Články / Aktuality Dnes je 23. 7. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Filipínská jezuitská provincie přivítala generálního představeného

Pátek, 14.12.2018
Filipíny. V těchto dnech je P. Arturo Sosa, generální představený Tovaryšstva Ježíšova, v jezuitské provincii na Filipínách. Navštěvuje jezuitské školy, díla ve prospěch chudých, setkává se s představiteli církve.


Jeho první cesta vedla do nově vybudovaného Arete Art Complex, kde shlédl díla, která vytvořili studenti. Povzbudil zástupce studentů různých oddělení univerzity, aby byli posly smíření. Odpoledne se setkal s více než dvěma sty spolubratří v areálu teologické školy. Pojmenoval řadu výzev, kterým stojí tváří v tvář tato nejvíce katolická země. Při neformálním setkání na konci dne dával za příklad Matku Boží, která řekla ANO k tomu, co přinese budoucnost.

Program následujícího dne byl určen přáním P. Sosy: „Zaveďte mě tam, kde sloužíme chudým.“ Navštívili oblasti politických násilností a boje proti drogám. Jezuitská misijní stanice v těchto místech je sice malá, ale je to počátek příslibu nového života a naděje, jak se vyjádřil otec generál. "Je nás tak málo, jsme tak malí, nemáme žádnou moc. Jedinou skutečnou mocí je Kristova milost."

Další den při příležitosti sedmdesátého výročí Všeobecné deklarace lidských práv se P. Sosa setkal se šedesáti představiteli klíčových jezuitských sociálních center na Filipínách. Hovořilo se hlavně o útocích na křehkou demokracii v zemi. P. generál sdílel své zkušenosti z Venezuely a důležitost analýzy. „Potřebujeme analýzu, abychom mohli udělat dobré kroky,“ řekl. Povzbuzoval k větší víře a naději mezi sociálními pracovníky a k zapojení se do politiky. "Křesťané se musí účastnit politiky. Křesťané jsou povoláni stát se občany, zapojit se do státu, do vlády a pracovat pro společné dobro." Odpoledne se setkal s apoštolským nunciem a biskupy země. Na závěr dne slavil eucharistii v jezuitském centru, kde je asi dvacet pět starších a nemocných jezuitů.

Následující den přivedl otce generála do svatyně, kde je obraz Krista jako dítěte-krále. Daroval ho místnímu náčelníkovi první Evropan, který vstoupil na tuto půdu. Hovořilo se o oslavě pěti set let křesťanství v zemi, které připadá na rok 2021.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.7.2019 Jezuitské vzdělávání a apoštolské preference
19.7.2019 Mladí lidé v Koreji naslouchali otci generálovi
18.7.2019 Poslání jezuitů v Koreji
17.7.2019 Otec Sosa přijal slavné sliby čtyř korejských jezuitů
16.7.2019 Třítýdenní cesta otce generála do asijsko-pacifické oblastiNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví
Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
Národní úmysl: Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
více »

Nejbližší akce

Evropský Magis 2019


Koncert ke cti svatého Stanislava


Slavnost svatého Ignáce z Loyoly


Koncert "Pocta svatému Ignáci"


více »

Nejbližší duchovní akce

Kreativní exercicie s bibliodramatem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil