Články / Aktuality Dnes je 27. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Otec generál navštívil Vietnamskou provincii

Čtvrtek, 13.12.2018
Vietnam. V první polovině prosince uskutečnil P. generál Arturo Sosa zahraniční cestu do Vietnamu a na Filipíny. Ve Vietnamu se zúčastnil svěcení a posledních slibů mladších jezuitů. Setkal se s domorodým obyvatelstvem Vietnamu a Laosu, s kterým jezuité pracují.


Ve Vietnamské provincii žije okolo dvou set šedesáti jezuitů, z nichž jsou dvě třetiny ve formačním období. Tato statistika byla součástí podrobné audiovizuální zprávy, kterou místní jezuité prezentovali P. Sosovi. Je to nadějná i náročná situace.

V pondělí 3. prosince se s otcem generálem setkali bezmála všichni vietnamští jezuité. Výjimku tvořili jen nemocní a ti, kteří působí v zahraničí. Generální představený a jeho dva asistenti hovořili o oblastech apoštolátu této provincie, o životě jezuitských komunit a o výzvách, které z toho plynou pro rozvíjející se provincii.

P. generál pak v několika bodech načrtnul, co mu jako představenému celého Tovaryšstva obzvlášť leží na srdci. Jedná se o pokračující rozlišování ve volbě univerzálních apoštolských preferencí; je třeba se zaměřit na téma chudoby, která v našich dnech musí zahrnovat ekologickou dimenzi; dále je nezbytné posílit kulturu prevence a ochrany nezletilých a zranitelných osob. Nakonec zdůraznil význam spolupráce, která s sebou přináší změnu mentality. Jde nejen o boj proti všem formám klerikalismu, ale také o to, aby jezuité pochopili, že v dnešní době "nemají spolupracovníky", ale sami jsou spolupracovníky ostatních.

Na závěr P. Sosa připomněl své zkušenosti ze Synody o mladých lidech, víře a rozlišování povolání. Podle jeho názoru účast mladých lidí umožnila církvi pokročit po cestě vytyčené Druhým vatikánským koncilem, což bylo přání papeže Františka. Zmínil se o "znameních doby", jakými jsou sekularizace, digitalizace a migrační toky.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.3.2019 P. Sosa na oslavách výročí založení univerzity v Záhřebu
25.3.2019 Generální představený Tovaryšstva Ježíšova navštívil Chorvatskou provincii
15.3.2019 Otec generál navštívil provinční kurii v Bombaji a kněžský seminář v Pune
13.3.2019 Jezuitští bratři v Indii hovořili s otcem generálem
11.3.2019 Výzvy otce generála k absolventům jezuitských školNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil