Články / Aktuality Dnes je 18. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V Boskovicích se uskuteční Koncert pro kardinála Tomáše Špidlíka

Úterý, 11.9.2018
Boskovice. Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková uspořádali benefiční koncert pro kardinála Tomáše Špidlíka. Tento koncert sboru BaczBand se uskuteční v neděli 16. září od 18 hodin v kostele svatého Jakuba Staršího. Výtěžek je určen na veřejnou sbírku, která je povolena na památník kardinála Špidlíka.


V prosinci příštího roku uplyne sto let od doby, kdy se v Boskovicích narodil kardinál Špidlík. Při této příležitosti se členové Orla rozhodli zbudovat památník v lokalitě ulice Bělské, nedaleko kardinálova rodného domu. Na vybudování památníku je povolena veřejná sbírka, kterou obohatí i výtěžek koncertu. Záštitu za koncert převzala senátorka Jaromíra Vítková, která pochází z Boskovic a s rodinou tam žije.

V děkovném dopise za finanční příspěvek na památník senátorka píše: „Jsem přesvědčena, že v dnešní době, kdy se mnoho lidí odklání od víry a vyznává konzumní způsob života, je nutno připomínat, že život má i duchovní rozměr. Kardinál Špidlík je velmi významnou osobností, získal si nejen nás věřící, ale oslovil i řadu nevěřících. Je uznáván nejen v Evropě.“

Jistou nekomplikovanost a přímočarost myšlenek kardinála Špidlíka můžeme vnímat například z jeho knihy Umíme se modlit?, která sestává z otázek a odpovědí:

Jsou chvilky, kdy lidé živelně cítí, že se mají modlit, a jindy zase na to nemyslí. Kromě toho jsou lidé, kteří se modlí rádi, jiní se musí k tomu nutit. Čím to je?
Už ve Starém zákoně pozorujeme, že Židé volali k Bohu, když byli v nouzi, když jim šlo o život a statky. Výslovně se tam konstatuje, že zapomínali na Boha, když se jim vedlo dobře a mysleli, že nic nepotřebují. Nouze a nebezpečí jsou škola modlitby. Staří námořníci, kteří prožili bouře, říkali: „Kdo se neumí modlit, ať se vydá na moře!“

Jistě se však nemůže celý rozhovor s Bohem vyčerpat jenom prošením. Jsou snad také jiné druhy modlitby?
Dítě, které umí poprosit, se naučí také poděkovat. Vedle prosebných modliteb čteme ve Starém zákoně i mnoho děkovných hymnů. Jsou zvláštního rázu. Hebrejština neznala slovo „děkuji“. Staří Semité dávali díky tím, že velebili osobu, která jim udělala dobře. My bychom dnes řekli: „Děkuji ti, že sis na mne vzpomněl.“ Hebrejský způsob je: „Velebí má duše Pána… Veleben buď Hospodin, Bůh Izraele… Chvalte Pána, všechny národy…“


Zdroj: Ing. Jaromíra Vítková.
Foto: Archiv.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.1.2019 Muzeum regionu Boskovicka vystaví fotografie ze života kardinála Špidlíka
28.12.2018 Pořad o kardinálu Špidlíkovi a film o svatém Ignáci z Loyoly
16.9.2018 O teologii života kardinála Špidlíka promluví P. Richard Čemus SJ
3.4.2018 Do římské koleje Nepomucenum nás zavede TV Noe
20.3.2018 Sarkofág kardinála Špidlíka a dokumenty z historie VelehraduNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil