Články / Články Dnes je 21. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Milosrdenství v srdci politické angažovanosti

Středa, 1.11.2017
Italský jezuita Antonio Spadaro o diplomacii a geopolitice milosrdenství papeže Františka

Redakce Jesuit.cz

V první polovině října navštívil šéfredaktor časopisu italských jezuitů La Civiltà Cattolica a blízký spolupracovník papeže Františka Antonio Spadaro newyorskou univerzitu Notre Dame. V přednášce nazvané „Diplomacie a geopolitika milosrdenství: Svět papeže Františka“ zdůraznil, že pro pochopení angažovanosti Svatého otce v mezinárodní politice je klíčové téma milosrdenství. Objasnil také, proč papež odmítá fundamentalizmus a podporuje otevřenou diplomacii zaměřenou na vzájemnou solidaritu.


„Milosrdenství není pro papeže Františka abstraktním pojmem. Je to Boží jednání v životě tohoto světa: ve společnosti, ve skupinách lidí, v rodinách a v jednotlivcích. Silou milosrdenství je, že může změnit význam historických procesů,“ uvedl v přednášce pronesené na Hesburghském centru pro mezinárodní studia Antonio Spadaro. Italský jezuita použil konkrétních příkladů z papežových apoštolských cest, na kterých jej sám často doprovází. Připomněl návštěvu válkou sužované Středoafrické republiky v listopadu 2015. V tamní metropoli Bangui papež otevřel první Svatou bránu Jubilejního roku Milosrdenství a tento skutek měl být povzbuzením k tomu, hledět vpřed, znovu se vydat na cestu a obnovit dialog. Spadaro rovněž vzpomenul papežovu touhu po navázání diplomatických styků s Čínou, jeho snahy o zlepšení vztahů mezi Kubou a Spojenými státy a touhu po míru v Kolumbii, kterou navštívil letos v září.

„Papež neříká, kdo stojí na správné straně a kdo na špatné, protože u kořene všech konfliktů je boj o moc či o vládu nad nějakým územím nebo to, co papež nazývá ʽmarnivou záminkouʾ,“ uvedl Antonio Spadaro. „Papež odmítá mísení politiky, morálky a náboženství, které má za následek používání jazyka, jenž realitu rozděluje na absolutní dobro a absolutní zlo,“ tvrdil italský jezuita. Rovněž připomněl, že František se ve svém diplomatickém stylu, zejména ve Spojených státech, vědomě vyhýbal identifikaci s některou z hlavních politických stran a že ve svých projevech dbal, aby nikdo nemohl ztotožňovat katolictví s žádnou z politických kategorií, jako je „konzervativní, progresivní, demokratické nebo republikánské“.

Neponechat konfliktu poslední slovo

Ve svém proslovu se Spadaro dotkl rovněž diskuzí, ke kterým dochází mezi americkými křesťany různých denominací, a uvedl, že pohled papeže Františka na angažovanost ve světě a jeho vize geopolitiky se neshodují s pozicí zastávanou v knize Benedict Option. A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation. V tomto bestselleru, který vyšel letos v březnu a přijímán je s uznáním i s nesouhlasem, podporuje americký konzervativní komentátor Rod Dreher křesťany, kteří opouštějí hlavní proud a podporují křesťanskou opoziční kulturu. „Bergoglio chce pastory osvobodit od pocitu, že jsou ve válce, (...) kvůli čemuž se církev cítí sevřená společností, proti které musí bojovat,“ uvedl Spadaro.

Abychom pochopili, jak by se podle papeže Františka měli katolíci angažovat v moderním světě a jak hmatatelný politický účinek může milosrdenství mít, měli bychom se podle Spadara podívat, kam se papež vydává na svých cestách: nejsou to evropské metropole, ale širší periferie Evropy. „Když vycházíme z centra a vzdalujeme se mu, objevujeme víc věcí, a když se na centrum díváme z perspektivy těchto nových věcí, z nových míst, z těchto periferií, vidíme, že skutečnost je jiná,“ citoval Spadaro slova papeže Františka z rozhovoru uveřejněného roku 2015.

Podle Spadara Františkův přístup k diplomacii a globální angažovanosti znamená změnu, která zpochybňuje tradiční postupy a normy. „Jeho vizionářský pohled naznačil možnost nové globální role katolictví, (…) cesty, které konfliktu neponechávají poslední slovo, a kde bok po boku našeho zraňujícího světa kráčí Bůh se svým uzdravením a nadějí,“ uvedl v přednášce na americké univerzitě italský jezuita Antonio Spadaro.


Zdroj: Christopher White, Crux Now. Redakčně upraveno.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.2.2018 Rozhovor papeže Františka s jezuitskými spolubratry v Chile a Peru
23.1.2018 Jezuita Altrichter bude hovořit o podnětech, které přináší papež František
22.1.2018 Papež František se setkal s jezuity v Chile a Peru
13.12.2017 Být hluboce zakořeněni v Boží lásce
3.12.2017 Papežova návštěva byla darem pro celou zemi


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil