Články / Aktuality Dnes je 27. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Nový bulletin o jezuitské službě migrantům

Pátek, 18.3.2016
Praha. V období předvelikonočním vychází letošní první číslo bulletinu Jezuité. Při příležitosti 35. výročí působení Jezuitské služby uprchlíkům (Jesuit Refugee Service, JRS), které jsme si připomněli koncem loňského roku, i vzhledem k aktuální migrační krizi se zaměřuje na službu uprchlíkům a migrantům jako jednu z hlavních priorit Tovaryšstva Ježíšova.


Úvodní text v rubrice Spiritualita, nadepsaný Doprovázením sloužit, se zamýšlí nad tím, co z duchovní tradice Tovaryšstva motivuje jezuitskou službu uprchlíkům a migrantům a její kořeny nachází již u zakladatele řádu sv. Ignáce. Následující článek P. Jana Regnera SJ, nazvaný Migrace jako poslání, vychází z biblického pohledu na soucit a solidaritu s přistěhovalci i z dokumentů jezuitského řádu, které kladou důraz na působení jezuitů mezi migranty, a zasazuje tuto problematiku také do kontextu pontifikátu papeže Františka s jeho důrazem na milosrdenství. V rubrice Zeptali jsme se fotograf Jan Kundrát dělí o svou zkušenost z dobrovolnické mise na srbsko-chorvatské hranici.

V prvním tematickém rozhovoru přibližuje mladá spolupracovnice maďarských jezuitů Luca Solymoskövi vznik a činnost maďarské pobočky Jezuitské služby uprchlíkům (JRS), která zahájila svou činnost loni v létě na základě aktuální potřeby v době krize vyvolané vlnami nově příchozích uprchlíků. K tématu čísla se váže také příspěvek Jako hořčičné zrnko, jenž popisuje příběh vzniku a současné působení mezinárodní anglicky mluvící komunity, která působí při jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně.

Rozhovor čísla je nadepsán Integrace cizinců není snadná a P. Jan Regner SJ v něm rozmlouvá se svým spolubratrem P. Petrem Kolářem o jeho bohatých zahraničních zkušenostech s pastorací migrantů i s tím, jaké to je sám být uprchlíkem, ale také o jeho pohledu na současnou migrační krizi. „Opravdovým řešením je naše pomoc těmto nešťastníkům a hlavně jejich potomkům zdolávat překážky, které z nich dělají snadnou kořist demagogů a obchodníků s radikálním řešením. Důležitým prostředkem pomoci je vzdělání, školství. Je to pomalé a náročné, ale myslím, že není jiné cesty,“ domnívá se Petr Kolář.

Rubrika Jezuité ve světě přibližuje působení jezuitů v Indonésii, kde naprostou většinu obyvatelstva tvoří muslimové, a většina tamních apoštolátů Tovaryšstva se proto nutně dotýká mezináboženského dialogu.

Rubrika Nové knihy nabízí recenzi nejnovější sbírky vánočních a velikonočních promluv českého jezuity a filozofa Karla Říhy, která nese titul Uvěřili jsme v lásku. Následují stručné anotace knihy Rabbi Azriel of Gerona. Commentary on the Ten Sephiroth českého jezuity a judaisty Josefa Blahy a sborníku Miscellanea jesuitica V. Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury. Číslo uzavírají zprávy ze života řádu u nás i ve světě.


Bulletin si lze zdarma vyžádat v místech, kde u nás jezuité působí, nebo objednat na adrese redakce(zavináč)jesuit.cz. Archiv čísel z let 2005-2015 je k dispozici ZDE.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.2.2018 První letošní číslo bulletinu Jezuité se věnuje mladým lidem
3.7.2017 Nový bulletin o povolání jezuitských bratrů
4.5.2017 Nový bulletin se věnuje Božímu mlčení
23.2.2017 Nový bulletin o rozlišování povolání
11.11.2016 Vyšlo třetí letošní číslo bulletinu Jezuité


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil