Články / Aktuality Dnes je 19. 1. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Barokní jezuitské Klatovy již pojedenácté

Pondělí, 1.5.2017
Klatovy. Již 11. ročník kulturního a duchovního projektu Barokní jezuitské Klatovy proběhl o posledním dubnovém víkendu v pošumavském historickém městě s jezuitskou tradicí. Historická konference v prostorách městské knihovny nabídla šest příspěvků spojených tématem „Duchovní i světské cestování v době baroka“, duchovní hudbou a zpěvem se rozezněl jezuitský kostel a katakombami se nesla slova dávných jezuitských misionářů.


Po zahájení konference a projektu starostou města mgr. Rudolfem Salvetrem a hlavním organizátorem Ing. Václavem Chroustem (na snímku) za účasti klatovského faráře Jaroslava Hůlleho a provinciála českých jezuitů P. Josefa Stuchlého vystoupil v pátek večer doc. Zdeněk Hojda s přednáškou Duchovní rozměr kavalírských cest. Vycházel v ní z dochovaných záznamů o cestách mladých českých šlechticů (viz kniha Zdeněk Hojda a kol. Heřman Jakub Černín na cestě přes Alpy a Pyreneje, která získala v roce 2015 cenu Magnesia litera).

Vědecká konference zaměřená na cestování

V sobotu sledoval zaplněný sál městské knihovny vystoupení doc. Ivany Čornejové (Cestování v době baroka), dr. Simony Binkové (Cesty jezuitských misionářů z České provincie do severozápadního Mexika), dr. Pavla Zavadila (Jezuité v lisabonském žaláři), dr. Víta Aschenbrennera (Cesty hudebního repertoáru do klatovského děkanského kostela na sklonku 18. století) a prof. Víta Vlnase (Obrazy z kavalírských cest).

Zvlášť dojemné bylo vyprávění o utrpení jezuitů z několika evropských zemí při dlouholetém věznění v pevnosti sv. Juliána v Lisabonu, kam je v padesátých letech osmnáctého století po násilném vypuzení z portugalských zámořských misií vsadila vláda demagogického a nenávistného nepřítele jezuitů markýze Pombala. Dosud nepublikované zápisky jednoho z vězněných jezuitů živě vyprávějí o jejich úsilí neztratit ani v krutých podmínkách lidskou důstojnost a neúnavnou činorodostí si zachovat svěžest ducha. V závěru své přednášky dr. Zavadil předvedl na flétně, jak se vězňové mezi kobkami domlouvali pískáním na stébla pomocí krátkých a dlouhých hvizdů, které připomínají dnešní morseovku.

Klatovský hudební vědec a dirigent dr. Aschenbrenner letos pokračoval v systematickém mapování a interpretaci sbírky hudebnin klatovského děkanského kostela, který je po zrušení řádu v roce 1773 převzal z kostela  jezuitského. Jedním z praktických plodů jeho bádání bylo provedení Requiem ex Dis Jana Václava Flašky při sobotní mši svaté za jezuity a měšťany z katakomb, kterou celebroval P. František Hylmar SJ, a mše Missa solemnis in C Sancti Ioannis Nepomuceni Cajetana Vogela celebrované v neděli dopoledne emeritním plzeňským biskupem Františkem Radkovským (trvala dvě hodiny). Sobotní i nedělní liturgické texty hovořily o naději, kterou malomyslnému lidstvu přináší Ježíš Kristus, a také oba kazatelé se ve svých promluvách snažili tuto povzbuzující zprávu předat účastníkům bohoslužeb.

Dědictví klatovských jezuitů inspiruje

Barokní jezuitské Klatovy završilo v neděli večer vystoupení herce Jana Potměšila v katakombách. Za doprovodu houslisty Václava Návrata přednesl texty z korespondence českých jezuitů z misií vybrané z publikace Čeští jezuité objevují Nový svět dr. Pavla Zavadila (Praha, Argo 2015). V závěru letošního projektu promluvil plzeňský biskup Tomáš Holub.

Do Barokních jezuitských Klatov patřil i koncert pražského hudebního souboru Sdružení hlubokých žesťů ve středu 26. dubna v jezuitském kostele a v sobotu večer pak prohlídka výstavy Barokní dvojstěnky v Pavilónu skla PASK komentovaná její kurátorkou dr. Jitkou Lněničkovou. Mezi vzácnými bohatě zdobenými skleničkami s dvojitými stěnami a dnem návštěvníci obdivovali i tři sklenky s motivy sv. Ignáce z Loyoly a dalších svatých pocházející z pražské klementinské koleje.

Je nesmírně radostné už více než desetiletí sledovat, jak dědictví duchovních a kulturních iniciativ klatovských jezuitů z doby baroka inspiruje i dnešní dobu a prostřednictvím projektu Barokní jezuitské Klatovy nese také hmatatelné plody. V minulých letech spojilo Sdružení klatovské katakomby pod vedením ing. Václava Chrousta své síly s farností a městem, a tak bylo zrekonstruováno a rozšířeno podzemí jezuitského kostela a klatovské katakomby získaly přitažlivou formu s výrazným duchovním akcentem. Letos se díky příkladné spolupráci biskupství, farnosti a města podařilo získat grant Evropské unie na opravu a zrestaurování jezuitského kostela. Rozsáhlé práce mají začít letos na podzim a potrvají do roku 2019. Nositelé tak velkého díla určitě ocení každou modlitbu na jeho podporu. Ať se vše vydaří ad maiorem Dei gloriam.


Více informací z předchozích ročníků Barokních jezuitských Klatov: www.katakomby.cz

(frh)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.4.2017 V Klatovech se bude diskutovat o duchovním i světském cestování
26.4.2016 Ohlédnutí za jubilejním ročníkem Barokních jezuitských Klatov
26.4.2015 V Klatovech se diskutovalo o barokní víře, vědě a literatuře
29.4.2014 Klatovy se o víkendu navrátily do doby Balbínovy
6.7.2013 Nový klatovský karafiát nese jméno jezuity Vojtěcha Chanovského


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Křesťanský Východ a Západ

Inkulturace a interkulturace
Pavel Ambros

Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu mezi křesťanským Východem a Západem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetížena faktografickými údaji, které jsou i v českém prostředí dostupné. Vysvětluje čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny, které měly teologické kořeny. Hlavním záměrem...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii
Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl: Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.
více »

Nejbližší akce

Pouť za jednotu křesťanů


Jsme odvážní (?)


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Škola modlitby Lectio Divina


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Ignaciánské exercicie (Kurz 226)


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil