Články / Aktuality Dnes je 11. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Postní doba ve farnostech spravovaných jezuity

Čtvrtek, 1.3.2018
Tovaryšstvo Ježíšovo působí na sedmi místech naší republiky. Je pověřeno duchovní správou běžných farností, akademických farností, poutních míst, exercičního domu, Centra Aletti a Školy Nativity. V postní době se na těchto místech můžeme setkat s obvyklými i méně obvyklými aktivitami, z nichž některé uvádíme.


Probíhá příprava dospělých lidí ke křtu s obřadem přijetí mezi čekatele křtu a následnými skrutinii, jak to církev ukládá. Většina z nich bude pokřtěna o Velikonocích. Katechumeni připravovaní olomouckými jezuity jsou spolu s dalšími z diecéze těmto obřadům přítomni v katedrále. Pokřtěni budou ke konci letního semestru, současně přijmou svátost biřmování. Brněnští jezuité nabízejí v rámci přípravy těchto osob třídenní postní obnovu.

Zúčastnit se dvoudenní postní duchovní obnovy mohou studenti v prostředí Vysokoškolského katolického hnutí v Brně a pro zájemce je možnost osobního doprovázení v modlitbě poskytovaného několika kněžími (i nejezuity) a řeholnicemi. Olomoučtí studenti jsou pozváni na postní duchovní obnovu do Charvát, jíž se ve dnech 9. až 11. března ujal nově ustanovený duchovní správce akademické farnosti P. Jan Regner. Připravit se na Velikonoce zamyšlením nad desaterem a skutky Božího milosrdenství v našem životě, osobním rozjímáním s následnou možností svátosti smíření nabízí také P. Ladislav Árvai 10. března na Velehradě. V kolínském klášteře jakožto Centru spirituality a duchovních cvičení vede postní rekolekci P. František Hylmar 9. až 11. března a další kurz spolu s P. Petrem Vacíkem 23. až 25. března.

Exercicie ve dnech 20. až 24. března na Hostýně povede P. František Lízna. Jejich tématem je první týden kompletních ignaciánských exercicií s podtitulem „Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství“. P. Michal Altrichter provází čtenáře Katolického týdeníku svými homiliemi na texty nedělního mešního evangelia od začátku roku, nyní se tedy můžeme začíst do postně laděných úvah.

V pravidelném rytmu se konají pobožnosti křížové cesty. Na Velehradě se o jejich vedení podělily členky Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje, členové Matice velehradské, rodiny, mládež, členové živého růžence a skupina dětí. V Praze je to úkol kněží a trvalého jáhna pana Zdeňka Dubského. Dávku originality v sobě mají křížové cesty studentů. V Olomouci si je připravují a vedou studenti sami před studentskou mší svatou. Ve středu 7. března se pomodlí křížovou cestu v centru města, a to rovněž večer, v tichu, jen za zpěvu písní z Taizé. Pražští studenti zase zvolili křížovou cestu za svítání. Modlí se ji každý pátek po šesté hodině ranní na Petříně „za svitu vycházejícího slunce a zpěvu probouzející se přírody“. Ti, kdo se chtějí zahřát výstupem na strmý kopec, mají sraz o něco dříve. Ve Svatém týdnu 28. března je večer po studentské mši svaté v Olomouci věnován postnímu nočnímu bdění, které má podobu adorace v kapli školy Caritas s možností přijmout svátost smíření.

K postní almužně na dobročinné účely se připojili v Brně a na Velehradě. Během několika posledních let získala v Praze oblibu maketa Golgoty s křížky, které znamenaly splněné postní úkoly. Letošní inovací je kříž, do jehož otvoru vhazují věřící lístek s navrženým úkolem poté, co jej splnili.

Poutní místo Hostýn nabízí tzv. Železnou pouť 16. až 17. března. Jedná se již o dvacátý první ročník noční pěší pouti ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn, jejíž délka je padesát kilometrů. Na Velehradě v sále kardinála Špidlíka je možné se 11. března ponořit do pašijí podle svatého Jana a tajemství vzkříšení s názvem „Mysterium světla“, které zprostředkuje Divadlo Víti Marčíka. V brněnském kostele ve dnech 28. až 30. března bude v rámci Velikonočního festivalu koncertovat brněnská filharmonie. Na programu je duchovní hudba sedmnáctého století. Zdánlivě prosté písně o utrpení a smrti Krista předkládá jako intenzivní rozjímání.


Foto: Ivan Dobrovolský.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.11.2018 Jen se dívám, jak to všechno Pán dělá
1.8.2018 Jezuité oslavili svého zakladatele svatého Ignáce z Loyoly
22.6.2018 Novicové pěti provincií se setkali v polské Gdyni
15.6.2018 Ze života jezuitských komunit
26.5.2018 Noc kostelů ve farnostech spravovaných jezuityNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil