Články / Aktuality Dnes je 24. 6. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Zkušenosti španělského jezuity z Alžírska

Čtvrtek, 11.10.2018
Alžír. Španělský jezuita Manuel Carrasco García-Moreno prožil měsíční experiment v hlavním města Alžírska. O nabyté zkušenosti se podělil s ostatními.


Letos v létě jsem strávil měsíc v misii Tovaryšstva v Alžírsku. Ta zkušenost mě velmi potěšila. Dne 7. července dorazili do Constantine čtyři mladí lidé, aby prožili „Objevování Alžírska zevnitř“, které pořádali jezuité z Alžíru a město Constantine. Po několika dnech na získání orientace v Constantine nás poslali pracovat do různých částí země. Jeden člověk šel do Batny, malého východního města, aby spolupracoval v místní farnosti. Další zůstal v Constantine pomáhat Damienu De Préville SJ s dětmi z okolí v městském táboře. Třetí byl poslán do Alžíru, do duchovního centra Ben Smen, aby spolupracoval s Christophem Ravanelem SJ na programu údržby domu a zahrady, který spojuje alžírské a subsaharské dobrovolníky z univerzitních studentů.

Mým působištěm byla jezuitská rezidence v centru Alžíru. Odpoledne jsem pracoval jako průvodce v krásné bazilice Panny Marie Afriky. Ráno mě posílal Ricardo Jiménez SJ na Univerzitní kulturní středisko na kurz španělštiny, na výlety a kulturní aktivity s alžírskými vysokoškolskými studenty.

Alžírsko mi připadalo více uzavřené a izolované, než jsem čekal. Byl jsem také velmi zaujat množstvím mladých v navštívených městech. Mnoho mladých lidí, ale velmi málo aktivit: Často jsem viděl skupiny mladých lidí, kteří během týdne postávali na ulici ve zdánlivé nečinnosti.

Krátce poté, co jsem přišel, mi řekli o rozčarování, ve kterém žije mnoho mladých lidí: potvrzuji to. Kontrastuje s nezkažeností studentů vysokých škol. Jejich postoj k životu, jejich aspirace a volnočasové aktivity jsou zdravé: přinejmenším to platí pro studenty Univerzitního kulturního centra. Byli vděční za veškeré aktivity, které jsme navrhli, ať už byly jakkoli jednoduché (piknik na pláži, setkání při kytaře a písních na zahradě).

Chtěl bych zdůraznit dvě věci, které se týkají mé krátké zkušenosti s prací a životem s alžírským obyvatelstvem, které je většinou muslimské. V první řadě bych chtěl zdůraznit výzvu sloužit a milovat tento lid nezištně, bez čekání na výsledky: Myslím, že takový přístup umožňuje svobodně sloužit. Za druhé bych chtěl poznamenat, že křesťanské svědectví se děje do značné míry nasloucháním, tichem, pozorností vůči druhým, nezištností těch, kteří se nesnaží přesvědčit, ale spíše ukazují svou víru s jednoduchostí a radostí, když o ní mluví.

Byla to radost, že jsem se mohl účastnit života církve, která je malá a stále se rozvíjí, církve, která je plná života, evangelia, možností a budoucnosti navzdory skutečným obtížím, kterým čelí. Jak krásné je prožít toto setkání s Duchem Krista, který jedná i za hranicemi církve, vdechuje radost, nadšení a naději mladým lidem, většinou muslimům, v zemi, která je na cestě vývoje.

Dobrovolník, který jde do Alžírska, kromě toho, že je schopen komunikovat ve francouzštině, by měl mít touhu vstoupit se samozřejmostí do způsobu života, který je jiný než jeho vlastní, touhu radostně přijmout určité nepohodlí a touhu objevit bohatství odlišnosti v tom, co je ryzí ve druhém člověku.

Jako křesťan může dobrovolník, který jde do Alžírska, zažít krásnou zkušenost prohloubení své víry. Při mnoha příležitostech bude muset uvést důvody své víry s laskavostí, delikátností a úctou, které jednoduše představují, kým je, v co věří a koho miluje, v každodenním náboženském dialogu a bez velké domýšlivosti při setkání s druhými, kterým naslouchá a snaží se jim porozumět.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
24.6.2019 Obyvatelé obce Fatunero ve Východním Timoru získali přístup k vodě
22.4.2019 Srílanský jezuita: křesťanské poselství je větší
27.2.2019 Jezuita hovoří o své práci ve Vietnamu
29.1.2019 P. Ludvík Armbruster SJ o filmu Mlčení
17.12.2018 Missio magazín s P. Rybářem a pořad Mezi slovy s P. GáboremNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Životní styl kněží
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
Národní úmysl: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
více »

Nejbližší akce

Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Kreativní exercicie s bibliodramatem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil