Články / Aktuality Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Pouť ke svatému Stanislavovi za povolání do Tovaryšstva

Pondělí, 27.8.2018
Rostkowo. Ve dnech 22. až 23. srpna se uskutečnila pouť České provincie za nová duchovní povolání ke svatému Stanislavovi do jeho rodného Rostkowa.


Dne 15. srpna uplynulo 450 let od úmrtí svatého Stanislava Kostky. Je vzýván jako patron Polska, protože z této země pocházel, a mladých lidí, neboť zemřel ve věku sedmnácti let. Do třetice je patronem jezuitských noviců, protože jako jeden z nich naplňoval své povolání od Boha. Vděčnost za nové následovníky Ježíše Krista v duchu svatého Ignáce z Loyoly a prosba o nová povolání do České provincie Tovaryšstva byla náplní pouti ve dnech 22. až 23. srpna do polského Rostkowa. Zúčastnili se zástupci České i Slovenské provincie Tovaryšstva i jejich dobrodinců.

Pouť začala v brzkých ranních hodinách v Olomouci. Autem dojeli účastníci do Rostkowa, které je rodištěm svatého Stanislava, a navštívili kostel jemu zasvěcený. Zde slavili mši svatou za nová povolání. Poté si našli čas na prohlídku míst spojených se životem svatého Stanislava. Velmi zajímavé byly panely s rodokmenem jeho rodiny a mnoha podrobnostmi o ní. Dále zachycovaly slovem i obrazem jednotlivé fáze Stanislavova života, rozšíření jeho kultu v Polsku i ve světě.

Další cesta vedla do Łódźe u Varšavy, kde je přijala místní devítičlenná komunita jezuitů. Pohostili je a ubytovali. Jezuité přišli na toto místo po druhé světové válce a usadili se na faře, kterou odkoupili od odcházejících německých protestantů. Posledním cílem cesty byl Krakow s návštěvou baziliky Božího milosrdenství.


Foto: Josef Stuchlý.
Další fotografie naleznete ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.2.2019 Život řeholní je „totálnost“ křesťanského života
4.12.2018 Setkání pro zájemce o jezuitský řád bude v Olomouci
16.11.2018 Setkání mladých lidí a řeholníků Pražské arcidiecéze
6.11.2018 Letos přibylo v evropských jezuitských noviciátech čtyřicet dva mladých mužů
22.7.2018 Duchovní cvičení pro mladé mužeNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil