Články / Aktuality Dnes je 24. 8. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Otec generál navštívil Vietnamskou provincii

Čtvrtek, 13.12.2018
Vietnam. V první polovině prosince uskutečnil P. generál Arturo Sosa zahraniční cestu do Vietnamu a na Filipíny. Ve Vietnamu se zúčastnil svěcení a posledních slibů mladších jezuitů. Setkal se s domorodým obyvatelstvem Vietnamu a Laosu, s kterým jezuité pracují.


Ve Vietnamské provincii žije okolo dvou set šedesáti jezuitů, z nichž jsou dvě třetiny ve formačním období. Tato statistika byla součástí podrobné audiovizuální zprávy, kterou místní jezuité prezentovali P. Sosovi. Je to nadějná i náročná situace.

V pondělí 3. prosince se s otcem generálem setkali bezmála všichni vietnamští jezuité. Výjimku tvořili jen nemocní a ti, kteří působí v zahraničí. Generální představený a jeho dva asistenti hovořili o oblastech apoštolátu této provincie, o životě jezuitských komunit a o výzvách, které z toho plynou pro rozvíjející se provincii.

P. generál pak v několika bodech načrtnul, co mu jako představenému celého Tovaryšstva obzvlášť leží na srdci. Jedná se o pokračující rozlišování ve volbě univerzálních apoštolských preferencí; je třeba se zaměřit na téma chudoby, která v našich dnech musí zahrnovat ekologickou dimenzi; dále je nezbytné posílit kulturu prevence a ochrany nezletilých a zranitelných osob. Nakonec zdůraznil význam spolupráce, která s sebou přináší změnu mentality. Jde nejen o boj proti všem formám klerikalismu, ale také o to, aby jezuité pochopili, že v dnešní době "nemají spolupracovníky", ale sami jsou spolupracovníky ostatních.

Na závěr P. Sosa připomněl své zkušenosti ze Synody o mladých lidech, víře a rozlišování povolání. Podle jeho názoru účast mladých lidí umožnila církvi pokročit po cestě vytyčené Druhým vatikánským koncilem, což bylo přání papeže Františka. Zmínil se o "znameních doby", jakými jsou sekularizace, digitalizace a migrační toky.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.8.2019 Jezuitští scholastici z různých zemí zlepšovali svou angličtinu v Oxfordu
14.8.2019 O životě během studií v Římě hovoří jezuita z Malty
8.8.2019 P. generál Arturo Sosa zavítal do Hirošimy
6.8.2019 Slavení eucharistie na budapešťském Mostě Svobody
5.8.2019 Chorvatský jezuita P. Luka Ilić vypráví o nových zkušenostech s evangelizacíNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání
Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
Národní úmysl: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
více »

Nejbližší akce

Varhanní hudba jezuitů a pro jezuity


Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mladé


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Jezuité přicházejí do Haliče


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil