Články / Aktuality Dnes je 11. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Otec generál Arturo Sosa hovořil na Synodě o mladých lidech

Středa, 17.10.2018
Řím. Ve čtvrtek 11. října vystoupil generální představený Tovaryšstva Ježíšova během zasedání Synody biskupů o mladých lidech, víře a rozlišování povolání. Jeho příspěvek se zaměřil na téma sekularizace.


P. Sosa nejprve poznamenal, že vyslechnutý diskusní příspěvek hovořil jen stručně o této důležité dimenzi současného světa, a to vždy negativně. Proto navrhl nezbytné rozlišování jako součást konfrontace našich způsobů myšlení s realitou. Tento přístup může vést k pochopení sekularizace jako "znamení doby", jako cesty pro Ducha svatého, který má vést naši reflexi a činnost dnes.

Je třeba rozeznávat mezi různými formami sekularizace, z nichž některé jsou zjevně škodlivé pro život víry. Je to například boj proti jakékoli formě projevu víry ve společnosti nebo různé formy lhostejnosti vůči tomu, co souvisí s vírou.

Avšak vnímání sekularizace jako znamení doby nám dovoluje vstoupit do procesu osvobození. Osvobození od "automatického" křesťanství, které je plodem křesťanské společnosti. Opravdu, být křesťanem v sekularizovaném světě je spíše důsledkem dobře promyšlené volby, rozlišování. Sekularizovaná společnost nás také osvobozuje od koncepcí náboženství, které souvisejí s kmenovou nebo národnostní příslušností; podporuje duchovní zkušenost, která nás přivádí lidsky blíž k našim bratrům a sestrám, ať jsou, kdo jsou.

Další výhody se objevují, když rozvažujeme o "znameních", která sekularizace přináší. Jsou to například důležitost proklamace víry, pastorační doprovod v celé lidské a křesťanské zkušenosti, priorita svědků. Nakonec kontext sekularizace povzbuzuje v křesťanských komunitách život vzájemné podpory. Víra skutečně není žita izolovaně, ale v komunitě, ve společenství, které zaručuje doprovod v celém procesu dozrávání víry.


Zdroj: Jezuitská generální kurie.
Foto: Jesuitasaru.org.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.12.2018 Papež František poskytl audienci pro Mezinárodní kolej Del Gesù
27.11.2018 P. Arturo Sosa se stal prezidentem Unie generálních představených
23.11.2018 Blahořečení bývalého generálního představeného jezuitů P. Pedra Arrupeho
20.11.2018 V Jižním Súdánu byl zavražděn keňský jezuita
15.11.2018 Jubileum novosibirského přípravného seminářeNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil