Články / Aktuality Dnes je 26. 5. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Blahořečení bývalého generálního představeného jezuitů P. Pedra Arrupeho

Pátek, 23.11.2018
Řím. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa informoval o vývoji procesu, který směřuje k blahořečení P. Pedra Arrupeho. Formální zahájení procesu se uskuteční 5. února příštího roku v lateránské bazilice v Římě.


Ve svém dopise otec generál zdůrazňuje, jak skrze naléhavou modlitbu, v níž otec Arrupe žádal Boha o pochopení významu ignaciánského charismatu pro dnešek, byl jezuitský život obnoven ve svých různých dimenzích. Díky němu se Tovaryšstvo Ježíšovo, církev a společnost jako celek sytily a stále mohou sytit bohatstvím ignaciánské tradice.

Jezuité a nejezuité všude po světě byli svědky výjimečných vlastností otce Arrupeho: jeho touhy ve všem naplňovat vůli Boha Otce, jeho zakořenění v Ježíši Kristu, jeho důvěry v Ducha svatého jako průvodce církve, jeho neochvějné oddanosti Svatému otci, jeho misijního rozpoložení, jeho osobní věrnosti jezuitskému způsobu jednání, jeho citlivosti vůči dramatickým sociálním situacím a jeho lásky a blízkosti k chudým.

P. Sosa zdůrazňuje, že proces blahořečení P. Arrupeho je ještě v počáteční fázi, přičemž určité kroky již byly učiněny v římské diecézi, kde zemřel. V lateránské bazilice se 5. února 2019, v den dvacátého osmého výročí úmrtí P. Arrupeho, uskuteční formální zahájení kauzy blahořečení. Budou shromážděna svědectví více než sta osob a budou analyzovány dokumenty relevantní pro daný případ. Mnoho vlastností bývalého generála bylo a zůstává významné. On povzbuzoval k inkulturaci v misijní službě předávání Radostné zvěsti; odpovídal na volání uprchlíků; vedl Tovaryšstvo - jako požadavek služby víry – k boji proti veškeré nespravedlnosti a nevěře. Podporoval také dialog mezi náboženstvími a vyzval studenty, aby byli "muži a ženami pro druhé".

Generální představený uzavřel svůj projev přesvědčením, že vstupujeme do doby milosti, která přinese plodnou duchovní obnovu, oživovanou Duchem svatým, jezuitům a těm, kdo jsou jim blízcí.


Obraz Snímání z kříže ilustruje tři generální představené jezuitů, kteří nesli zodpovědnost za Tovaryšstvo v těžkých dějinných momentech: nahoře P. Giuseppe Pignatelli, uprostřed P. Jan Roothaan, v dolní části P. Pedro Arrupe.

Zdroj: Jezuitská generální kurie.
Foto: RomaSette.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.5.2019 Otec generál se seznámil s pastorací studentů v Polsku
21.5.2019 V polské Gdyni se P. generál setkal s malými i velkými školáky
20.5.2019 Působení jezuitů v Dánsku
16.5.2019 Polští jezuité hovořili s generálním představeným o médiích
13.5.2019 Studenti z univerzity ve Vilniusu hovořili s P. generálemNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
více »

Nejbližší akce

Výstava Bedřišky Znojemské


Duchovní víkend Jezuitou dnes


Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil