Články / Články Dnes je 21. 9. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben

Pondělí, 3.4.2017
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Naléhavý úmysl: Za oběti neštěstí a pronásledování - za oběti přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí v Kongu a za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby se nenechali znechutit v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích.

Přívalové vody způsobily ve čtyřicetitisícovém kolumbijském městě Mocoa katastrofu – zahynulo několik stovek obyvatel. Lokalita je zcela odříznuta od světa, naplavené bahno sahá mnohdy až po střechy domů. Přitom zároveň nedávno rozhodl papež, že zrovna tuto zemi ve dnech 6. až 11. září 2017 navštíví. Již předtím se totiž velmi angažoval ve věcech Venezuely, Kolumbie anebo Blízkého Východu, za což mu veřejně poděkovali Barack Obama nebo Raul Castro. Vatikánská diplomacie tak často tvoří nenahraditelně roli prostředníků, jak říká Svatý otec: „Stavíme mosty, a nikoli zdi!“ Proto spolu s výzvou k modlitbě za oběti povodní připomněl papež také další úzce spolu související problémy těchto oblastí.

Kongo je čtvrtý nejlidnatější stát Afriky s 80% křesťanů. V roce 1491 konvertoval ke křesťanství král Nzinga Nkuwu, který přijal na počest portugalského krále jméno Jan I. V roce 1885 vyhlásil belgický král Leopold II. tzv. Svobodný konžský stát (1885–1908) jako svou koloniální državu. Zkušenost z této doby je komplikovaná. V roce 1954 zde vznikla jezuitská katolická univerzita zvaná Lovanium. V Kongu jsou uctíváni: bl. Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta (†1964), která byla zavražděna, když se bránila násilníkům; Francesco Spoto (†1964), který byl zabit ve službě chudým; a také skupina sester, zavražděných v roce 1995 při službě chudým ve městě Kikwit.

V současné době jsme svědky krutých krvavých útoků na křesťany v oblasti provincie Kasai. Terčem násilí jsou bezbranné cíle: kostely, nemocnice a školy. V roce 2014 v provincii Severní Kivu bylo zabito islamistickými rebely 645 křesťanů. Počet křesťanů, kteří jsou kvůli své víře vražděni, roste závratně. Jen v roce 2016 bylo pro svoji víru zavražděno téměř 90 tisíc křesťanů. 70% z nich (63 tisíc) jsou oběťmi kmenových konfliktů v Africe. „Ve všech zemích vzrůstá netolerance, což je vstupní brána k diskriminaci, a ta je pak vstupní branou k pronásledování. Nelze než obdivovat pokojný, vznešený a vzorový postoj křesťanských menšin podrobených každému typu šikany – jen ve zcela vzácných případech odpověděly tyto menšiny na násilí násilím, zatímco ve většině případů dosvědčily s pokojem svou víru a velmi často odpouštěly svým trýznitelům a modlily se za ně!“ říká prof. Introvigne. Buďme vděční také my za tajemství lásky, která vítězí nad každým holedbavým siláckým zlem.

Úmysl všeobecný: Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.

Výchova a formace se jistě netýká jen mladých a dětí, ale působí i zpětně na „formátory“ – třeba rodiče. Papež František touží prohloubit pastoraci povolání, aby reagovala na očekávání mladých lidí, kteří mají v dnešní době širokou paletu možností, avšak mnohdy postrádají osobní zkušenost setkání s živým Bohem. Touží po tom, aby se jim Bůh stal láskou jejich života – miláčkem srdce! Je proto důležité, aby ti, kteří „formují“, také měli v srdci obtisknutou životní Lásku – Boha. I přesto, že jsme tak silně pokoušeni zklamáním, pesimismem, jindy zase podléháme zbytečnému nářku anebo se ocitáme beze slov a ani nevíme, oč se máme vlastně modlit a v co doufat –, vždy nám přijde v pravý čas na pomoc Duch Svatý, dech naší naděje, který všem bolestem dává smysl a naplňuje očekávání našich srdcí. Duch vidí i za to, co se nyní zdá negativní, a učí nás pevné důvěře v Pána, abychom dokázali mladým lidem svědčit o vlastní zkušenosti pulzujícího vztahu s živým Bohem.

Úmysl národní: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.

V roce 2018 se bude konat XV. zasedání řádné biskupské synody věnované mládeži, kterou již nyní můžeme nést ve svých modlitbách. Její motto „Rychle vstaň“ vychází z pobídky anděla vězněnému Petrovi (Sk 12,7). Papež František tu chce zdůraznit základní pilíře: modlitbu, otevřené dveře, pohyb. Bez modlitby budou jakékoli velkolepé pastorační plány jako nekvašený chléb. Modlitba je to nejhlavnější. Otevřenými dveřmi má papež František na mysli disponibilitu k naslouchání: tam, kde nás neklid a otázky mladých rozechvívají, umějme přijmout i vlastní bezmocnost a nechejme jednat Pána. A konečně pohyb: život chápeme z jeho cíle. Z jeho zaměření můžeme tušit cestu, směr, kterým je třeba se vydat. Setba se posuzuje podle výsledku žní. Žijeme zakořeněni v budoucnosti – což je pevný Pánův příslib života s ním. Je důležitá „paměť budoucího“: z ní potom odvozujeme veškerý náš pohyb k cíli. Je to Kristova láska, která nás „nutí“ (srov. 2Kor 5,14) a inspiruje, jak uspořádat náš život a k čemu jej směřovat. Modleme se za mladé lidi, aby zahlédli cíl, a tak se ve svém životě zorientovali a nadále se pohybovali podle pohledu, který na ně upírá Pán.


Naléhavý úmysl vyhlásil papež František v neděli 2. dubna při promluvě před modlitbou Anděl Páně.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

8

 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.9.2017 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc září
31.8.2017 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září
1.8.2017 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen
3.7.2017 Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenec
30.6.2017 Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
více »

Nejbližší akce

Velehrad poutníků


Gotické katedrály ve Francii


Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Raně křesťanské komunity v Řecku


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro jezuitské přátele a spolupracovníky


Víkend pro seniory


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil