Články / Aktuality Dnes je 23. 7. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Apoštolské rozlišování na generální kurii

Středa, 9.1.2019
Řím. Ve dnech 5. až 13. ledna se na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova v Římě koná setkání P. generála s jeho poradci. Je to další důležitý krok v hledání toho, které oblasti apoštolátu jsou pro jezuity nejpřednější v nadcházejících letech.


Tohoto pracovního setkání se kromě otce generála účastní generální a regionální asistenti, prezidenti šesti jezuitských konferencí, vedoucí sekretariátů a další osoby zodpovědné za určité oblasti. Dohromady se jedná o dvacet pět osob. Průběhu jednání napomáhá Christina Kheng ze Singapuru. Celé jednání je pokračováním předchozích, která již proběhla na úrovni provincií a konferencí.

Na začátku zasedání otec generál podtrhl, že je důležité, aby přítomní jednali v duchu rozlišování, který charakterizoval úvahy svatého Ignáce a jeho prvních společníků. Kontext úkolu popsal takto: "Naším horizontem je spolupráce Tovaryšstva Ježíšova s posláním Pána, jak plyne z nitra celé katolické církve, jak to bylo definováno na Druhém vatikánském koncilu, v souladu s charismatem, které obdržel Ignác a první společníci."

Otec Sosa spojil základní prvky poslání Tovaryšstva definované posledními generálními kongregacemi: služba víře, úsilí o spravedlnost, dialog s kulturami a náboženstvími, smíření s Bohem, stvořením a lidmi; smíření, které s sebou nutně nese dimenzi sociální spravedlnosti. Pokud jde o hlavní cíl shromáždění, otec generál ho shrnul následovně: "Pomáhat apoštolskému tělu Tovaryšstva Ježíšova vtělit do svého apoštolského života, spolu s mnoha dalšími osobami, poslání smíření a spravedlnosti se všemi jeho důsledky, plynoucí z úplné identifikace s Ukřižovaným a Vzkříšeným." Očekávaným ovocem je návrh univerzálních apoštolských preferencí, které pomohou Svatému otci rozlišit, jak především může Tovaryšstvo sloužit apoštolskému poslání církve.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie v Římě.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.7.2019 Jezuitské vzdělávání a apoštolské preference
19.7.2019 Mladí lidé v Koreji naslouchali otci generálovi
18.7.2019 Poslání jezuitů v Koreji
17.7.2019 Otec Sosa přijal slavné sliby čtyř korejských jezuitů
16.7.2019 Třítýdenní cesta otce generála do asijsko-pacifické oblastiNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví
Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
Národní úmysl: Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
více »

Nejbližší akce

Evropský Magis 2019


Koncert ke cti svatého Stanislava


Slavnost svatého Ignáce z Loyoly


Koncert "Pocta svatému Ignáci"


více »

Nejbližší duchovní akce

Kreativní exercicie s bibliodramatem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil