Články / Aktuality Dnes je 25. 7. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Nový bulletin o jezuitské službě Slova

Sobota, 19.12.2015
Praha. V době předvánoční vychází čtvrtý a v letošním roce poslední bulletin Jezuité. Číslo, které ročník uzavírá, se již tradičně věnuje duchovní tematice, a tentokrát se zaměřuje na službu Božího slova v rámci apoštolátu Tovaryšstva Ježíšova. Pozastavuje se při tom nad různými formami této služby – kázáními, přednáškami pro veřejnost, duchovními rozhovory i vyučováním na univerzitách. Jeden z rozhovorů přibližuje jezuitský předprogram Světového dne mládeže Magis 2016, na který jsou srdečně zváni všichni mladí lidé.


Rubrika Spiritualita přináší dokončení článku z minulého čísla o proměnách každodenního života jezuitských komunit ve druhé polovině 20. století. Následující tři příspěvky přibližují tři různé formy služby Slova – kázání, přednášení a duchovní rozhovory. V prvním z nich se olomoucký teolog Michal Altrichter zamýšlí nad tím, jakými charakteristikami se vyznačuje zralý kazatel. V následujícím článku, Otevírat Knihu stvoření, se astrofyzik Pavel Gábor dělí o svou vlastní zkušenost s přednášením pro veřejnost. Třetí text, nazvaný Prohovořit se k Bohu, pochází z pera církevního historika Miroslava Herolda a soustředí se na osobní rozhovory o Božích věcech.

V prvním, tematickém, rozhovoru rozmlouvá předseda Jezuitské konference vyšších představených Evropy a Blízkého východu John Dardis s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova Adolfem Nicolásem o intelektuálním apoštolátu a společenské angažovanosti. „Jako společenská instituce má univerzita určitou úlohu ve vztahu ke společnosti, a to odůvodňuje, proč jako jezuité na univerzitách vůbec působíme,“ zdůrazňuje otec generál. „Prostřednictvím univerzity chceme dané společnosti pomoci, pokud se týče jejích hodnot, vyhlídek a ideálů toho, co je pro člověka dobré.“

Rubrika Studie přináší zamyšlení baskického jezuity Patxiho Álvareze nad naším vztahem ke stvoření a současnou ekologickou krizí. Vedoucí sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii na generální kurii jezuitského řádu v Římě v něm také nastiňuje, jak se k péči o životní prostředí v posledních několika desetiletích staví Tovaryšstvo Ježíšovo.

Druhý z rozhovorů je nadepsán Magis je životní styl a přibližuje jezuitský předprogram Světového dne mládeže Magis. Polský jezuita a mediální koordinátor programu Magis 2016 Paweł Kowalski v něm načrtává základní principy Magisu i bližší detaily vlastního programu. „Nejlepší definicí Magisu je zkušenost, která člověka změní na celý život,“ domnívá se mladý polský jezuita. „Magis není jen o setkání mladých lidí, ale také o společné práci a modlitbě (…). Hlavní myšlenka spočívá v tom, že pokud člověk pracuje s druhými lidmi, pokud s nimi vytváří vztahy, je v tom přítomen i Bůh.“

Rubrika Představujeme přibližuje život a osobnost Alfonse Salmeróna, jednoho z Ignácových prvních společníků, prvního neapolského provinciála, papežského teologa na tridentském koncilu a vynikajícího kazatele, od jehož narození jsme si letos v září připomněli pět set let.

Rubrika Nové knihy nabízí recenzi druhého dílu knihy Aleny Ježkové a Jiřího Chalupy „Tichá srdce. Příběhy míst a lidí“. Následují stručné anotace knih „On mne vede“ amerického jezuity Waltera J. Ciszka a „Svatý rok milosrdenství. Průvodce na každý den“, souboru podnětů k meditacím, vybraných z díla zesnulého otce kardinála Tomáše Špidlíka. Číslo uzavírají zprávy ze života řádu u nás i ve světě.


Bulletin si lze zdarma vyžádat v místech, kde u nás jezuité působí, nebo objednat na adrese redakce(zavináč)jesuit.cz. Archiv čísel z let 2005-2015 je k dispozici ZDE.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.7.2017 Nový bulletin o povolání jezuitských bratrů
4.5.2017 Nový bulletin se věnuje Božímu mlčení
23.2.2017 Nový bulletin o rozlišování povolání
11.11.2016 Vyšlo třetí letošní číslo bulletinu Jezuité
23.7.2016 Vyšlo druhé letošní číslo bulletinu Jezuité


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Odloučení od víry
Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.
Národní úmysl: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 49).
více »

Nejbližší akce

Živé kameny na Svatojakubské cestě


Koncert k výročí úmrtí sv. Petra Kanisia


Živé kameny v Santiagu de Compostela


Gotické katedrály ve Francii


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Ignaciánské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Smrt sv. Ignáce


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil