Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité v Kanadě a Spojených státech podporují migranty

Úterý, 15.1.2019
Kanada, Spojené státy. Od 6. do 12. ledna proběhl v Kanadě a Spojených státech Národní týden pro migraci. Zviditelňování příběhů migrantů a zasazování se o ně je již dlouho prioritou Jezuitské konference Kanady a Spojených států. S ohledem na nepřátelské ladění vůči migrantům v dnešních debatách o přistěhovalectví je důležitější než kdy jindy dodržování a respektování lidské důstojnosti těchto osob. Sekretariát pro sociální spravedlnost a ekologii proto seznamuje s některými konkrétními příběhy migrantů a jejich obhájců.


Právní zástupkyně Johanna Cochran, která se angažuje ve věci přistěhovalců, si je dobře vědoma rostoucích nároků při práci pro své klienty. Od doby, kdy se stala právním zástupcem, zastupovala jednotlivce v řadě přistěhovaleckých záležitostí v jednom z nejtěžších právních prostředí, které je v Atlantě a Gruzii.

Zájem Johanny Cochran o tuto oblast vychází z její vlastní zkušenosti jako přistěhovalce do Spojených států. Narodila se ve Veracruz v Mexiku. Do Spojených států přišla v rámci pracovně-studijního programu. Díky uzavření manželství získala trvalý status. Nedostatečná kompetence jejího právníka ji přivedla k tomu, aby se sama ujala vlastní věci. Rozhodla se vystudovat práva a v roce 2014 začala pracovat jako advokátka.

Zkušenost Johanny Cochran, když usilovala o svůj vlastní právní status ve Spojených státech, jí ukázala, že je důležité mít kompetentní právní zastoupení v imigračním řízení. "Mnoho lidí má oprávněné nároky, ale nedosáhnou, čeho chtěli, protože nemají nikoho, kdo by jim pomohl v procesu," poznamenává. "Po daňových zákonech je imigrační právo nejsložitějším typem zákona ve Spojených státech, takže je rozhodující mít zastoupení." Navzdory tomu, že osoby s právním zastoupením mají mnohem vyšší pravděpodobnost uspět ve své věci, zůstává procento osob bez zastoupení vysoké.

Žadatelé o azyl a další přistěhovalci, kteří nemají právní zastoupení, jsou často ponecháni na milost soudům. Takový byl případ guatemalské ženy a její dcery, které uprchly do Spojených států, aby požádaly o azyl poté, co byl partner ženy zabit. Po absolvování počátečního screeningu, který potvrdil její oprávněný strach z návratu do Guatemaly, se žena objevila před imigračním soudem. Nevěděla, že je třeba opakovat to, co už vyslovila během předchozích rozhovorů. Slyšení trvalo ne více než pět minut, poté byl její případ odmítnut. "Nedostatečně chápala svůj vlastní případ," řekla Johanna Cochran. "Ve skutečnosti si myslela, že datum jejího odvolání bylo datem dalšího slyšení a nevěděla, že toto jí bylo odepřeno." Zatímco závěrečná fáze případu stále ještě probíhala, paní Johanna Cochran dokázala na poslední chvíli získat rozhodnutí, které umožnilo ženě a její dceři zůstat ve Spojených státech. Bez odborných znalostí paní Cochran by se matka i dcera jistě vrátily zpět do Guatemaly a čelily by nejisté budoucnosti.

V Atlantě je téměř 90 procent žádostí o azyl zamítnuto. To však neplatí v celé zemi. V New Yorku je schváleno zhruba sedmdesát pět procent těchto případů. Dokonce i v rámci měst závisí hodně na soudci, který je ve věci přidělen. Johanna Cochran uvedla, že tato skutečnost pro ni byla jedním z největších překvapení, s nimiž se setkala, když se začala angažovat ve věci migrantů. "Myslíte si, že stejný zákon platí všude," říká, "ale pravda je taková, že rozhodnutí je ponecháno na soudci."

Důležitou roli při pomoci přistěhovalcům mohou hrát neziskové organizace, které pomáhají získat přístup k potřebným informacím. Kampaň "Poznej svá práva" často poskytne užitečné počáteční informace, které poskytují přehled o právním systému. Neziskové organizace mohou rovněž rozvíjet svou vlastní síť právníků.


Zdroj/Foto: Jezuité v Severní Americe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.9.2019 Studenti Maltské univerzity mezi chudými v zahraničí
28.8.2019 Na Filipínách byla zavražděna jezuitská dobrovolnice
16.8.2019 Nová zpráva o azylovém systému
15.8.2019 Úsilí o vytváření pokoje a péče o migranty v Severním Irsku
13.8.2019 Jezuité reflektovali svoje působení mezi muslimyNáš tip

U stolu v Betánii: Víra, hrob a přátelství

Marko Ivan Rupnik

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán...
více »


Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: Průvodce knihou Duchovní cvičení

Tomáš Špidlík

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat, křehký záchvěv lidského srdce, které „mluví“, a také závratné Boží hlubiny, které člověka zvou do Božího Srdce...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Národní úmysl: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
více »

Nejbližší akce

Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci


Kněžské exercicie


Duchovní pobyt - Senioři na Hostýně


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil