Články / Aktuality Dnes je 24. 4. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Barokní jezuitské Klatovy již pojedenácté

Pondělí, 1.5.2017
Klatovy. Již 11. ročník kulturního a duchovního projektu Barokní jezuitské Klatovy proběhl o posledním dubnovém víkendu v pošumavském historickém městě s jezuitskou tradicí. Historická konference v prostorách městské knihovny nabídla šest příspěvků spojených tématem „Duchovní i světské cestování v době baroka“, duchovní hudbou a zpěvem se rozezněl jezuitský kostel a katakombami se nesla slova dávných jezuitských misionářů.


Po zahájení konference a projektu starostou města mgr. Rudolfem Salvetrem a hlavním organizátorem Ing. Václavem Chroustem (na snímku) za účasti klatovského faráře Jaroslava Hůlleho a provinciála českých jezuitů P. Josefa Stuchlého vystoupil v pátek večer doc. Zdeněk Hojda s přednáškou Duchovní rozměr kavalírských cest. Vycházel v ní z dochovaných záznamů o cestách mladých českých šlechticů (viz kniha Zdeněk Hojda a kol. Heřman Jakub Černín na cestě přes Alpy a Pyreneje, která získala v roce 2015 cenu Magnesia litera).

Vědecká konference zaměřená na cestování

V sobotu sledoval zaplněný sál městské knihovny vystoupení doc. Ivany Čornejové (Cestování v době baroka), dr. Simony Binkové (Cesty jezuitských misionářů z České provincie do severozápadního Mexika), dr. Pavla Zavadila (Jezuité v lisabonském žaláři), dr. Víta Aschenbrennera (Cesty hudebního repertoáru do klatovského děkanského kostela na sklonku 18. století) a prof. Víta Vlnase (Obrazy z kavalírských cest).

Zvlášť dojemné bylo vyprávění o utrpení jezuitů z několika evropských zemí při dlouholetém věznění v pevnosti sv. Juliána v Lisabonu, kam je v padesátých letech osmnáctého století po násilném vypuzení z portugalských zámořských misií vsadila vláda demagogického a nenávistného nepřítele jezuitů markýze Pombala. Dosud nepublikované zápisky jednoho z vězněných jezuitů živě vyprávějí o jejich úsilí neztratit ani v krutých podmínkách lidskou důstojnost a neúnavnou činorodostí si zachovat svěžest ducha. V závěru své přednášky dr. Zavadil předvedl na flétně, jak se vězňové mezi kobkami domlouvali pískáním na stébla pomocí krátkých a dlouhých hvizdů, které připomínají dnešní morseovku.

Klatovský hudební vědec a dirigent dr. Aschenbrenner letos pokračoval v systematickém mapování a interpretaci sbírky hudebnin klatovského děkanského kostela, který je po zrušení řádu v roce 1773 převzal z kostela  jezuitského. Jedním z praktických plodů jeho bádání bylo provedení Requiem ex Dis Jana Václava Flašky při sobotní mši svaté za jezuity a měšťany z katakomb, kterou celebroval P. František Hylmar SJ, a mše Missa solemnis in C Sancti Ioannis Nepomuceni Cajetana Vogela celebrované v neděli dopoledne emeritním plzeňským biskupem Františkem Radkovským (trvala dvě hodiny). Sobotní i nedělní liturgické texty hovořily o naději, kterou malomyslnému lidstvu přináší Ježíš Kristus, a také oba kazatelé se ve svých promluvách snažili tuto povzbuzující zprávu předat účastníkům bohoslužeb.

Dědictví klatovských jezuitů inspiruje

Barokní jezuitské Klatovy završilo v neděli večer vystoupení herce Jana Potměšila v katakombách. Za doprovodu houslisty Václava Návrata přednesl texty z korespondence českých jezuitů z misií vybrané z publikace Čeští jezuité objevují Nový svět dr. Pavla Zavadila (Praha, Argo 2015). V závěru letošního projektu promluvil plzeňský biskup Tomáš Holub.

Do Barokních jezuitských Klatov patřil i koncert pražského hudebního souboru Sdružení hlubokých žesťů ve středu 26. dubna v jezuitském kostele a v sobotu večer pak prohlídka výstavy Barokní dvojstěnky v Pavilónu skla PASK komentovaná její kurátorkou dr. Jitkou Lněničkovou. Mezi vzácnými bohatě zdobenými skleničkami s dvojitými stěnami a dnem návštěvníci obdivovali i tři sklenky s motivy sv. Ignáce z Loyoly a dalších svatých pocházející z pražské klementinské koleje.

Je nesmírně radostné už více než desetiletí sledovat, jak dědictví duchovních a kulturních iniciativ klatovských jezuitů z doby baroka inspiruje i dnešní dobu a prostřednictvím projektu Barokní jezuitské Klatovy nese také hmatatelné plody. V minulých letech spojilo Sdružení klatovské katakomby pod vedením ing. Václava Chrousta své síly s farností a městem, a tak bylo zrekonstruováno a rozšířeno podzemí jezuitského kostela a klatovské katakomby získaly přitažlivou formu s výrazným duchovním akcentem. Letos se díky příkladné spolupráci biskupství, farnosti a města podařilo získat grant Evropské unie na opravu a zrestaurování jezuitského kostela. Rozsáhlé práce mají začít letos na podzim a potrvají do roku 2019. Nositelé tak velkého díla určitě ocení každou modlitbu na jeho podporu. Ať se vše vydaří ad maiorem Dei gloriam.


Více informací z předchozích ročníků Barokních jezuitských Klatov: www.katakomby.cz

(frh)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.4.2017 V Klatovech se bude diskutovat o duchovním i světském cestování
26.4.2016 Ohlédnutí za jubilejním ročníkem Barokních jezuitských Klatov
26.4.2015 V Klatovech se diskutovalo o barokní víře, vědě a literatuře
29.4.2014 Klatovy se o víkendu navrátily do doby Balbínovy
6.7.2013 Nový klatovský karafiát nese jméno jezuity Vojtěcha Chanovského


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.
více »

Nejbližší akce

Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení Anamnéza


Seminář pro ženy


Ignaciánské exercicie: 2. týden


Vnitřní modlitba


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil