Články / Aktuality Dnes je 19. 1. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Papež František se v Krakově setkal s polskými jezuity

Neděle, 31.7.2016
Krakov. Během své návštěvy Polska v rámci letošního Světového dne mládeže (SDM) se papež František setkal také s jezuity z obou polských provincií. Setkání, které nebylo součástí oficiálního programu, se uskutečnilo v sobotu 30. července odpoledne v budově Metropolitní kurie krakovské arcidiecéze. Mezi témata setkání patřil také nedávno skončený jezuitský předprogram SDM, MAGIS 2016.


Setkání s místní komunitou jezuitů tvoří již tradiční neplánovanou odbočkou Svatého otce při jeho apoštolských cestách v Itálii i v zahraničí. Setkání s polskými jezuity, kteří v Krakově provozují vysokou školu filozofickou Ignatianum, se neslo v rodinné atmosféře plné prostoty, srdečnosti a uvolněnosti. Hned při svém příchodu papež František uvedl, že nehodlá pronášet žádné proslovy, ale že chce vést společný dialogy, a jezuity vybídl, ať mu kladou otázky. Stiskem ruky osobně pozdravil každého ze zhruba třiceti přítomných, mezi nimiž převládali mladí jezuité včetně nově vysvěcených kněží. Přítomni byli i tři studenti krakovského Ignatiana. S některými jezuity, s nimiž se znal již z dřívějška, se papež přivítal i bratrským objetím.

Během přibližně čtyřicetiminutového rozhovoru se Svatý otec zajímal především o působení polských jezuitů na univerzitách, tedy o jejich angažovanost v oblasti kultury. Zdůraznil, že na tomto poli je zapotřebí velkého úsilí, které má charakter „vycházení“, tedy je v kontaktu s realitou, nejen s abstrakcí a s idejemi. Podle papežových slov se zde žádá blízkost k lidem na okraji společnosti a distancování se od takového myšlení, které klade do středu všeho peníze, a ne lidskou osobu.

Papež František hovořil také o důležitosti služby jezuitů ve formaci kněží: „V dnešní době existuje riziko, že kněz, který není dobře formovaný, se stane příliš bílým nebo příliš černým a že při svém jednání bude prostě mechanicky aplikovat normy. Je však zapotřebí rozlišování, které musí být srdcem pastoračního života: rozlišování. A proto je třeba pomáhat kněžím a seminaristům při duchovním rozlišování. Toto jeho jeden ze základních úkolů jezuitského řádu,“ reprodukoval papežova slova P. Antonio Spadaro SJ, šéfredaktor jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica, který papeže Františka pravidelně doprovází na jeho cestách.

Během setkání představili polští jezuité papežovi také jezuitský program MAGIS 2016, který se konal v souvislosti s SDM, a vedoucí jeho přípravného týmu papeži předali „magisácký“ balíček poutníka. Celé setkání se vyznačovalo „velkou svěžestí, papež se opakovaně a s chutí smál. (...) Musím říct, že to bylo opravdu krásné setkání, velmi intenzivní, ale na vysoké úrovni i po stránce duchovní“, uvedl pro Vatikánský rozhlas otec Spadaro.

Bratři v Pánu

Setkání papeže Františka s polskými jezuity se zúčastnil také P. Leszek Gesiak, vedoucí polské sekce Vatikánského rozhlasu, který setkání přiblížil v krátkém rozhovoru.

Jaké jsou vaše dojmy ze setkání?

Setkání mělo velmi rodinnou, bratrskou atmosféru. Nebylo v něm místo pro žádné formality, papež František nepronesl žádný proslov. Přišel mezi nás jako bratr mezi své bratry. Pozdravil každého z nás a pak jsme započali dialog. Opravdový dialog, ve kterém papež odpovídal na otázky – a také se nás na některé věci sám ptal. Celé setkání bylo velmi prosté, velmi rodinné: cítili jsme, že jsme bratry v Pánu.

I mezi spolubratry jezuity papež zdůrazňuje význam dialogu...

Ano, myslím, že již od počátku s námi Svatý otec chtěl mluvit. Bylo nám řečeno, že setkání bude trvat patnáct minut, ale když po půlhodině přišli organizátoři papežovy návštěvy a říkali, že máme končit, papež František prohlásil: „Ne, ne, ne. Chci s nimi ještě mluvit!“ Cítil se tedy dobře. My jezuité vnímáme, že máme k papeži velmi blízko, a proto věřím, že tento dialog byl možný a že zůstane velmi pěknou vzpomínkou.

Co toto setkání znamená pro polské jezuity?

Papež se zajímal o naši činnost. Kladl nám otázky týkající se formace a našich univerzit; cítili jsme, že se o tom chce dozvědět více. Setkal se také s jezuitou, který byl polským provinciálem v době, kdy sám byl provinciálem v Argentině, jsou zhruba stejného věku. Hovořili spolu a vzpomínali na některé generální kongregace, které se konaly před mnoha a mnoha lety. Velmi se mi líbilo, když papež nakonec také řekl, že na dnešek připadá vigilie svátku sv. Ignáce, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, a že se tímto způsobem modlíme společně. Tento pocit komunity – všichni jsme syny sv. Ignáce z Loyoly – na mě velmi zapůsobil a myslím, že je to něco, co ve mně zůstane. A jsme-li všichni synové sv. Ignáce, máme tento společný jazyk, který můžeme sdílet!


Zdroj: RaVat.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.12.2017 Být hluboce zakořeněni v Boží lásce
3.12.2017 Papežova návštěva byla darem pro celou zemi
23.11.2017 Italský jezuita jmenován pomocným biskupem Říma
20.11.2017 Italský jezuita jmenován zvláštním sekretářem synody o mladých lidech
1.11.2017 Milosrdenství v srdci politické angažovanosti


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Křesťanský Východ a Západ

Inkulturace a interkulturace
Pavel Ambros

Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu mezi křesťanským Východem a Západem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetížena faktografickými údaji, které jsou i v českém prostředí dostupné. Vysvětluje čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny, které měly teologické kořeny. Hlavním záměrem...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii
Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl: Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.
více »

Nejbližší akce

Pouť za jednotu křesťanů


Jsme odvážní (?)


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Škola modlitby Lectio Divina


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Ignaciánské exercicie (Kurz 226)


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil