Články / Články Dnes je 26. 5. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Povzbuzení k vytrvání v činné a účinné lásce

Úterý, 20.9.2016
Ohlédnutí za velehradským setkáním jezuitských přátel a spolupracovníků

Redakce Jesuit.cz

V sobotu 17. září se uskutečnilo již třetí setkání přátel a spolupracovníků českých jezuitů. Po Praze a Hostýně letos zájemci o ignaciánskou spiritualitu zavítali na starobylé moravské poutní místo Velehrad. Na sedmdesát účastníků, kteří na setkání přijeli z nejrůznějších koutů republiky, si prohlédlo velehradskou baziliku a její podzemí a vyslechlo si přednášky P. Michala Altrichtera a P. Pavla Ambrose z olomouckého Centra Aletti o působení Tovaryšstva na Velehradě a o dějinách tamního Stojanova gymnázia, které si letos připomíná sto let od svého založení. Slavnostní mši svaté v poutní bazilice předsedal český provinciál Josef Stuchlý, koncelebrovalo osm jezuitů z různých komunit. Přinášíme svědectví jedné z účastnic setkání, Zdenky Kaňové, která již několik let spolupracuje s jezuitskou komunitou v Brně a setkání jezuitských přátel se zúčastnila poprvé.


Setkání na Velehradě proběhlo právě v tom duchu, který mě k jezuitům přitahuje. Myšlenky, které mě nejvíce oslovily, na sebe navazovaly a tvořily jakousi červenou nit, která mě celým dnem provázela a utvrzovala v pocitu díků za to, že se nalézám v dobré společnosti.

Přivítal nás P. Michal Altrichter a po něm nás P. Pavel Ambros seznámil s historickým pozadím příchodu jezuitů na Velehrad. Činnost jezuitské komunity na Velehradě charakterizoval na závěr svého povídání jedním velmi výstižným slovem − činorodost. Říkala jsem si – ano, to je ta vlastnost, která jezuity nikdy neopustila a která k nim přitahuje stejně činorodé lidi zřejmě už po celá staletí. Jde to dobře vidět, protože v poměrně krátké porevoluční době se poutní místo Velehrad obnovilo, rozkvetlo a získalo na kráse. K větší cti a slávě Boží a užitku lidí. Činorodost ve svém kázání při mši svaté zmiňoval také otec provinciál P. Josef Stuchlý. Poukazoval na Ducha svatého, který tuto činorodost v člověku vzbuzuje, žehná jí a pomáhá ji uskutečňovat, a vyzdvihoval nezbytnost modlitby pro napojení na Ducha svatého, aby člověk dokázal rozpoznat a vnímat jeho působení. Naše setkání nazval poutí, která se nese v duchu vděčnosti za Boží vedení a milosti v našich životech a v duchu našich konkrétních, specifických proseb.

Po společném obědě jsme se setkali v sále kardinála Tomáše Špidlíka, kde k nám promluvil otec provinciál Josef Stuchlý. Všechny nás přítomné vyzval, abychom se vzájemně představili. Činorodost tak bylo možné vystopovat i u přítomných přátel a spolupracovníků při vzájemném sdílení o našich aktivitách v blízkosti jezuitů a pod jejich vedením a inspirací. Tuhle dominantní jezuitskou vlastnost Josef Stuchlý znovu podtrhl, když se nám svěřil se svým osobním heslem – „Dělat a měnit svět kdekoliv kolem sebe tak, aby to šlo“. Rozhodl se tak po rozhovoru s jedním svým známým, který si stěžoval, že „všude jinde se věci hýbou a jdou, jenom u nás ne…“.

Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí

Výraznou aktivitou jezuitů je jistě jejich působení ve školství, které nám v následující přednášce o založení a historii Stojanova gymnázia přiblížil P. Michal Altrichter. Zakládáním a vedením škol jezuité pomáhají měnit svět k lepšímu; vždyť vzdělání rozšiřuje obzory a chápání. Vedle velehradského Stojanova gymnázia, které v těchto dnech slaví sto let od svého založení, je tu i základní škola Nativity v Děčíně. Utkvělo mi a pohladilo mě, že je to škola pro děti, které byly šikanované. Ke vzdělání přispívá rovněž nakladatelská činnost jezuitů a jistě i péče o to, aby se nezapomnělo na mučedníky. A protože jsem pamětník totality, zvláště připomínka těchto statečných ke mně silně promlouvá.

V závěru setkání jsme se mohli věnovat neformálním rozhovorům a rozvíjení našich vztahů. „Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí,“ říká nápis na mozaice v pozadí sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka, který je umístěn ve velehradské bazilice. To byla další věc, která se mě osobně dotýká. Vytváření vztahů vnímám jako další rys jezuitské povahy, kterým mi jezuité vstoupili do života; velmi mě oslovilo jejich přijetí a podpora lidí, každého v jeho zvláštnosti, a vytváření prostředí pro vzájemné budování vztahů. A právě tím končilo naše sobotní setkání − setkání na prvním místě přátel. Všechny ty rozhovory byly pro mě zdrojem radosti a povzbuzení k vytrvání v činné a účinné lásce, která se mnohdy projevuje i tím, že stojí čas a pohodlí, bolí a je namáhavá. Nakonec bych tedy chtěla poděkovat nejen za toto sobotní setkání na Velehradě, ale při zpětném pohledu na svůj život především za dar jezuitských přátel.


Zdenka Kaňová
Redakčně upraveno
Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.2.2019 Vytváří se poutní stezka po jezuitských redukcích
29.8.2018 Pouť muklů na Svatém Hostýně
23.8.2018 Na Svatém Hostýně se uskuteční arcidiecézní pouť rodin
13.8.2018 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v kostelích Tovaryšstva
8.8.2018 Polští jezuité připravili pouť pro mužeNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
více »

Nejbližší akce

Výstava Bedřišky Znojemské


Duchovní víkend Jezuitou dnes


Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil