Články / Aktuality Dnes je 21. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuita P. Walter Ciszek prožil život ve službě

Čtvrtek, 25.10.2018
V říjnu uplynulo padesát pět let od doby, kdy se do New Yorku vrátil po dvaceti třech letech strávených v Rusku jezuita P. Walter Ciszek. Mnoho z těchto let strávil v zajetí v sibiřských pracovních táborech a sovětských věznicích.


K životu otce Waltra se váže mnoho zajímavostí, např. jeho propuštění bylo sjednáno za pomoci prezidenta Johna Kennedyho jen měsíc před vraždou prezidenta, a to jako komplikovaná výměna vězňů. Přestože se Ciszekův život čte jako hollywoodský scénář, jeho základní linie vyplývá z jednoduché otázky: „Zasvětíš svůj život službě druhým?“ Otec Walter dal na toto volání souhlasnou odpověď.

Kanonizační proces P. Ciszeka byl formálně zahájen roku 2012. V jeho rodném městě Shenandoah v Pennsylvanii existuje spolek, který provozuje muzem s cílem zvýšit povědomí o tomto muži a úctu k němu.

„Práce Waltera Ciszeka je dědictvím ducha Tovaryšstva Ježíšova. Je to duch „Kam mě Bůh dnes volá?“, říká jezuita otec Ballecer, který se věnuje komunikaci a veřejným vztahům na jezuitské generální kurii v Římě.

"Walter Ciszek odpověděl na výzvu tím, že šel do Sovětského svazu. Dnes jezuité pracují po celém světě na periferiích - od budování škol v Malawi po pomoc migrantům v malém pohraničním městečku mezi Spojenými státy a Mexikem. To je duch Tovaryšstva; to je duch služby."

P. Ciszek je americkými jezuity oblíbený. Ti, kteří ho znali, si pamatují jeho laskavost a pokoru. Mezi pocty vzdávané tomuto muži patří Ciszek Hall, což je komunita mladých jezuitů na počátcích studií na Fordhamské univerzitě, která je pojmenována po Ciszekovi.

Volání, na které byla dána odpověď

Otec Ciszek se narodil v roce 1904 v Shenandoah polským přistěhovalcům, k jezuitům vstoupil v roce 1928. V následujícím roce se dověděl, že papež Pius XI. vyzval seminaristy, aby vstoupili do nového ruského centra v Římě, které připravuje kněze pro práci v Rusku. Pro P. Ciszeka to bylo "téměř jako přímé volání od Boha."

Poslali ho do Říma studovat teologii a byzantský obřad. Na kněze byl vysvěcen v roce 1937, ale protože kněží nemohli být vysláni do Ruska, byl určen k práci v Polsku. Po vypuknutí války v roce 1939 se dokázal P. Ciszek s falešnými doklady dostat do Ruska. Pracoval jako nekvalifikovaný dělník až do června 1941, kdy ho tajná policie zatkla jako podezřelého špiona.

Po zatčení se Ciszek ocitl v neslavné Lubjanské věznici v Moskvě, kde byl vyslýchán jako "vatikánský špión" a odsouzen k patnácti rokům těžké práce na Sibiři. Přestože byl nucen s ostatními pracovat v uhelném dolu v gulagu, našel způsob, jak poskytovat svátost smíření a slavit mši svatou.

"Přes všechno strádání a utrpení, které jsme zakoušeli, pro mě měly vězeňské tábory na Sibiři jednu velkou útěchu: mohl jsem znovu působit jako kněz. Mohl jsem znovu slavit mši svatou, i když tajně, zpovídat, křtít, těšit nemocné a sloužit umírajícím," napsal otec Ciszek.

V roce 1955 byl P. Ciszek propuštěn z pracovních táborů, ale byl nucen žít v gulagu v Norilsku, kde pracoval v chemické továrně. Po desetiletích, kdy byl pokládán za mrtvého, měl konečně možnost psát rodinným příslušníkům ve Spojených státech.

V Norilsku otec Ciszek a další kněží sloužili rostoucí farnosti, ale KGB mu vyhrožoval, že ho zatkne, pokud bude v této činnosti pokračovat. Přesun do jiného města mu rychle znemožnili.

V roce 1963 se otec Ciszek dozvěděl, že se vrací domů. Po intervenci prezidenta Johna Kennedyho byli on a americký student vráceni do Spojených států výměnou za dva sovětské agenty. Po návratu P. Walter pracoval ve středisku Jana XXIII. na Fordhamské univerzitě v Pennsylvánii až do své smrti v roce 1984.

Inspirující život ve službě

Více než třicet let po jeho smrti je Ciszekův život stále inspirací pro ty, kteří uvažují o jezuitském povolání, obzvláště prostřednictvím dvou knih ze svého života: S Bohem v Rusku a On mě vede. Sbírka dříve nepublikovaných spisů "S Bohem v Americe" byla vydána v Loyola Press v roce 2016.

P. Ballecer říká, že Ciszek je dnes mnohem důležitější, než kdy dříve. "Život ve službě, jak ho žil Walter Ciszek, znamená věrnost, oddanost; to znamená vzdát se kontroly nad svým životem vůči něčemu, co je větší než vy. Co uděláte, když vás někdo požádá, abyste udělal něco těžkého, co ale stojí za to?“

V knize „On mě vede“ P. Ciszek napsal: "Můj cíl při vstupu do Ruska byl stejný od začátku do konce: pomoci najít Boha a dosáhnout věčného života." Tím, že věnoval svůj život službě Bohu a lidem, dosáhl P. Ciszek obojího.


Zdroj/Foto: Jezuité v severní Americe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
29.1.2019 P. Ludvík Armbruster SJ o filmu Mlčení
17.12.2018 Missio magazín s P. Rybářem a pořad Mezi slovy s P. Gáborem
26.10.2018 Umožňovat uprchlíkům běžný život
24.10.2018 Výstava o prvním návštěvníkovi z Číny v Británii
11.10.2018 Zkušenosti španělského jezuity z AlžírskaNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Beseda o sv. Anežce České


Přednáška „Pavel Švanda a otec Špidlík“


"Mysterium světla" v podání Divadla Víti Marčíka


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil