Články / Aktuality Dnes je 15. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Otec generál Arturo Sosa na návštěvě bolívijské provincie

Úterý, 17.7.2018
Bolívie. Ve dnech 14. až 19. července je generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa v Bolívii, kde se účastní několika setkání ve městech Santa Cruz, San Ignacio de Mojos, Cochabamba a La Paz. Tématem dní je současná situace Tovaryšstva Ježíšova a jeho apoštolské výzvy.


Bolívijský provinciál P. Osvaldo Chirveches vybídl spolubratry i spolupracovníky, aby využili příležitosti této návštěvy k dalšímu uchopení výzev, které přináší život a spolupráce s laiky v misii, přítomnost uprostřed domorodých národů, mezi mladými lidmi a jejich doprovázení na životních cestách. Jeho přáním je, aby společně postupovali, rostli a sílili v již započatém díle, ale také vnímali a navrhovali nové cesty, kterými je zapotřebí jít dál.

Během své návštěvy navštívil otec generál město Santa Cruz, kde se zúčastil eucharistické slavnosti na závěr pátého amerického misijního kongresu. Setkal se se sdělovacími prostředky nad tématem "Současné výzvy médiím z 36. generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova". Další den hovořil s mládeží o připravované synodě a významu sociálních sítí s cílem lepší koordinace práce s mládeží.

Na programu P. generála je návštěva pro Tovaryšstvo důležitých míst v San Ignacio de Mojos, kde se setká se zástupci různých pastoračních aktivit a zapojí se do fóra, které se týká církevní sociální sítě dané oblasti.

V Cochabambě se setká se spolubratry, navštíví terciát a starší jezuity v La Esperanza. Bude předsedat slavení mše svaté v kostele Tovaryšstva, kam jsou zvlášť zváni všichni přátelé a spolupracovníci. Poslední tematické setkání se uskuteční ve městě La Paz a bude se týkat jezuitského vzdělávání v současnosti.


Zdroj: Jezuitská generální kurie v Římě.
Foto: Jezuité v Americe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.12.2018 Filipínská jezuitská provincie přivítala generálního představeného
13.12.2018 Otec generál navštívil Vietnamskou provincii
7.12.2018 Papež František poskytl audienci pro Mezinárodní kolej Del Gesù
27.11.2018 P. Arturo Sosa se stal prezidentem Unie generálních představených
23.11.2018 Blahořečení bývalého generálního představeného jezuitů P. Pedra ArrupehoNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil