Články / Aktuality Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Papež František slavil eucharistii s členy římského Centra Aletti

Pátek, 8.4.2016
Vatikán. V pátek 8. dubna večer předsedal papež František mimořádné mši svaté v kapli Redemptoris Mater v apoštolském paláci ve Vatikánu. Slavnostní mše se slavila u příležitosti dvacátého pátého výročí založení římského Centra Aletti, mezi jehož zakládající členy patřil zesnulý jezuitský kardinál Tomáš Špidlík a které koncem 90. let 20. století provedlo unikátní mozaikovou a sochařskou výzdobu této vatikánské kaple.


Slavnostní eucharistii při příležitosti 25. výročí vzniku Centra Aletti a 20. výročí založení jeho uměleckého ateliéru slavilo společně s Petrovým nástupcem osmdesát členů a spolupracovníků tohoto jezuitského uměleckého a studijního centra v čele s jeho představeným, slovinským jezuitou a výtvarníkem otcem Markem Ivanem Rupnikem.

Ve svém kázání mluvil papež František mimo jiné o podstatě křesťanského svědectví na základě čtení ze Skutků apoštolů (Sk 5,34-42), které vypráví o tom, jak apoštolové Petr a Jan, kteří byli veleradou odsouzeni k bičování za to, že učili v Ježíšově jménu, po vykonání trestu odcházeli s radostí, že směli pro toto jméno trpět. V komentáři k evangeliu (Jan 6,1-15) Svatý otec zdůraznil, že „křesťanská cesta netoleruje kariéristy. Křesťanství není prostředkem okázalosti, naparování a marnivosti, nýbrž je kvůli následování Ježíše. A Ježíš je následován vždycky cestou služby, svědectvím snížení, sestoupení. To nám dá štěstí a pokoj.“

Středem je vždycky Ježíš, který přichází

„Rád se modlím růženec před obrazem, který jste mi darovali. Je to obraz Matky Boží. Zdá jako by byla středem této ikony,“ pokračoval ve své homilii papež František. „Při bližším pohledu je však patrné, že Matka Boží je sice největší postavou, a zdá se, že je ve středu, ale má v náručí dítě. Její ruce jsou jako žebřík, ze kterého sestupuje Ježíš. Matka Boží je nástrojem Ježíšova sestoupení. Středem je vždycky Ježíš, který přichází. Ona je matkou, která umožnila tento zázrak snížení, sestoupení Boha, aby kráčel jako jeden z nás a aby byl jedním z nás.“

Tovaryšstvo Ježíšovo otevřelo „Výzkumné a studijní centrum Ezia Alettiho“ při Papežském orientálním institutu v Římě díky donátorce Anně Marii Grünhut Bartolettiové Alettiové, jejímž výslovným přáním bylo podpořit interkulturní setkávání a reflexi. U zrodu Centra Aletti stál jezuitský kardinál Tomáš Špidlík, jehož šestileté výročí smrti si připomeneme v sobotu 16. dubna. První pobočkou římského centra je Centrum Aletti Velehrad – Roma v Olomouci, které bylo založeno roku 1996. Kapli Redemptoris Mater nechal papež Jan Pavel II. u příležitosti Velkého jubilea roku 2000 zrekonstruovat a vyzdobit mozaikami, na jejichž ideovém návrhu se podílel kardinál Špidlík a které provedl ateliér Centra Aletti pod vedením slovinského jezuity Marka Ivana Rupnika.


Zdroj/ Foto: RaVat.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.9.2018 Čeští jezuité zvou na pouť přátel a spolupracovníků
12.4.2018 Jezuité duchovně podporují křesťanské podnikatele
13.10.2017 Papežský východní institut slaví sto let
11.2.2014 Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ přednášel v Olomouci
5.5.2013 Podstatou celibátníka je duchovní otcovstvíNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil