Články / Aktuality Dnes je 18. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Filipínská jezuitská provincie přivítala generálního představeného

Pátek, 14.12.2018
Filipíny. V těchto dnech je P. Arturo Sosa, generální představený Tovaryšstva Ježíšova, v jezuitské provincii na Filipínách. Navštěvuje jezuitské školy, díla ve prospěch chudých, setkává se s představiteli církve.


Jeho první cesta vedla do nově vybudovaného Arete Art Complex, kde shlédl díla, která vytvořili studenti. Povzbudil zástupce studentů různých oddělení univerzity, aby byli posly smíření. Odpoledne se setkal s více než dvěma sty spolubratří v areálu teologické školy. Pojmenoval řadu výzev, kterým stojí tváří v tvář tato nejvíce katolická země. Při neformálním setkání na konci dne dával za příklad Matku Boží, která řekla ANO k tomu, co přinese budoucnost.

Program následujícího dne byl určen přáním P. Sosy: „Zaveďte mě tam, kde sloužíme chudým.“ Navštívili oblasti politických násilností a boje proti drogám. Jezuitská misijní stanice v těchto místech je sice malá, ale je to počátek příslibu nového života a naděje, jak se vyjádřil otec generál. "Je nás tak málo, jsme tak malí, nemáme žádnou moc. Jedinou skutečnou mocí je Kristova milost."

Další den při příležitosti sedmdesátého výročí Všeobecné deklarace lidských práv se P. Sosa setkal se šedesáti představiteli klíčových jezuitských sociálních center na Filipínách. Hovořilo se hlavně o útocích na křehkou demokracii v zemi. P. generál sdílel své zkušenosti z Venezuely a důležitost analýzy. „Potřebujeme analýzu, abychom mohli udělat dobré kroky,“ řekl. Povzbuzoval k větší víře a naději mezi sociálními pracovníky a k zapojení se do politiky. "Křesťané se musí účastnit politiky. Křesťané jsou povoláni stát se občany, zapojit se do státu, do vlády a pracovat pro společné dobro." Odpoledne se setkal s apoštolským nunciem a biskupy země. Na závěr dne slavil eucharistii v jezuitském centru, kde je asi dvacet pět starších a nemocných jezuitů.

Následující den přivedl otce generála do svatyně, kde je obraz Krista jako dítěte-krále. Daroval ho místnímu náčelníkovi první Evropan, který vstoupil na tuto půdu. Hovořilo se o oslavě pěti set let křesťanství v zemi, které připadá na rok 2021.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.1.2019 Škola Nejsvětější Trojice slaví dvě stě let
16.1.2019 Týdenní jednání rozšířené rady ukončili jezuité v kostele Jména Ježíš
14.1.2019 Do průběhu jednání rozšířené rady otce generála byla zapojena i žena
9.1.2019 Apoštolské rozlišování na generální kurii
27.12.2018 Padesát let Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologiiNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka jezuitských mučedníků


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil