Články / Aktuality Dnes je 12. 11. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Rozhovor s otcem generálem v Katalánsku

Pátek, 19.10.2018
Katalánsko. Během své návštěvy Španělska na konci září poskytl P. Arturo Sosa SJ rozhovor katalánskému náboženskému týdeníku Catalunya Cristiana.


Po představení osobnosti otce generála před ním novináři rozprostřeli řadu témat, o kterých by rádi hovořili. Vnímali P. Sosu jako přístupného, blízkého lidem, který ve své vizi budoucnosti Tovaryšstva Ježíšova počítá nejen s jezuity, ale i s laiky. Podle něj hlavní poselství řádu spočívá v zaměření na usmíření a spravedlnost.

Stěžejní část diskuze se soustředila na sekularizaci a na svobodu, kterou může poněkud překvapivě přinést církvi. Otec generál se vracel k některým myšlenkám poslední generální kongregace, během které byl zvolen generálním představeným Tovaryšstva. Zdůraznil ústřední místo, které má modlitba v jeho životě; ve způsobu, jak žije svou službu. Zmínil výzvu k modlitbě, kterou adresoval celému Tovaryšstvu v této době, kdy jsou jezuité zapojeni do procesu výběru apoštolských preferencí pro příští léta.

Rozhovor se týkal mimo jiné vztahu jezuitů s papežem, zejména s papežem Františkem. "Útoky na papeže jsou zaměřeny proti modelu církve." P. generál je přesvědčen, že existuje organizovaná kampaň proti papeži Františkovi. Přichází podle něj od skupin, které vidí církev jako instituci, která vlastní a brání nedotknutelná dogmata a zásady. Vize církve papeže Františka, převzatá z myšlenek Druhého vatikánského koncilu, je ovšem církev v srdci světa; církev jako nositelka víry, která musí reagovat na měnící se podmínky lidstva, které je v pohybu. Papežův "model církve" je založen na jeho pastorační zkušenosti, kterou nabyl na periferiích latinskoamerické společnosti. Jezuité podporují tento přístup, který počítá s rozlišováním situací lidí i světa.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.11.2018 Jezuité v Paříži otevřeli nový dům
29.10.2018 Biskupská synoda o mladých, víře a rozlišování povolání dospěla k závěru
17.10.2018 Otec generál Arturo Sosa hovořil na Synodě o mladých lidech
15.10.2018 Jezuité v souvislosti se Synodou o mladých lidech
10.10.2018 Jezuitská farnost v Liverpoolu se podílela na eucharistickém kongresuNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem "Jsme svatí?"


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova: Vnitřní uzdravení


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Josefa Pignatelliho

Památka sv. Rocha Gonzaleze a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil