Články / Aktuality Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Filipínská jezuitská provincie přivítala generálního představeného

Pátek, 14.12.2018
Filipíny. V těchto dnech je P. Arturo Sosa, generální představený Tovaryšstva Ježíšova, v jezuitské provincii na Filipínách. Navštěvuje jezuitské školy, díla ve prospěch chudých, setkává se s představiteli církve.


Jeho první cesta vedla do nově vybudovaného Arete Art Complex, kde shlédl díla, která vytvořili studenti. Povzbudil zástupce studentů různých oddělení univerzity, aby byli posly smíření. Odpoledne se setkal s více než dvěma sty spolubratří v areálu teologické školy. Pojmenoval řadu výzev, kterým stojí tváří v tvář tato nejvíce katolická země. Při neformálním setkání na konci dne dával za příklad Matku Boží, která řekla ANO k tomu, co přinese budoucnost.

Program následujícího dne byl určen přáním P. Sosy: „Zaveďte mě tam, kde sloužíme chudým.“ Navštívili oblasti politických násilností a boje proti drogám. Jezuitská misijní stanice v těchto místech je sice malá, ale je to počátek příslibu nového života a naděje, jak se vyjádřil otec generál. "Je nás tak málo, jsme tak malí, nemáme žádnou moc. Jedinou skutečnou mocí je Kristova milost."

Další den při příležitosti sedmdesátého výročí Všeobecné deklarace lidských práv se P. Sosa setkal se šedesáti představiteli klíčových jezuitských sociálních center na Filipínách. Hovořilo se hlavně o útocích na křehkou demokracii v zemi. P. generál sdílel své zkušenosti z Venezuely a důležitost analýzy. „Potřebujeme analýzu, abychom mohli udělat dobré kroky,“ řekl. Povzbuzoval k větší víře a naději mezi sociálními pracovníky a k zapojení se do politiky. "Křesťané se musí účastnit politiky. Křesťané jsou povoláni stát se občany, zapojit se do státu, do vlády a pracovat pro společné dobro." Odpoledne se setkal s apoštolským nunciem a biskupy země. Na závěr dne slavil eucharistii v jezuitském centru, kde je asi dvacet pět starších a nemocných jezuitů.

Následující den přivedl otce generála do svatyně, kde je obraz Krista jako dítěte-krále. Daroval ho místnímu náčelníkovi první Evropan, který vstoupil na tuto půdu. Hovořilo se o oslavě pěti set let křesťanství v zemi, které připadá na rok 2021.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.3.2019 P. Sosa na oslavách výročí založení univerzity v Záhřebu
25.3.2019 Generální představený Tovaryšstva Ježíšova navštívil Chorvatskou provincii
15.3.2019 Otec generál navštívil provinční kurii v Bombaji a kněžský seminář v Pune
13.3.2019 Jezuitští bratři v Indii hovořili s otcem generálem
11.3.2019 Výzvy otce generála k absolventům jezuitských školNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil