Články / Aktuality Dnes je 15. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Univerzitní kaplani diskutovali o doprovázení mladých při volbě povolání

Pátek, 10.11.2017
Manresa. Od pondělí 6. listopadu do čtvrtku 9. listopadu se v exercičním domě v Manrese uskutečnilo již osmé setkání jezuitských vysokoškolských kaplanů a jejich spolupracovníků z řad řeholních sester a laiků působících v Evropě a na Blízkém východě. Hlavním tématem tentokrát byla příprava na nadcházející biskupskou synodu o mladých lidech, víře a rozlišování povolání. Prezentovány byly také různé aktivity pro mladé lidi v jednotlivých provinciích včetně Středoevropského Magisu 2017, jehož organizátorem byla česká provincie.


„Jak církev doprovází mladé lidi při rozlišování jejich životního povolání?“ ptal se jezuitských studentských kaplanů a jejich spolupracovníků italský jezuita a sociolog Giacomo Costa, který byl hlavním hostem letošního setkání pracovní skupiny zvané JUPC (Jesuit University Pastoral Care). Jako odpovědný ředitel časopisu italských jezuitů Aggiornamenti Sociali, který se zaměřuje na aktuální témata společenského, politického a církevního života, působí P. Costa v Miláně a intenzivně se podílí na přípravě blížící se biskupské synody o mladých lidech, víře a rozlišování povolání. Účastníky setkání v Manrese zasvětil do příprav synody, která se uskuteční v říjnu příštího roku, a podrobně jim představil obsah a genezi přípravného dokumentu, vydaného počátkem letošního roku.

Vedle přednášek měli účastníci také příležitost sdílet v menších mezinárodních skupinách vlastní zkušenosti z pastorace a doprovázení mladých lidí. Svým kolegům ve skupince a později i v plénu tak mohli podrobněji představit některou z aktivit pro mladé, kterou považují za zvláště důležitou či zajímavou. Organizátoři přítomným také přiblížili Středoevropský Magis 2017, který letos v červenci uspořádala česká provincie, a pozvali je na další ročník tohoto setkání mladých lidí v duchu ignaciánské spirituality nejen ze států střední Evropy, jenž se uskuteční v červenci 2018 v Polsku s experimenty v okolních státech. Inspiraci mohli přítomní načerpat i při prezentaci sítě Magis ve Španělsku či jezuitské pastorace mladých ve Francii.

Ve stopách sv. Ignáce

„Musíme znovu věřit v Evropu“, uvedl v promluvě ke svým spolubratrům a spolupracovníkům v poslání nový prezident Jezuitské konference provinciálů Evropy a Blízkého východu (Jesuit Conference of European Provincials, JCEP) Franck Janin, který se svého úřadu ujal letos v létě. Připomněl jim některé z hlavních výzev dnešní doby, jako je úsilí o smíření, dialog a jednotu, a v duchu 36. generální kongregace podtrhl význam společného rozlišování, vzájemné spolupráce a vytváření sítí (networking). Seznámil je rovněž s novými projekty JCEP a přiblížil jim dva aktuální procesy rozlišování, které se týkají jezuitských formačních center a apoštolských preferencí celosvětového Tovaryšstva. Mimo hlavní konferenční program měli účastníci také příležitost seznámit se s ignaciánskými místy v Manrese a v Barceloně.

Na letošní setkání, které hostil jezuitský exerciční dům zv. Cova de Sant Ignasi v Manrese, zavítalo na třicet jezuitských kaplanů, řeholních sester z kongregací s ignaciánskou spiritualitou (Faithful Companions of Jesus, Handmaids of the Sacred Heart of Jesus) a jejich spolupracovníků z řad laiků. Zastoupeno bylo na patnáct národností ze všech koutů Evropy i z Blízkého východu. Letošní setkání pracovní skupiny JUPC bylo již osmé; tradici setkávání zahájilo setkání v Římě roku 2010, roku 2012 jej hostila Praha. Příště se studentští kaplani a jejich spolupracovníci setkají v únoru 2019 a budou mít příležitost blíže poznat pastoraci mladých lidí v Německu.


Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout ZDE.

Foto: Walter Ceyssens SJ.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.7.2018 V Polsku proběhl Středoevropský Magis
3.7.2018 Jezuité v Myanmaru zorganizovali první myanmarský Magis
21.3.2018 Středoevropský Magis se letos uskuteční v Polsku
21.8.2017 Celostátního setkání mládeže se zúčastnili i mladí jezuité
23.7.2017 Středoevropský MAGIS 2017 skončilNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil