Články / Aktuality Dnes je 21. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Blahořečení bývalého generálního představeného jezuitů P. Pedra Arrupeho

Pátek, 23.11.2018
Řím. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa informoval o vývoji procesu, který směřuje k blahořečení P. Pedra Arrupeho. Formální zahájení procesu se uskuteční 5. února příštího roku v lateránské bazilice v Římě.


Ve svém dopise otec generál zdůrazňuje, jak skrze naléhavou modlitbu, v níž otec Arrupe žádal Boha o pochopení významu ignaciánského charismatu pro dnešek, byl jezuitský život obnoven ve svých různých dimenzích. Díky němu se Tovaryšstvo Ježíšovo, církev a společnost jako celek sytily a stále mohou sytit bohatstvím ignaciánské tradice.

Jezuité a nejezuité všude po světě byli svědky výjimečných vlastností otce Arrupeho: jeho touhy ve všem naplňovat vůli Boha Otce, jeho zakořenění v Ježíši Kristu, jeho důvěry v Ducha svatého jako průvodce církve, jeho neochvějné oddanosti Svatému otci, jeho misijního rozpoložení, jeho osobní věrnosti jezuitskému způsobu jednání, jeho citlivosti vůči dramatickým sociálním situacím a jeho lásky a blízkosti k chudým.

P. Sosa zdůrazňuje, že proces blahořečení P. Arrupeho je ještě v počáteční fázi, přičemž určité kroky již byly učiněny v římské diecézi, kde zemřel. V lateránské bazilice se 5. února 2019, v den dvacátého osmého výročí úmrtí P. Arrupeho, uskuteční formální zahájení kauzy blahořečení. Budou shromážděna svědectví více než sta osob a budou analyzovány dokumenty relevantní pro daný případ. Mnoho vlastností bývalého generála bylo a zůstává významné. On povzbuzoval k inkulturaci v misijní službě předávání Radostné zvěsti; odpovídal na volání uprchlíků; vedl Tovaryšstvo - jako požadavek služby víry – k boji proti veškeré nespravedlnosti a nevěře. Podporoval také dialog mezi náboženstvími a vyzval studenty, aby byli "muži a ženami pro druhé".

Generální představený uzavřel svůj projev přesvědčením, že vstupujeme do doby milosti, která přinese plodnou duchovní obnovu, oživovanou Duchem svatým, jezuitům a těm, kdo jsou jim blízcí.


Obraz Snímání z kříže ilustruje tři generální představené jezuitů, kteří nesli zodpovědnost za Tovaryšstvo v těžkých dějinných momentech: nahoře P. Giuseppe Pignatelli, uprostřed P. Jan Roothaan, v dolní části P. Pedro Arrupe.

Zdroj: Jezuitská generální kurie.
Foto: RomaSette.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.2.2019 Generální představený Tovaryšstva Ježíšova vyhlásil apoštolské preference
14.2.2019 Dokument o univerzálních apoštolských preferencích je v poslední fázi přípravy
5.2.2019 Otec generál uctil mučedníka P. Rutilia Grandeho SJ
4.2.2019 Zahájení procesu blahořečení P. Pedra Arrupeho SJ
30.1.2019 Jezuité ve formaci se zabývali pastorací mádežeNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Beseda o sv. Anežce České


Přednáška „Pavel Švanda a otec Špidlík“


"Mysterium světla" v podání Divadla Víti Marčíka


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil