt, že 95% drobných podnikatelů své úvěry obnovuje. Díky tomu, že obvykle už disponují větším kapitálem, stoupá také jejich schopnost úvěr splácet. To je pozitivní efekt, který povzbuzuje nadaci k další pomoci a jejich klienty k žádostem o vyšší úvěr. V případě, že jeden člen skupiny není schopen splácet, ať již proto, že odmítá splácet (což se stává velmi zřídka), nebo z jiných důvodů, například kvůli nemoci, krádeži či ztrátě zisku, ostatní členové skupiny jsou povinni podíl dotyčného neplatiče pokrýt a v těchto případech nabývá platnosti záruka solidarity.

Nadace Protagonizar umožňuje velkou rozmanitost úvěrů. Poskytuje jednotlivé úvěry lidem, kteří již prošli více než pěti výše popsanými cykly a tím prokázali svoji odpovědnost, zkušenost v hospodaření a angažovanost. Existují také úvěry integrální pomoci, které jsou určeny k vylepšení zázemí a opravě budov, ve kterých podniky sídlí. Dalším druhem je úvěr na základní kapitál, který slouží k nákupu strojů a živnostenských zařízení. Také existují úvěry progresivního začlenění pro ty, kteří poprvé potřebují dobrozdání, ale neví, s kým by mohli vytvořit solidární skupinu. V tomto případě je podmínka, že první překlenovací půjčka je poskytnuta jednou, a může být prodloužena jen tehdy, pokud se dotyčný začlení do nějaké podnikatelské skupiny.

Práce nadace Protagonizar by nebyla možná bez příspěvku sponzorů a podnikatelů, kteří s ní spolupracují. Snem členů nadace je zvýšit počet podnikatelských rodin, které nadace při uskutečňování svých projektů doprovází, nejméně o 20%, aby se mohl vrátit úsměv do tváří co největšího počtu chudých rodin.


Paula Torres-Susana Reinoso
Převzato z ročenky Jesuits. Přeložil Josef Loub. Redakčně upraveno.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.7.2018 Biskup syrského Aleppa o situaci křesťanů v zemi
12.6.2018 Devadesátiny v Japonsku
8.6.2018 Zájem o křesťanství v Turecku roste
16.5.2018 Reportážní seriál Pod syrským nebem
5.4.2018 Jezuitské redukce v ParaguayiNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Rodiny jako bohatství
Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
Národní úmysl: Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje (srv. Žl 29/28).
více »

Nejbližší akce

Duchovní cvičení s Živými kameny


Pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova


Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky


Ignaciánské exercicie (Kurz 255)


Duchovní obnova pro mladé


více »

Kalendárium

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil