Články / Aktuality Dnes je 27. 5. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuita P. Walter Ciszek prožil život ve službě

Čtvrtek, 25.10.2018
V říjnu uplynulo padesát pět let od doby, kdy se do New Yorku vrátil po dvaceti třech letech strávených v Rusku jezuita P. Walter Ciszek. Mnoho z těchto let strávil v zajetí v sibiřských pracovních táborech a sovětských věznicích.


K životu otce Waltra se váže mnoho zajímavostí, např. jeho propuštění bylo sjednáno za pomoci prezidenta Johna Kennedyho jen měsíc před vraždou prezidenta, a to jako komplikovaná výměna vězňů. Přestože se Ciszekův život čte jako hollywoodský scénář, jeho základní linie vyplývá z jednoduché otázky: „Zasvětíš svůj život službě druhým?“ Otec Walter dal na toto volání souhlasnou odpověď.

Kanonizační proces P. Ciszeka byl formálně zahájen roku 2012. V jeho rodném městě Shenandoah v Pennsylvanii existuje spolek, který provozuje muzem s cílem zvýšit povědomí o tomto muži a úctu k němu.

„Práce Waltera Ciszeka je dědictvím ducha Tovaryšstva Ježíšova. Je to duch „Kam mě Bůh dnes volá?“, říká jezuita otec Ballecer, který se věnuje komunikaci a veřejným vztahům na jezuitské generální kurii v Římě.

"Walter Ciszek odpověděl na výzvu tím, že šel do Sovětského svazu. Dnes jezuité pracují po celém světě na periferiích - od budování škol v Malawi po pomoc migrantům v malém pohraničním městečku mezi Spojenými státy a Mexikem. To je duch Tovaryšstva; to je duch služby."

P. Ciszek je americkými jezuity oblíbený. Ti, kteří ho znali, si pamatují jeho laskavost a pokoru. Mezi pocty vzdávané tomuto muži patří Ciszek Hall, což je komunita mladých jezuitů na počátcích studií na Fordhamské univerzitě, která je pojmenována po Ciszekovi.

Volání, na které byla dána odpověď

Otec Ciszek se narodil v roce 1904 v Shenandoah polským přistěhovalcům, k jezuitům vstoupil v roce 1928. V následujícím roce se dověděl, že papež Pius XI. vyzval seminaristy, aby vstoupili do nového ruského centra v Římě, které připravuje kněze pro práci v Rusku. Pro P. Ciszeka to bylo "téměř jako přímé volání od Boha."

Poslali ho do Říma studovat teologii a byzantský obřad. Na kněze byl vysvěcen v roce 1937, ale protože kněží nemohli být vysláni do Ruska, byl určen k práci v Polsku. Po vypuknutí války v roce 1939 se dokázal P. Ciszek s falešnými doklady dostat do Ruska. Pracoval jako nekvalifikovaný dělník až do června 1941, kdy ho tajná policie zatkla jako podezřelého špiona.

Po zatčení se Ciszek ocitl v neslavné Lubjanské věznici v Moskvě, kde byl vyslýchán jako "vatikánský špión" a odsouzen k patnácti rokům těžké práce na Sibiři. Přestože byl nucen s ostatními pracovat v uhelném dolu v gulagu, našel způsob, jak poskytovat svátost smíření a slavit mši svatou.

"Přes všechno strádání a utrpení, které jsme zakoušeli, pro mě měly vězeňské tábory na Sibiři jednu velkou útěchu: mohl jsem znovu působit jako kněz. Mohl jsem znovu slavit mši svatou, i když tajně, zpovídat, křtít, těšit nemocné a sloužit umírajícím," napsal otec Ciszek.

V roce 1955 byl P. Ciszek propuštěn z pracovních táborů, ale byl nucen žít v gulagu v Norilsku, kde pracoval v chemické továrně. Po desetiletích, kdy byl pokládán za mrtvého, měl konečně možnost psát rodinným příslušníkům ve Spojených státech.

V Norilsku otec Ciszek a další kněží sloužili rostoucí farnosti, ale KGB mu vyhrožoval, že ho zatkne, pokud bude v této činnosti pokračovat. Přesun do jiného města mu rychle znemožnili.

V roce 1963 se otec Ciszek dozvěděl, že se vrací domů. Po intervenci prezidenta Johna Kennedyho byli on a americký student vráceni do Spojených států výměnou za dva sovětské agenty. Po návratu P. Walter pracoval ve středisku Jana XXIII. na Fordhamské univerzitě v Pennsylvánii až do své smrti v roce 1984.

Inspirující život ve službě

Více než třicet let po jeho smrti je Ciszekův život stále inspirací pro ty, kteří uvažují o jezuitském povolání, obzvláště prostřednictvím dvou knih ze svého života: S Bohem v Rusku a On mě vede. Sbírka dříve nepublikovaných spisů "S Bohem v Americe" byla vydána v Loyola Press v roce 2016.

P. Ballecer říká, že Ciszek je dnes mnohem důležitější, než kdy dříve. "Život ve službě, jak ho žil Walter Ciszek, znamená věrnost, oddanost; to znamená vzdát se kontroly nad svým životem vůči něčemu, co je větší než vy. Co uděláte, když vás někdo požádá, abyste udělal něco těžkého, co ale stojí za to?“

V knize „On mě vede“ P. Ciszek napsal: "Můj cíl při vstupu do Ruska byl stejný od začátku do konce: pomoci najít Boha a dosáhnout věčného života." Tím, že věnoval svůj život službě Bohu a lidem, dosáhl P. Ciszek obojího.


Zdroj/Foto: Jezuité v severní Americe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.4.2019 Srílanský jezuita: křesťanské poselství je větší
27.2.2019 Jezuita hovoří o své práci ve Vietnamu
29.1.2019 P. Ludvík Armbruster SJ o filmu Mlčení
17.12.2018 Missio magazín s P. Rybářem a pořad Mezi slovy s P. Gáborem
26.10.2018 Umožňovat uprchlíkům běžný životNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
více »

Nejbližší akce

Výstava Bedřišky Znojemské


Duchovní víkend Jezuitou dnes


Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní obnova pro všechny


Hledání sil ke službě


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil