Články / Aktuality Dnes je 4. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Výzva k modlitbám za posvěcení kněží

Pondělí, 4.6.2018
Svatý Hostýn. Před několika roky papež František stanovil, aby se slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova prožívala jako Den modliteb za posvěcení kněží. Kněží Olomoucké arcidiecéze si vykonají pouť za vlastní posvěcení na Svatém Hostýně již 5. června. Věřící vyzývá olomoucký arcibiskup Jan Graubner, aby se k těmto modlitbám připojili zejména v den slavnosti 8. června ve svých farnostech. Na Svatém Hostýně bude modlitební společenství zahájeno mší svatou v 11.30 hodin.


Setkání k modlitbě za kněze na Svatém Hostýně 8. června pořádá organizace WorldPriest v rámci celosvětové modlitební štafety za kněze. Jako součást růžencové štafety probíhá na více než stovce poutních míst na celém světě. Program začíná v 11.30 hodin mší svatou v bazilice, čtvrt hodiny po poledni se „rozběhne“ růžencová štafeta.

Pro povzbuzení uvádíme část rozhovoru s italským kardinálem Pietrem Parolinem, státním sekretářem Svatého stolce, který uvedlo Radio Vatikán na začátku roku 2016:

Komu – samozřejmě kromě „Pána žně“ – děkujete za dar kněžství?
V životě jsem potkal nesmírné množství lidí, kterým jsem vděčný, protože mi slovem a zejména dobrým příkladem pomohli objevit povolání ke kněžství a prožívat je. Jak bychom potřebovali dobré vzory! Méně mluvme a jděme více příkladem! Pokud mohu naznačit někoho konkrétního, musím především poděkovat své rodině. Právě tam jsem s maminkou, tatínkem a sourozenci zažíval hlubokou víru, ryzí křesťanský život a každodennost prosycenou evangeliem. Navzdory běžným mezím jakékoli lidské zkušenosti a mnoha zkouškám mi Pán daroval skutečně krásné rodinné zázemí! V druhé řadě bych měl poděkovat našemu faráři. Tento kněz ve mně vzbudil touhu být jako on. Mohl bych a měl bych v seznamu pokračovat a jmenovat biskupa, který mne vysvětil na kněze, mons. Onista, představené v semináři, spolužáky a dále. Vzpomínám, jak jeden přítel, venezuelský kněz, často říkával při vzpomínce na rodiče a vychovatele: Nunca he encontrado un malo ejemlo“, Nikdy jsem v nich neviděl špatný vzor. Myslím, že dnes mohu tato slova zopakovat!

Od té doby uběhlo 36 let. Co se mezi tím změnilo ve společnosti a v roli kněží katolické církve?
Sociologicky se toho změnilo hodně. Dnešní společnost není stejná jako včerejší, a je tudíž logické, že také z naší strany nesmí chybět snaha o přizpůsobení novým životním podmínkám. Již papež Jan XXIII. před padesáti lety mluvil o „aggiornamentu“. Přesto si myslím, že kněžské povolání a poslání je stále stejné – nést lidem Boha a přivádět lidi k Bohu. A nikoli jakémukoli bohu, nýbrž Bohu Ježíše Krista, Bohu evangelia. Toto poslání se nemění za měnících se situací a dějinných okolností a dnes je tím neodkladnější, čím více obzory víry zdánlivě potemňují a svět se jeví stále více sekularizovaný. Kněz má být Boží muž, má být věrohodným a co možná nejzářnějším znamením, které zpřítomňuje Boží lásku a spásu světa. Má být mostem, který umožňuje a podporuje setkání s Tím, kdo jediný je schopen dodat životu konečný smysl a význam, zodpovídá nejhlubší otázky, učí milovat a vydávat se pro všechny lidi, zejména pro nejchudší a opuštěné.“


Zdroj: Arcibiskupství olomoucké, RaVat.
Foto: Farnost Sloup.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2019 Putujte do Křešova!
21.2.2019 Vytváří se poutní stezka po jezuitských redukcích
29.8.2018 Pouť muklů na Svatém Hostýně
23.8.2018 Na Svatém Hostýně se uskuteční arcidiecézní pouť rodin
13.8.2018 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v kostelích TovaryšstvaNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil