Články / Aktuality Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Papežský východní institut slaví sto let

Pátek, 13.10.2017
Řím. Ve čtvrtek 12. října oslavili zaměstnanci a studenti Papežského východního institutu, tzv. Orientale, sto let od založení tohoto římského akademického institutu, který je svěřen do péče jezuitského řádu. Oslav se zúčastnil také papež František, který po návštěvě Orientale sloužil děkovnou mši svatou v nedaleké bazilice Panny Marie Větší.


Papež František zavítal na půdu Papežského východního institutu (Pontificio Istituto Orientale, PIO), který se nachází na náměstí při nejstarší římské mariánské bazilice Panny Marie Větší, ve čtvrtek 12. října v brzkém dopoledni. Nejprve za přítomnosti místní jezuitské komunity a akademické obce požehnal cypřiš, nově zasazený v atriu budovy, a poté v aule přijal dobrodince institutu, mezi něž patřili i členové americké Gregorian University Foundation. Pak následovalo zhruba půlhodinové setkání v rodinném duchu s jezuitskou komunitou Orientale, do níž patří také český jezuita, místní profesor spirituality křesťanského východu Richard Čemus. Jezuité také papeži věnovali několik publikací, které představují výsledky vědecké činnosti institutu, mj. sedmisvazkové dílo P. George Ruyssena o genocidě Arménů či sborník ze série konferencí, které Orientale uspořádalo v průběhu tohoto jubilejního roku.

Mít odvahu víry

Z akademické půdy se papež František odebral do nedaleké mariánské baziliky, kde slavil mši svatou na připomínku stého výročí založení Papežského východního institutu a Kongregace pro východní církve, která toto jubileum oslavila letos na jaře. Hlavními koncelebranty byli prefekt kongregace a zároveň velký kancléř Papežského východního institutu kardinál Leonardo Sandri, sekretář kongregace arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa SJ a rektor Papežského východního institutu David Nazar SJ. Mše se zúčastnili také patriarchové východních církví; nechyběli představitelé koptů, maronitů, indických východných cirkví, ale ani slovanských řeckokatolických církví. Evangelium při mši zaznělo i v arabštině.

Ve své homilii Svatý otec vyzval všechny křesťany východních církví, aby navzdory dramatickým pronásledováním i nadále vydávali odvážné svědectví o své víře. „Modlitba vyžaduje odvahu víry: mít víru, že nás Pán slyší, odvahu tlouci na dveře. Pán říká: ʽKaždý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevřeʼ (v.10). A k tomu je zapotřebí odvahy,“ uvedl ve svém kázání papež František.

Prostředník mezi Východem a Západem

Po mši svaté se účastníci rozloučili s papežem Františkem a odebrali se do auly Orientale, kde společně slavnostně otevřeli 101. akademický rok. Kardinál Leonardo Sandri generálnímu představenému jezuitů Arturu Sosovi předal obsáhlý list od Svatého otce, ve kterém papež hovoří především o prioritách pro budoucí směřování institutu, který má ekumenický rozměr a vystupuje rovněž jako prostředník mezi Východem a Západem všeobecně. Papež František v poselství povzbudil i ke stále užší spolupráci s Papežskou gregoriánskou univerzitou a Papežským biblickým institutem, které jsou také spravovány jezuitským řádem.

Papežský východní institut, tzv. Orientale, založil papeže Benedikt XV. motu proprio Orientis Catholici 15. října 1917, několik měsíců po ustanovení Kongregace pro východní církve, zřízené 1. května 1917 dokumentem motu proprio Dei Providentis. Tovaryšstvu Ježíšovu svěřil Orientale papež Pius XI. v roce 1922. Současným rektorem Orientale je kanadský jezuita David Nazar, který dříve působil jako představený jezuitů na Ukrajině. Z českých jezuitů na Orientale působí jako profesor spirituality křesťanského východu Richard Čemus; v minulosti na institutu dlouhodobě vyučoval kardinál Tomáš Špidlík.


Úvahu P. Richarda Čemuse ke stému výročí Orientale naleznete ZDE.

Zdroj/Foto: RaVat.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.9.2018 Čeští jezuité zvou na pouť přátel a spolupracovníků
12.4.2018 Jezuité duchovně podporují křesťanské podnikatele
8.4.2016 Papež František slavil eucharistii s členy římského Centra Aletti
11.2.2014 Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ přednášel v Olomouci
5.5.2013 Podstatou celibátníka je duchovní otcovstvíNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil