Články / Aktuality Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Postní doba ve farnostech spravovaných jezuity

Čtvrtek, 1.3.2018
Tovaryšstvo Ježíšovo působí na sedmi místech naší republiky. Je pověřeno duchovní správou běžných farností, akademických farností, poutních míst, exercičního domu, Centra Aletti a Školy Nativity. V postní době se na těchto místech můžeme setkat s obvyklými i méně obvyklými aktivitami, z nichž některé uvádíme.


Probíhá příprava dospělých lidí ke křtu s obřadem přijetí mezi čekatele křtu a následnými skrutinii, jak to církev ukládá. Většina z nich bude pokřtěna o Velikonocích. Katechumeni připravovaní olomouckými jezuity jsou spolu s dalšími z diecéze těmto obřadům přítomni v katedrále. Pokřtěni budou ke konci letního semestru, současně přijmou svátost biřmování. Brněnští jezuité nabízejí v rámci přípravy těchto osob třídenní postní obnovu.

Zúčastnit se dvoudenní postní duchovní obnovy mohou studenti v prostředí Vysokoškolského katolického hnutí v Brně a pro zájemce je možnost osobního doprovázení v modlitbě poskytovaného několika kněžími (i nejezuity) a řeholnicemi. Olomoučtí studenti jsou pozváni na postní duchovní obnovu do Charvát, jíž se ve dnech 9. až 11. března ujal nově ustanovený duchovní správce akademické farnosti P. Jan Regner. Připravit se na Velikonoce zamyšlením nad desaterem a skutky Božího milosrdenství v našem životě, osobním rozjímáním s následnou možností svátosti smíření nabízí také P. Ladislav Árvai 10. března na Velehradě. V kolínském klášteře jakožto Centru spirituality a duchovních cvičení vede postní rekolekci P. František Hylmar 9. až 11. března a další kurz spolu s P. Petrem Vacíkem 23. až 25. března.

Exercicie ve dnech 20. až 24. března na Hostýně povede P. František Lízna. Jejich tématem je první týden kompletních ignaciánských exercicií s podtitulem „Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství“. P. Michal Altrichter provází čtenáře Katolického týdeníku svými homiliemi na texty nedělního mešního evangelia od začátku roku, nyní se tedy můžeme začíst do postně laděných úvah.

V pravidelném rytmu se konají pobožnosti křížové cesty. Na Velehradě se o jejich vedení podělily členky Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje, členové Matice velehradské, rodiny, mládež, členové živého růžence a skupina dětí. V Praze je to úkol kněží a trvalého jáhna pana Zdeňka Dubského. Dávku originality v sobě mají křížové cesty studentů. V Olomouci si je připravují a vedou studenti sami před studentskou mší svatou. Ve středu 7. března se pomodlí křížovou cestu v centru města, a to rovněž večer, v tichu, jen za zpěvu písní z Taizé. Pražští studenti zase zvolili křížovou cestu za svítání. Modlí se ji každý pátek po šesté hodině ranní na Petříně „za svitu vycházejícího slunce a zpěvu probouzející se přírody“. Ti, kdo se chtějí zahřát výstupem na strmý kopec, mají sraz o něco dříve. Ve Svatém týdnu 28. března je večer po studentské mši svaté v Olomouci věnován postnímu nočnímu bdění, které má podobu adorace v kapli školy Caritas s možností přijmout svátost smíření.

K postní almužně na dobročinné účely se připojili v Brně a na Velehradě. Během několika posledních let získala v Praze oblibu maketa Golgoty s křížky, které znamenaly splněné postní úkoly. Letošní inovací je kříž, do jehož otvoru vhazují věřící lístek s navrženým úkolem poté, co jej splnili.

Poutní místo Hostýn nabízí tzv. Železnou pouť 16. až 17. března. Jedná se již o dvacátý první ročník noční pěší pouti ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn, jejíž délka je padesát kilometrů. Na Velehradě v sále kardinála Špidlíka je možné se 11. března ponořit do pašijí podle svatého Jana a tajemství vzkříšení s názvem „Mysterium světla“, které zprostředkuje Divadlo Víti Marčíka. V brněnském kostele ve dnech 28. až 30. března bude v rámci Velikonočního festivalu koncertovat brněnská filharmonie. Na programu je duchovní hudba sedmnáctého století. Zdánlivě prosté písně o utrpení a smrti Krista předkládá jako intenzivní rozjímání.


Foto: Ivan Dobrovolský.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.3.2019 Narozeniny nejstaršího českého jezuity
23.1.2019 Čeští a slovenští jezuité prožili své exercicie na Hostýně
4.1.2019 Hostýn byl opět svědkem provinčního setkání
3.1.2019 Pořady o jezuitech a s jezuity
12.12.2018 Adventní koncerty a dobročinnostNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil