Články / Články Dnes je 24. 6. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Pravý křesťan má uprchlíkům pomáhat

Neděle, 9.12.2018
Jezuita Prakash z Jezuitské služby uprchlíkům o křesťanském postoji k migraci

Redakce Jesuit.cz

Spolupracovník Jezuitské služby uprchlíkům (JRS) pro Střední východ a Severní Afriku, jezuita Cedric Prakash, završil své tříleté působení v pozici poradce pro komunikaci JRS v tomto regionu. Při té příležitosti pobídl křesťany k tomu, aby se snažili vzít vážně doporučení papeže Františka vítat, chránit, podporovat a integrovat bratry a sestry, kteří prchají před válkou a chudobou.


Vlády mnoha zemí upravují svou migrační politiku a snaží se uprchlíky vrátit zpět do zemí původu, nebo je odradit od útěku. Přestože řada lidí prchá před ozbrojenými konflikty a chudobou, cílem těchto opatření je poslat domů co nejvíc „nelegálních“ migrantů. Politici se snaží dojít k bilaterálním dohodám s vládami zemí, odkud či přes které uprchlíci utíkají, a to včetně takových, kde jsou u moci diktatury a jsou známé tím, že nedodržují lidská práva.

Jezuita Cedric Prakash poslední tři roky žil a pracoval bok po boku uprchlíků z válkou zmítané Sýrie, ale také z Iráku, a díky tomu se podle svých slov mnohému naučil a objevil nové perspektivy. Naučil se prý „především naslouchat pláči, bolesti a utrpení uprchlíků a vysídlených osob“ a došel tak k přesvědčení, že „každý z nás, kdo o sobě prohlašuje, že je Kristovým následovníkem, by měl vyjít ven a přivítat migranty a vysídlené osoby, kterých jsou miliony.“

V atmosféře, kdy se zdá, že jediným cílem je odmítat uprchlíky a chránit národní hranice, uvažuje otec Prakash o tom, jakou odpověď by si na některé základní otázky měl dávat křesťan: „Evropa zná války, poznala násilí, mnoho Evropanů muselo uprchnout ze svých domovů a hledat novou vlast. Takže, když není záchranné lodi Aquarius umožněn přístup do italských nebo maltských přístavů, musíme se nad tím vážně zamyslet.“ Otec Prakash k tomu dodává: „Není to jenom o tom, jestli si daná osoba zaslouží azyl nebo ne, ale o tom, jestli dokážeme být lidmi.“

I když řada vlád pokračuje v úsilí odmítat tyto lidi, existuje řada organizací, která o vysídlence a migranty dobře pečuje. „To, co ale nyní potřebujeme, jsou dobré vládní opatření,“ domnívá se jezuita a dodává, že dokonce i vláda v jeho rodné Indii zastavila přijímání Rohingů. „Myslím, že to je zločin,“ říká nesmlouvavě.

V platnosti je i řada dohod, smluv a mandátů Organizace spojených národů, které mají zaručovat důstojnost jednotlivých lidí, na kterých se shodla většina zemí. Otec Prakash taky uvažuje o lidech, kteří sami sebe považují za dobré katolíky, nemají ale problém prohlásit, že migranti nemají v jejich zemi co dělat. „Takový katolík mne pak pozve do kostela a políbí Marii, matku Ježíše. Jaký je ale význam takové víry,“ ptá se indický jezuita.

Podle otce Prakashe bychom se měli zeptat sami sebe, proč se bezdůvodně zlobíme na naše bližní a pátrat po zdrojích násilí. Je zřejmé, že mnozí profitují z prodeje zbraní a munice. Je podle něho zarážející, že výrobci zbraní a munice jsou v takové míře v křesťanských zemích. Zamýšlí se také nad rolí náboženství a nad tím, že lidé jsou nálepkováni podle svého vyznání. Jsou podle jeho mínění mnozí, kteří zneužívají nebo dezinterpretují náboženství k obhajobě vlastního násilí. „Dívejme se na člověka se soucitem, s milosrdenstvím, s láskou, s důvěrou ve spravedlnost, abychom skutečně mohli dosáhnout toho, že svět bude lepším místem,“ uzavírá svou úvahu otec Prakash.


Zpracoval Juraj Krivošík
Zdroj: Vatican News


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.6.2019 Centro Astalli připomnělo Světový den uprchlíků
24.5.2019 Příprava oslav výročí Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii
9.4.2019 Setkání evropských delegátů pro formaci a sociální apoštolát ve Varšavě
6.3.2019 Zapomenutá lidskost
22.2.2019 Rodiny v Barceloně přijímají uprchlíkyNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Životní styl kněží
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
Národní úmysl: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
více »

Nejbližší akce

Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Kreativní exercicie s bibliodramatem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil