Články / Aktuality Dnes je 21. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Studenti se opět setkají na Velehradě

Sobota, 19.3.2016
Velehrad. O prodlouženém víkendu 21. až 24. dubna bude starobylé moravské poutní místo Velehrad hostit již třináctý ročník celostátního setkání vysokoškolských studentů. Ústřední téma letošního Studentského Velehradu (SV) zní „Prostě žij!“.


Setkání opět nabídne studentům ze všech koutů republiky možnost setkat se s věřícími vrstevníky a společně se zamýšlet nad nejrůznějšími aktuálními tématy. Letos bude pozornost zaměřená na snahu „prostě žít“ a „žít prostě“. „Téma ‘Prostě žij!’ pro mne znamená nalézt radost v každém obyčejném dni, aby třeba i všední rutina nebyla něčím, co přetrpím, ale aby každý okamžik byl okamžikem, za který jsem vděčná, chci ho prožít naplno a s láskou,“ uvádí na webových stránkách letošního SV vedoucí organizačního týmu Klára Šimečková. „Prostě žít pro mě znamená také žít bezelstně, bez přetvářky, bez předělávání lidí kolem nás. Chtěla bych, abychom našli krásu tam, kde právě jsme, v životě, který právě žijeme,“ dodává mladá vedoucí týmu dobrovolníků.

K ústřednímu tématu setkání se budou ve svých přednáškách vyjadřovat hosté z řad duchovních i světských. Svou účast přislíbila například ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, která bude uvažovat o vztazích mezi právem, morálkou a spravedlností, otec Karel Satoria, jenž se zaměří na modlitbu jako klíčový bod víry, spisovatelka Alena Ježková, která posluchačům přiblíží svá Tichá srdce, či nemocniční kaplan Leo Zerhau, jenž promluví o tom, jak být milosrdní živě a prostě. Během panelových diskuzí budou hosté debatovat o Božích obdarováních, o rodičovství a o encyklice Laudato si'.

Setkání nabídne bohatý kulturní a duchovní program

Vedle přednášek zahrnuje pestrý program také každodenní mši svatou, adoraci, sdílení ve skupinkách, možnost svátostí smíření, různé workshopy a sporty i večerní koncerty, během kterých vystoupí skupina Bét-el, Jaksi Taksi a Pavel Helan. Úvodní mši svatou bude sloužit kardinál Dominik Duka; během dalších dní budou mše slavit mj. olomoucký arcibiskup Jan Graubner a biskup Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež. Vlastnímu setkání na Velehradě bude předcházet pěší pouť a cyklopouť, které vyrazí již 20., resp. 21. dubna z Bučovic. Zájemci se mohou přihlašovat na celou akci i pouze na jeden vybraný den.

Studentský Velehrad, který se koná od roku 1992 pravidelně jednou za dva roky, pořádá Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika (VKH ČR). Organizační tým je sestaven z dobrovolníků z řad studentů a mladých absolventů z různých univerzitních měst napříč celou Českou republikou. Jádro týmu tvoří dvacet mladých lidí, kteří mají rozdělené jednotlivé oblasti, např. ubytování, animátoři skupinek či přednášky. „V letošním roce očekáváme, stejně jako v letech minulých, asi pět set účastníků,“ odhaduje počet účastníků SV 16 hlavní organizátorka akce Klára Šimečková.


Více informací naleznete ZDE. Plakát ke stažení ZDE.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.1.2018 První studentská mše v novém roce v kostele sv. Ignáce
13.11.2017 Vysokoškoláci a jejich kaplani se sešli v Kolíně
28.2.2017 Mladí absolventi jsou zváni na Velehrad
5.11.2015 Ignaciánská rodina se modlí za mladé
1.10.2015 Brněnští studenti se vydají po stopách Martina Středy


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil