Články / Aktuality Dnes je 11. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Blahořečení bývalého generálního představeného jezuitů P. Pedra Arrupeho

Pátek, 23.11.2018
Řím. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa informoval o vývoji procesu, který směřuje k blahořečení P. Pedra Arrupeho. Formální zahájení procesu se uskuteční 5. února příštího roku v lateránské bazilice v Římě.


Ve svém dopise otec generál zdůrazňuje, jak skrze naléhavou modlitbu, v níž otec Arrupe žádal Boha o pochopení významu ignaciánského charismatu pro dnešek, byl jezuitský život obnoven ve svých různých dimenzích. Díky němu se Tovaryšstvo Ježíšovo, církev a společnost jako celek sytily a stále mohou sytit bohatstvím ignaciánské tradice.

Jezuité a nejezuité všude po světě byli svědky výjimečných vlastností otce Arrupeho: jeho touhy ve všem naplňovat vůli Boha Otce, jeho zakořenění v Ježíši Kristu, jeho důvěry v Ducha svatého jako průvodce církve, jeho neochvějné oddanosti Svatému otci, jeho misijního rozpoložení, jeho osobní věrnosti jezuitskému způsobu jednání, jeho citlivosti vůči dramatickým sociálním situacím a jeho lásky a blízkosti k chudým.

P. Sosa zdůrazňuje, že proces blahořečení P. Arrupeho je ještě v počáteční fázi, přičemž určité kroky již byly učiněny v římské diecézi, kde zemřel. V lateránské bazilice se 5. února 2019, v den dvacátého osmého výročí úmrtí P. Arrupeho, uskuteční formální zahájení kauzy blahořečení. Budou shromážděna svědectví více než sta osob a budou analyzovány dokumenty relevantní pro daný případ. Mnoho vlastností bývalého generála bylo a zůstává významné. On povzbuzoval k inkulturaci v misijní službě předávání Radostné zvěsti; odpovídal na volání uprchlíků; vedl Tovaryšstvo - jako požadavek služby víry – k boji proti veškeré nespravedlnosti a nevěře. Podporoval také dialog mezi náboženstvími a vyzval studenty, aby byli "muži a ženami pro druhé".

Generální představený uzavřel svůj projev přesvědčením, že vstupujeme do doby milosti, která přinese plodnou duchovní obnovu, oživovanou Duchem svatým, jezuitům a těm, kdo jsou jim blízcí.


Obraz Snímání z kříže ilustruje tři generální představené jezuitů, kteří nesli zodpovědnost za Tovaryšstvo v těžkých dějinných momentech: nahoře P. Giuseppe Pignatelli, uprostřed P. Jan Roothaan, v dolní části P. Pedro Arrupe.

Zdroj: Jezuitská generální kurie.
Foto: RomaSette.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.12.2018 Papež František poskytl audienci pro Mezinárodní kolej Del Gesù
27.11.2018 P. Arturo Sosa se stal prezidentem Unie generálních představených
20.11.2018 V Jižním Súdánu byl zavražděn keňský jezuita
15.11.2018 Jubileum novosibirského přípravného semináře
9.11.2018 Jezuité v Paříži otevřeli nový důmNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil