Články / Dokumenty Dnes je 11. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Žil poctivý a bezúhonný kněžský život

Pondělí, 22.10.2018
Ze zádušní mše svaté za P. Josefa Tichého SJ

Alena Rousová

Praha. Poslední rozloučení s P. Josefem Tichým SJ se konalo v pátek 19. října při mši svaté v kostele svatého Ignáce, hlavním celebrantem byl královéhradecký světicí biskup Josef Kajnek. Následně bylo tělo zesnulého uloženo do hrobu jezuitů na vyšehradském hřbitově.


Ke mši sv. se sešly dvě desítky kněží: spolubratří z Tovaryšstva a diecézních kněží z farností, kde otec Josef působil. Rovněž věřící byli z rodného Havlíčkova Brodu, z Hradce Králové i Prahy a dalších míst. Velmi symbolické bylo, že u rakve drželi stráž čtyři mladí skauti. Skauting byl velmi důležitou životní náplní zemřelého a mladý věk svědčil o tom, že myšlenka pokračuje.

Mši svatou sloužil otec biskup Kajnek, který byl přítelem zesnulého již od dob kněžských studií. V promluvě vyzdvihl dar narodit se do praktikující katolické rodiny, který otec Josef obdržel. S babičkou chodil na poutě, u tety v Praze denně na mši svatou a ke svatému přijímání, což tehdy ještě nebylo zvykem. Rodiče snášeli pro svou víru těžkosti. Tento dar otec Josef dále rozvíjel v zapojení do skautu, což mu pomohlo, že „už v mládí poznal radost v Kristu.“

V padesátých létech pocítil povolání do Tovaryšstva Ježíšova, což však byla zároveň doba pronásledování a zatýkání kněží a řeholních osob. Dočasně tedy zvolil náhradní profánní povolání – byl zásobovačem v komunálním podniku. Tam se objevil jako topič Vít Tajovský, premonstrátský opat. To Josefovi pomohlo, že si uvědomil Boží vedení. V kněžském semináři byl Josef téměř o generaci starší než ostatní. „Vzpomínám si, že nezkazil žádou legraci,“ dodal otec biskup.

Kněžské svěcení udělil P. Tichému slovenský biskup Mons. Feranec, protože biskup Tomášek byl nemocen. Pod tlakem státního dohledu nemohl otec Josef slavit primici s obvyklou slavnostností. Nejprve byl určen za kaplana do Pardubic. „Těžiště jeho kněžského života bylo ve farnosti Hradec Králové – Pouchov. Získal si přízeň lidí svým praktickým přístupem,“ líčil dále život otce Josefa biskup Kajnek. Dlouhá léta ho provázelo sledování ze strany státní bezpečnosti. „Tyto oběti přijímal jako součást své pastorace.“ Staral se rovněž o pouchovský hřbitov. Dalším jeho působištěm byl Kolín a nakonec Praha, kde byl součástí jezuitské komunity. „Věřím, že své umírání chápal ve spojení s Kristem,“ uzavřel své svědectví o P. Tichém biskup Kajnek.

Na závěr mše svaté hovořil o otci Josefovi zástupce skautů, který vyzdvihl dramatické okolnosti jeho kněžského svěcení a to, že provedl skauty obdobím totality.

Dále se ujal slova otec provinciál Josef Stuchlý. Rozvíjel myšlenku spojení otce Tichého se skautingem. Otec Josef nesl tíži státního dohledu, který byl důsledkem jeho působení mezi mladými. Obával se, aby spojení se skauty nevešlo ve známost a nebyli kvůli tomu poškozeni právě mladí. Přinášel to na oltář jako oběť. „Dělal obyčejné věci a nebyl vidět, ale dělal je neobyčejným způsobem,“ dotvrdil otec provinciál. Vyzdvihl, že právě přítomnost tolika kněží, skautů, věřících na pohřbu ukazuje, že život P. Tichého byl plodný.

Jako poslední měl slovo P. Miloslav Šiffel, který nyní spravuje pouchovskou farnost. Vzpomínal na dlouholeté působení P. Tichého v Hradci, na jeho službu zpovědníka kněží před vikariátní konferencí, na rady ochotně udělované mladším kněžím. „Byl jsem svědkem, že lidé na tebe s láskou vzpomínali,“ obrátil se na zemřelého.

Následné obřady na vyšehradském hřbitově vedl otec provinciál. Skauti při nich zanotovali skautskou večerku.

Vzpomínku na P. Josefa Tichého zaslal P. Jan Rybář SJ:
O tom, že P. Tichý vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, jsem se dověděl od pana opata Tajovského, propuštěného z vězení. Bydlel jako Josef Tichý v Havlíčkově Brodě a oba jsme jezdili k Reynkům do Petrkova. Letmo jsme se setkávali v Hradci Králové u P. Nevtípila. Když dostal faru v Hradci Králové - Pouchově, zavedl setkávání farníků na faře, kde zřídil i zimní kapli. Lidem nevadila jeho důslednost, někdy až přísnost. Byl náročný zpovědník! Neshodovali jsme se např. v rozlišování problému, o němž právě čtete v Perspektivách č. 41 ve stati biskupa Holuba "Dva přístupy jako dnešní realita". To byla Josefova veliká starost, ba bolest. Jako skautu mu právě mladí leželi na srdci. Držíval dlouho pohřební obřady, aby přítomným mohl promluvit do duše. V kapli na faře svítívalo světlo dlouho do noci. Vzpomínají na něho exercitanti v Kolíně. Vím z hovorů s ním, že žil poctivý a bezúhonný kněžský život v lásce k lidem a Tovaryšstvu.


Foto: Emanuel Vittek.
Další fotografie naleznete ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.10.2018 Modlíme se za zemřelé
12.10.2018 Zemřel jezuita P. Josef Tichý
13.3.2018 Vždy věrně a neokázale plnil úkoly, které se ukázaly jako zásadní
2.3.2018 Zemřel jezuita P. František Měsíc
22.2.2018 Zemřel Zdeněk Zelený, skaut tělem i dušíNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil