Články / Články Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Jak se stát jezuitou pro dnešní Evropu?

Pondělí, 27.8.2007
Letní setkání evropských jezuitů ve formaci v Polsku

Robert Svatoň

Stávat se jezuity pro Evropu (Becoming jesuits for Europe), tak znělo motto letošního setkání evropských jezuitů ve formaci (EJIF). 24 mladých jezuitů z 19 evropských provincií Tovaryšstva strávilo tři týdny práce a odpočinku, modlitby a ztišení v Polsku.

Bohatý a rozmanitý program měl dvě hlavní části. Prvním byla společná reflexe nad tématem, jak žít naše povolání uprostřed dnešní Evropy. Druhá byly duchovní cvičení jako zvláštní místo osobního setkání každého z nás s Bohem. Nejprve jsme byli hosty koleje v historickém Krakově, než jsme se přesunuli na exercicie do příjemného prostředí rekolekčního domu v Gdyni.

Celému programu předcházely tři seznamovací dny, během nichž jsme se snažili zapamatovat si vzájemně naše jména a poznat provincie, kde jednotliví delegáti žijí, pracují a studují. K tomu prvnímu nám znamenitě posloužili barevné štítky s našimi křestními jmény, které jsme viditelně nosili na naši hrudi, život a apoštolát jezuitů nám pak delegáti představili ve dvacetiminutových prezentacích provincií.

Ať už to byly působivé powerpointové prezentace, nebo ?jen? mluvené slovo, všechna vystoupení nám ukázala pestrou paletu přítomnosti našeho řádu od Portugalska až po Ural a to se všemi radostmi i strarostmi, které jsou mnohdy až pozoruhodně podobné: rušení starých apoštolských děl, hledání a první odvážné krůčky v nových aktivitách, úbytek počtu členů, ale i velký zájem o ignaciánské charizma zejména mezi mladými lidmi?

K tomu, abychom si uvědomili naše evropské kořeny, dokonale posloužilo několik odpoledních prohlídek města, v jehož zaplněných kamenných uličkách se snoubí sláva dávných králů, lesk Matky Církve, němé osudy evropských židů, ale i čilý obchodní a cestovní ruch.

První část rozhodně nebyla jen nějakým více či méně pohodlným sezením a nasloucháním slov, která by ?padala pod katedru? přednášejících. K hledání toho, kým jako jezuité dnes jsme a máme být, nám každý den sloužila nejprve společná modlitba a ranní instrukce P. Stefana Kesslera SJ z Frankfurtu, po které následovala dopolední i odpolední práce v šestičlenných skupinách. Plody této práce se pak ukázaly při večerním společném setkání. Témata jednotlivých dní byla následující: objevování evropských a jezuitských hodnot, náš život jako život v ?napětí? (jak ve mně tak v našich komunitních vztazích a v apoštolátu), utrpení Kristovo a utrpení naše (s návštěvou koncentračního tábora v Osvětimi) nebo provokativní otázka, jak by měl dnes vypadat ?ideální jezuita?.

Těžiště uvažování a sdílení bylo v našich mezinárodních skupinkách, které se staly ?pokusnými laboratořemi? evropské jezuitské spolupráce: skvělý zážitek náročnosti a plodnosti toho, jak představit srozumitelně vlastní myšlenku, jak ji konfrontovat s názorem druhého, jak dojít ke společnému závěru, za kterým by si mohli stát všichni zůčastnění. Jezuitské rozlišování v praxi!

V našem programu měla samozřejmě místo i podvečerní eucharistie. Přípravou byli pověřeni členové jednotlivých asistencí. Mši svaté předsedal P. Kessler nebo P. Mark Rotsaert, prezident konference evropských provinciálů, který všechny povzbudil svou vnímavou přítomností. Díky němu jsme také získali představu o tom, jak funguje a jak by mohla snad ještě lépe fungovat práce jezuitů na evropské úrovni.

Duchovní cvičení v Gdyni

Duchovní cvičení jako vnitřní cesta obrácení každého z nás byla předznamenána celodenním cestováním přes celou polskou ?ojczyznu? z Krakova až do gdaňské zátoky. Nekonečná cesta vlakem se stala příležitostí k tomu, abychom mohli pokračovat v neformálních rozhovorech o našich konkrétních životních stezkách.

Hlavním exercitátorem byl letos český provinciál František Hylmar, který při dávání bodů zvolil ?klasický způsob komunikace? (mluvení, naslouchání a zapisování poznámek), tedy bez použití techniky a množení sáhodlouhých psaných textů. My jako scholastici jsme bez výjimky ocenili jeho věcnost, střídmost, ale zároveň jasnost, srozumitelnost a konkrétnost. Na naší exerciční cestě nás doprovázeli ještě dva další duchovní průvodci, otcové jezuité Nuno z portugalské provincie a Durmat, irský kněz působící jako socius prezidenta evroských provinciálů v Bruselu.

Všichni jsme se pak shodli na tom, jak velmi silně každý z nás vnímal bratrské a přátelské společenství, které nám bylo celých osm dní opravdovou oporou. Obnovou našich slibů skončily exercicie a my ještě dva dny prožili u majestátného Baltu ? jen tak při rekreaci na pláži a pak při prohlídce starobylého Gdaňska.

Poslední den našeho krakovského fóra byl věnován vyhodnocení a formulování krátkého pozdravného dopisu P. generálovi a našim provinciálům, v němž jsme vyjádřili radost a vděčnost za letošní EJIF a také naši připravenost podílet se na spolupráci jezuitů v dnešní Evropě. Zůstáváme spojeni společným povoláním, ale též přátelstvím a obohacující zkušeností prožitého ?experimentu.?

Fotogalerie z akce ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.8.2018 Čeští novicové se zúčastnili rytířského tábora v Budkovicích
12.7.2013 Další ročník rytířských táborů se úspěšně rozběhl
24.8.2011 Skončily letošní rytířské tábory
24.8.2010 U Brna se opět konaly středověké tábory
4.12.2007 Pracovní setkání českého a slovenského provinciálaNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil