Články / Aktuality Dnes je 18. 3. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Po stopách sv. Ignáce v jubilejním roce

Čtvrtek, 30.7.2015
Manresa. O svátku sv. Ignáce z Loyoly, v pátek 31. července, zahájili španělští jezuité první jubilejní rok ignaciánské poutě z Loyoly do Manresy (Camino Ignaciano). Jubileum otevřela slavnostní mše svatá v Manrese, kde byla nedávno nově zrekonstruována jeskyně sv. Ignáce; vyvrcholí přesně za rok, 31. července 2016. Další jubilejní rok bude následovat v letech 2021 až 2022 při příležitosti 500. výročí obrácení sv. Ignáce a jeho poutě z Loyoly do Manresy.


Ignaciánská poutní trasa (Camino Ignaciano) sleduje cestu, kterou prošel sv. Ignác po své konverzi v Loyoly ze svého rodiště do Manresy, a poutníkům tak dává možnost zažít Ignácovu duchovní cestu. Trasa začíná v místa Ignácova narození, v baskické Loyole. Odtud poutníky vede stovky kilometrů přes malebné hory, neútěšné pustiny a zelené pláně a vrcholí ve městě Manresa poblíž Barcelony a hory Montserrat. Tam Ignác pobýval několik měsíců, prožil tam hluboké duchovní osvícení a sepsal jádro svých Duchovních cvičení.

V Manrese Ignác navázal na předchozí poustevnickou tradici místa a velkou část svého času trávil v primitivní přírodní jeskyni poblíž říčky Cardoner. Na místě jeskyně později v barokním období vznikla kaple, známá jako La Cova (Jeskyně), jejíž umělecká výzdoba byla postupně přetvářena až do počátku 20. století. „Poutníci na Camino Ignaciano půjdou stejnou trasu, kterou šel sv. Ignác“, uvádějí správci kaple. „Projdou mnoha městy, kterými prošel sv. Ignác, budou se modlit v kostelích, kde se Ignác modlil, a budou obdivovat stejné přírodní krásy, které viděl i on.“

Camino Ignaciano bylo ustanoveno jako oficiální apoštolské dílo Tovaryšstva Ježíšova, díky čemuž má být zachováno jeho zaměření na ignaciánskou spiritualitu.

Ignácova jeskyně v téměř původní podobě

V rámci příprav na 500. výročí příchodu sv. Ignáce do Manresa, které připadá na rok 2022, byla obnovena kaple sv. Ignáce tak, aby návštěvníkům umožnila autentický zážitek původního prostoru jeskyně, ale aby současně byly zachovány významné historické a umělecké prvky. Obdobným způsobem byl také roku 1991 obnoven hrad rodiny Loyolů i Ignácovy pokoje, tzv. camerette, v Římě při kostele Il Gesù. Intervence byla hluboce promyšlena ve spolupráci s generálním představeným Tovaryšstva Adolfem Nicolásem, který ji výslovně podpořil během své cesty do Manresy roku 2008.

Během úprav bylo mimo jiné odstraněno mramorové obložení zdí. Jezuité z manreské komunity se domnívají, že tyto změny návštěvníkům lépe přiblíží Ignácovu původní zkušenost. Pro jeskyni jsou charakteristické dva prvky, které odrážejí podstatu ignaciánské spirituality: je zároveň uzavřená a otevřená, spojuje kontemplaci a akci, niternost a otevřenost vůči světu.


Zdroj: Jesuits in Britain, SJWeb.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.11.2017 Na Velehradě se uskuteční první literární pouť
3.9.2017 Na Hostýně se uskuteční další duchovní obnova pro jezuitské přátele
20.9.2016 Povzbuzení k vytrvání v činné a účinné lásce
9.9.2016 Setkání jezuitských přátel a spolupracovníků na Velehradě se blíží
16.5.2016 Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Osmé výročí úmrtí kardinála Špidlíka


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kdo pečují o kostel


Ignaciánské exercicie: 1. týden


Duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Víkend pro seniory


více »

Kalendárium

Obnova zasvěcení TJ sv. Josefovi

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil