Články / Aktuality Dnes je 21. 7. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Po stopách sv. Ignáce v jubilejním roce

Čtvrtek, 30.7.2015
Manresa. O svátku sv. Ignáce z Loyoly, v pátek 31. července, zahájili španělští jezuité první jubilejní rok ignaciánské poutě z Loyoly do Manresy (Camino Ignaciano). Jubileum otevřela slavnostní mše svatá v Manrese, kde byla nedávno nově zrekonstruována jeskyně sv. Ignáce; vyvrcholí přesně za rok, 31. července 2016. Další jubilejní rok bude následovat v letech 2021 až 2022 při příležitosti 500. výročí obrácení sv. Ignáce a jeho poutě z Loyoly do Manresy.


Ignaciánská poutní trasa (Camino Ignaciano) sleduje cestu, kterou prošel sv. Ignác po své konverzi v Loyoly ze svého rodiště do Manresy, a poutníkům tak dává možnost zažít Ignácovu duchovní cestu. Trasa začíná v místa Ignácova narození, v baskické Loyole. Odtud poutníky vede stovky kilometrů přes malebné hory, neútěšné pustiny a zelené pláně a vrcholí ve městě Manresa poblíž Barcelony a hory Montserrat. Tam Ignác pobýval několik měsíců, prožil tam hluboké duchovní osvícení a sepsal jádro svých Duchovních cvičení.

V Manrese Ignác navázal na předchozí poustevnickou tradici místa a velkou část svého času trávil v primitivní přírodní jeskyni poblíž říčky Cardoner. Na místě jeskyně později v barokním období vznikla kaple, známá jako La Cova (Jeskyně), jejíž umělecká výzdoba byla postupně přetvářena až do počátku 20. století. „Poutníci na Camino Ignaciano půjdou stejnou trasu, kterou šel sv. Ignác“, uvádějí správci kaple. „Projdou mnoha městy, kterými prošel sv. Ignác, budou se modlit v kostelích, kde se Ignác modlil, a budou obdivovat stejné přírodní krásy, které viděl i on.“

Camino Ignaciano bylo ustanoveno jako oficiální apoštolské dílo Tovaryšstva Ježíšova, díky čemuž má být zachováno jeho zaměření na ignaciánskou spiritualitu.

Ignácova jeskyně v téměř původní podobě

V rámci příprav na 500. výročí příchodu sv. Ignáce do Manresa, které připadá na rok 2022, byla obnovena kaple sv. Ignáce tak, aby návštěvníkům umožnila autentický zážitek původního prostoru jeskyně, ale aby současně byly zachovány významné historické a umělecké prvky. Obdobným způsobem byl také roku 1991 obnoven hrad rodiny Loyolů i Ignácovy pokoje, tzv. camerette, v Římě při kostele Il Gesù. Intervence byla hluboce promyšlena ve spolupráci s generálním představeným Tovaryšstva Adolfem Nicolásem, který ji výslovně podpořil během své cesty do Manresy roku 2008.

Během úprav bylo mimo jiné odstraněno mramorové obložení zdí. Jezuité z manreské komunity se domnívají, že tyto změny návštěvníkům lépe přiblíží Ignácovu původní zkušenost. Pro jeskyni jsou charakteristické dva prvky, které odrážejí podstatu ignaciánské spirituality: je zároveň uzavřená a otevřená, spojuje kontemplaci a akci, niternost a otevřenost vůči světu.


Zdroj: Jesuits in Britain, SJWeb.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.7.2018 Velehrad zve na každoroční cyrilometodějské slavnosti
28.6.2018 Putování propojí moravská poutní místa
4.6.2018 Výzva k modlitbám za posvěcení kněží
15.11.2017 Na Velehradě se uskuteční první literární pouť
3.9.2017 Na Hostýně se uskuteční další duchovní obnova pro jezuitské přáteleNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Kněží v pastoraci
Aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.
Národní úmysl: Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Ekumenická duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil