Články / Aktuality Dnes je 21. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Rozhovor s otcem generálem v Katalánsku

Pátek, 19.10.2018
Katalánsko. Během své návštěvy Španělska na konci září poskytl P. Arturo Sosa SJ rozhovor katalánskému náboženskému týdeníku Catalunya Cristiana.


Po představení osobnosti otce generála před ním novináři rozprostřeli řadu témat, o kterých by rádi hovořili. Vnímali P. Sosu jako přístupného, blízkého lidem, který ve své vizi budoucnosti Tovaryšstva Ježíšova počítá nejen s jezuity, ale i s laiky. Podle něj hlavní poselství řádu spočívá v zaměření na usmíření a spravedlnost.

Stěžejní část diskuze se soustředila na sekularizaci a na svobodu, kterou může poněkud překvapivě přinést církvi. Otec generál se vracel k některým myšlenkám poslední generální kongregace, během které byl zvolen generálním představeným Tovaryšstva. Zdůraznil ústřední místo, které má modlitba v jeho životě; ve způsobu, jak žije svou službu. Zmínil výzvu k modlitbě, kterou adresoval celému Tovaryšstvu v této době, kdy jsou jezuité zapojeni do procesu výběru apoštolských preferencí pro příští léta.

Rozhovor se týkal mimo jiné vztahu jezuitů s papežem, zejména s papežem Františkem. "Útoky na papeže jsou zaměřeny proti modelu církve." P. generál je přesvědčen, že existuje organizovaná kampaň proti papeži Františkovi. Přichází podle něj od skupin, které vidí církev jako instituci, která vlastní a brání nedotknutelná dogmata a zásady. Vize církve papeže Františka, převzatá z myšlenek Druhého vatikánského koncilu, je ovšem církev v srdci světa; církev jako nositelka víry, která musí reagovat na měnící se podmínky lidstva, které je v pohybu. Papežův "model církve" je založen na jeho pastorační zkušenosti, kterou nabyl na periferiích latinskoamerické společnosti. Jezuité podporují tento přístup, který počítá s rozlišováním situací lidí i světa.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.1.2019 Škola Nejsvětější Trojice slaví dvě stě let
16.1.2019 Týdenní jednání rozšířené rady ukončili jezuité v kostele Jména Ježíš
14.1.2019 Do průběhu jednání rozšířené rady otce generála byla zapojena i žena
9.1.2019 Apoštolské rozlišování na generální kurii
27.12.2018 Padesát let Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologiiNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil