Články / Aktuality Dnes je 21. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Otec generál Arturo Sosa hovořil na Synodě o mladých lidech

Středa, 17.10.2018
Řím. Ve čtvrtek 11. října vystoupil generální představený Tovaryšstva Ježíšova během zasedání Synody biskupů o mladých lidech, víře a rozlišování povolání. Jeho příspěvek se zaměřil na téma sekularizace.


P. Sosa nejprve poznamenal, že vyslechnutý diskusní příspěvek hovořil jen stručně o této důležité dimenzi současného světa, a to vždy negativně. Proto navrhl nezbytné rozlišování jako součást konfrontace našich způsobů myšlení s realitou. Tento přístup může vést k pochopení sekularizace jako "znamení doby", jako cesty pro Ducha svatého, který má vést naši reflexi a činnost dnes.

Je třeba rozeznávat mezi různými formami sekularizace, z nichž některé jsou zjevně škodlivé pro život víry. Je to například boj proti jakékoli formě projevu víry ve společnosti nebo různé formy lhostejnosti vůči tomu, co souvisí s vírou.

Avšak vnímání sekularizace jako znamení doby nám dovoluje vstoupit do procesu osvobození. Osvobození od "automatického" křesťanství, které je plodem křesťanské společnosti. Opravdu, být křesťanem v sekularizovaném světě je spíše důsledkem dobře promyšlené volby, rozlišování. Sekularizovaná společnost nás také osvobozuje od koncepcí náboženství, které souvisejí s kmenovou nebo národnostní příslušností; podporuje duchovní zkušenost, která nás přivádí lidsky blíž k našim bratrům a sestrám, ať jsou, kdo jsou.

Další výhody se objevují, když rozvažujeme o "znameních", která sekularizace přináší. Jsou to například důležitost proklamace víry, pastorační doprovod v celé lidské a křesťanské zkušenosti, priorita svědků. Nakonec kontext sekularizace povzbuzuje v křesťanských komunitách život vzájemné podpory. Víra skutečně není žita izolovaně, ale v komunitě, ve společenství, které zaručuje doprovod v celém procesu dozrávání víry.


Zdroj: Jezuitská generální kurie.
Foto: Jesuitasaru.org.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.2.2019 Generální představený Tovaryšstva Ježíšova vyhlásil apoštolské preference
14.2.2019 Dokument o univerzálních apoštolských preferencích je v poslední fázi přípravy
5.2.2019 Otec generál uctil mučedníka P. Rutilia Grandeho SJ
4.2.2019 Zahájení procesu blahořečení P. Pedra Arrupeho SJ
30.1.2019 Jezuité ve formaci se zabývali pastorací mádežeNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Beseda o sv. Anežce České


Přednáška „Pavel Švanda a otec Špidlík“


"Mysterium světla" v podání Divadla Víti Marčíka


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil