Články / Aktuality Dnes je 22. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Pouť ke svatému Stanislavovi za povolání do Tovaryšstva

Pondělí, 27.8.2018
Rostkowo. Ve dnech 22. až 23. srpna se uskutečnila pouť České provincie za nová duchovní povolání ke svatému Stanislavovi do jeho rodného Rostkowa.


Dne 15. srpna uplynulo 450 let od úmrtí svatého Stanislava Kostky. Je vzýván jako patron Polska, protože z této země pocházel, a mladých lidí, neboť zemřel ve věku sedmnácti let. Do třetice je patronem jezuitských noviců, protože jako jeden z nich naplňoval své povolání od Boha. Vděčnost za nové následovníky Ježíše Krista v duchu svatého Ignáce z Loyoly a prosba o nová povolání do České provincie Tovaryšstva byla náplní pouti ve dnech 22. až 23. srpna do polského Rostkowa. Zúčastnili se zástupci České i Slovenské provincie Tovaryšstva i jejich dobrodinců.

Pouť začala v brzkých ranních hodinách v Olomouci. Autem dojeli účastníci do Rostkowa, které je rodištěm svatého Stanislava, a navštívili kostel jemu zasvěcený. Zde slavili mši svatou za nová povolání. Poté si našli čas na prohlídku míst spojených se životem svatého Stanislava. Velmi zajímavé byly panely s rodokmenem jeho rodiny a mnoha podrobnostmi o ní. Dále zachycovaly slovem i obrazem jednotlivé fáze Stanislavova života, rozšíření jeho kultu v Polsku i ve světě.

Další cesta vedla do Łódźe u Varšavy, kde je přijala místní devítičlenná komunita jezuitů. Pohostili je a ubytovali. Jezuité přišli na toto místo po druhé světové válce a usadili se na faře, kterou odkoupili od odcházejících německých protestantů. Posledním cílem cesty byl Krakow s návštěvou baziliky Božího milosrdenství.


Foto: Josef Stuchlý.
Další fotografie naleznete ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.12.2018 Setkání pro zájemce o jezuitský řád bude v Olomouci
16.11.2018 Setkání mladých lidí a řeholníků Pražské arcidiecéze
6.11.2018 Letos přibylo v evropských jezuitských noviciátech čtyřicet dva mladých mužů
22.7.2018 Duchovní cvičení pro mladé muže
1.6.2018 Jezuité si vyprošovali nová řeholní povoláníNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil