Články / Aktuality Dnes je 18. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Otec generál navštívil Vietnamskou provincii

Čtvrtek, 13.12.2018
Vietnam. V první polovině prosince uskutečnil P. generál Arturo Sosa zahraniční cestu do Vietnamu a na Filipíny. Ve Vietnamu se zúčastnil svěcení a posledních slibů mladších jezuitů. Setkal se s domorodým obyvatelstvem Vietnamu a Laosu, s kterým jezuité pracují.


Ve Vietnamské provincii žije okolo dvou set šedesáti jezuitů, z nichž jsou dvě třetiny ve formačním období. Tato statistika byla součástí podrobné audiovizuální zprávy, kterou místní jezuité prezentovali P. Sosovi. Je to nadějná i náročná situace.

V pondělí 3. prosince se s otcem generálem setkali bezmála všichni vietnamští jezuité. Výjimku tvořili jen nemocní a ti, kteří působí v zahraničí. Generální představený a jeho dva asistenti hovořili o oblastech apoštolátu této provincie, o životě jezuitských komunit a o výzvách, které z toho plynou pro rozvíjející se provincii.

P. generál pak v několika bodech načrtnul, co mu jako představenému celého Tovaryšstva obzvlášť leží na srdci. Jedná se o pokračující rozlišování ve volbě univerzálních apoštolských preferencí; je třeba se zaměřit na téma chudoby, která v našich dnech musí zahrnovat ekologickou dimenzi; dále je nezbytné posílit kulturu prevence a ochrany nezletilých a zranitelných osob. Nakonec zdůraznil význam spolupráce, která s sebou přináší změnu mentality. Jde nejen o boj proti všem formám klerikalismu, ale také o to, aby jezuité pochopili, že v dnešní době "nemají spolupracovníky", ale sami jsou spolupracovníky ostatních.

Na závěr P. Sosa připomněl své zkušenosti ze Synody o mladých lidech, víře a rozlišování povolání. Podle jeho názoru účast mladých lidí umožnila církvi pokročit po cestě vytyčené Druhým vatikánským koncilem, což bylo přání papeže Františka. Zmínil se o "znameních doby", jakými jsou sekularizace, digitalizace a migrační toky.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.1.2019 Škola Nejsvětější Trojice slaví dvě stě let
16.1.2019 Týdenní jednání rozšířené rady ukončili jezuité v kostele Jména Ježíš
14.1.2019 Do průběhu jednání rozšířené rady otce generála byla zapojena i žena
9.1.2019 Apoštolské rozlišování na generální kurii
27.12.2018 Padesát let Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologiiNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil