Články / Aktuality Dnes je 10. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V Nairobi se uskutečnil jezuitský liturgický kongres

Středa, 11.7.2018
Nairobi. Mezinárodní společnost pro jezuity a liturgii uspořádala kongres, který se koná každé dva roky. Setkání ve dnech 25. až 30. června proběhlo v Duchovním centru jezuitů v Nairobi v Keni. Hlavním tématem byla souvislost mezi liturgií a lidovou zbožností.


Tato společnost vznikla počátkem roku 2000, aby přispěla k obnově liturgického života v Tovaryšstvu, který má pověst jisté nerozvinutosti. Její plody se již začínají objevovat například v tom, že některé provincie poslaly mladé jezuity, aby se věnovali studiu liturgie v Římě i na jiných místech. Proto také asociace na svá setkání zve studující jezuity. Členové sdružení poskytují liturgické kurzy v různých církevních institucích po celém světě. Pomáhají konkrétním komunitám a provinciím ke zlepšení kvality liturgického života.

Společnost pro jezuity a liturgii se schází každé dva roky, pravidelně se mění místo konání. Kongresu v Nairobi se zúčastnilo třicet jezuitů ze všech kontinentů, dalších šest účastníků nebyli jezuité. Byl to první kongres v Africe. Předchozí se uskutečnily v Římě (2002), Bangkoku (2004), Fortaleze (2006), Montserratu (2008), Tampě (2010), Nitře (2012), Mexiku (2014) a Dublinu (2016). Kromě stěžejního tématu zvoleného pro tento kongres byl věnován prostor liturgické formaci v Tovaryšstvu. Cílem bylo představit mladým jezuitům liturgické slavení od prvních let jejich formace ke kněžství a náboženskému životu.

Zatímco liturgie římskokatolické církve se obzvláště vyjadřuje ve slavení svátostí, zejména svátosti eucharistie, lidová zbožnost má četnější projevy, které se vyznačují kulturní a geografickou rozmanitostí. Jejich původ je možné objasnit historickými a náboženskými důvody. Jak mohou obohatit liturgii církve? Jaké příležitosti a rizika přinášejí? Od dokumentu Sacrosanctum Concilium Druhého vatikánského koncilu po Evangelii Gaudium papeže Františka teologové přistupovali k tomuto problému z různých hledisek. Někteří věc chápali tak, že lidová zbožnost mluví k srdci člověka, zatímco liturgie více k intelektu. Jiní vyjadřovali, že je zapotřetí sladit lidové praktiky s liturgií církve, aniž bychom zapomněli, co je stanoveno v posledním paragrafu kanonického práva: Každý pokus o změnu v životě církve se musí uskutečňovat „se zřetelem na spásu duší, která musí být nejvyšším zákonem v církvi.“

Místo a téma příštího kongresu v roce 2020 dosud nejsou známy. Bude o nich rozhodnuto na schůzi výboru v lednu příštího roku po vyhodnocení návrhů poslaných členy.

Ještě před kongresem se někteří členové zúčastnili slavnostní mše svaté, při které bylo vysvěceno na kněze pět jezuitů. Jiní zase prodloužili svůj pobyt v Keni o několik dní, aby prohloubili své zkušenosti s africkou liturgií a realitou. Při eucharistických oslavách během kongresu zpívaly dva keňské sbory. Účastníci kongresu velmi oceňovali živou a aktivní účast mnoha lidí na této liturgii.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie v Římě.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.9.2018 Nedoceněné jubileum
31.5.2018 Vteřinové „Boží Tělo“
2.5.2018 Svatodušní
2.4.2018 Christos voskres!
24.3.2018 Přetvořujeme se stále víc a vícNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil