Články / Aktuality Dnes je 16. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité ve Velké Británii otevřou výzkumný Institut Laudato Si

Pondělí, 20.8.2018
Oxford. V Campion Hall v rámci oxfordské univerzity zřizují britští jezuité výzkumný institut, který je pojmenován podle encykliky papeže Františka Laudato Si. Bude založen v akademickém roce 2018/2019 a oficiálně otevřen v září příštího roku.


Cílem institutu je podporovat interdisciplinární výzkum, který vychází z výzev papeže Františka obsažených v encyklice Laudato Si. Ty zároveň reflektují ignaciánskou tradici.

Institut Laudato Si vychází ze skutečnosti povážlivého vývoje životního prostředí, který je zapříčiněný převážně lidskou činností. Ohrožuje lidstvo i další tvory, zejména nejchudší společenství. Na akademické disciplíny pohlížejí odborníci často izolovaně, takže nevnímají vztahy mezi různými sociálními, ekologickými, technologickými, politickými, ekonomickými, filozofickými a náboženskými otázkami. Proto bude institut pracovat s výzkumným programem využívajícím dialogickou metodu. Ta zahrnuje filozofické, etické a teologické poznatky stejně jako vědecký výzkum v přírodních a společenských vědách. Obsáhne i globální síť aktivit zaměřených na podporu mezinárodní spolupráce a propojení vzdělanosti v různých kulturách a kontextech.

Institut Laudato Si bude sloužit společným vzdělávacím iniciativám jezuitů v Británii i jinde. Bude také spolupracovat s vědci jiných náboženských tradic, které jsou relevantní pro daná výzkumná témata. Jeho celkovým posláním je přispívat k intelektuální základně pro individuální a strukturální přeměnu směrem k ekologické konverzi na úrovni jednotlivců, komunit, veřejné politiky a vlády.

Ředitelkou institutu bude inaugurována Celia Deane-Drummond, která je nyní profesorkou teologie a ředitelkou Centra pro teologii, vědu a lidský rozvoj na univerzitě v Notre Dame v USA.

Provinciál jezuitů P. Damian Howard řekl: "Jako jezuité jsme povinni hledat nové intelektuální hranice a přinést jim světlo evangelia. Jsem velmi rád, že profesorka Deane-Drummond souhlasila, že se stane ředitelkou nového Institutu Laudato Si. Intelektuální a spirituální zkoumání učení papeže Františka v Laudato Si je životně důležitou prací pro budoucnost lidstva. Těším se na zdárný rozvoj práce Institutu."

"Když papež František v červnu roku 2015 vydal encykliku Laudato Si, věděla jsem, že do církve přichází čerstvý vítr změn,“ řekla Celia Deane-Drummond. "Poprvé v dějinách církve se probudili a poslouchali vědci z oblasti životního prostředí, ochranáři a antropologové, ať byli věřící, nebo ne."

Dále poznamenala: "Výzvou pro ty z nás, kteří pracují během posledního čtvrt století na hranici ekologie, filozofie a teologie, je rozpoznat, jak uskutečnit a uchopit poselství Laudato Si a používat je jako základ pro hlubší individuální a společenskou ekologickou konverzi. Považuji za velkou výsadu a čest, že jsem dostala příležitost vést tuto novou iniciativu."


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.2.2019 Jezuité vyjádřili účast obětem ničivé katastrofy v Brazílii
3.9.2018 Světový den modliteb za péči o stvoření počtvrté
21.7.2018 EU dál usiluje o plnění dohod o ochraně klimatu
7.6.2017 Američtí jezuité volají po zachování závazku vůči péči o stvoření
16.5.2017 Italští a kanadští jezuité se připojují k ekologické iniciativěNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil