Články / Aktuality Dnes je 16. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Škola Nejsvětější Trojice slaví dvě stě let

Pátek, 18.1.2019
Washington. Nejstarší katolická základní škola ve Washingtonu, která nese jméno Nejsvětější Trojice, slaví v tomto školním roce dvě stě let svojí existence.


Škola Nejsvětější Trojice byla založena v roce 1818 jako škola pro chlapce v jedné zakoupené budově. Stávající budovy byly postaveny o sto let později. Během dvou staletí škola vychovávala studenty podle principů svatého Ignáce z Loyoly ke službě víře, podpoře spravedlnosti a akademickému vzdělání.

"Svatý Ignác řekl: ‘Buď mužem pro druhé’,“ sdělil Kevin McShane, ředitel školy. "Samozřejmě dnes říkáme ‘člověkem pro druhé’. Na tričkách zhotovených k dvoustému výročí říkáme ‘studentem pro druhé‘."

Další jezuitskou zásadou, kterou škola praktikuje, je osobní péče o člověka. "Je to opravdu dobrý způsob ... připomenout si, že se staráme o celé dítě," řekl McShane. "To zahrnuje jejich náboženský růst a duchovní růst, jejich akademický růst, jejich sociálně-emocionální růst, to všechno."

Škola prosperovala dvě stě let díky katolickému vzdělání v jezuitském duchu. "Evangelium je východiskem pro to, abychom se zapojili do dění světa," řekl McShane. "Životaschopnost školy je v tom, že rámec vnášení evangelia, vnášení Ježíše odpovídá lidem. Jezuitský rámec pro modlitbu a službu ostatním odpovídá tolika lidem."

Jezuitský otec C. Kevin Gillespie, který je duchovním správcem farnosti a Školy Nejsvětější Trojice, uvedl, že vzdělávací systém, který se ve škole odráží, se datuje do roku 1548, kdy založilo Tovaryšstvo Ježíšovo první školu na Sicílii. "Začíná to modlitbou", jako je například denní zpytování svědomí a modlitba odevzdání se Bohu podle svatého Ignáce, řekl P. Gillespie. "Viděl jsem a slyšel děti ve Škole Nejsvětější Trojice, jak dělají to, co je nezbytné a co dělá každý jezuita."

Tato duchovní formace je jezuitská, ale "je skutečně spojena s církevním svátostným posláním. Naši studenti se naučí vést zbožný svátostný život ... to je zbožnost, ale vzdělání je modlitba, učení a služba," řekl P. Gillespie.

Na úvodní školní mši P. Gillespie přivítal studenty do nového roku, ve kterém je vyzval, aby nechali Ducha svatého inspirovat své vzdělání a víru. Hovořil o tom, že rok oslav začal a že rovněž mše svatá je slavením. „Toto je opravdu centrum všeho, co zde děláme.“

Škola pro tento jubilejní rok naplánovala řadu aktivit. Slavnostní víkend v říjnu zahrnoval venkovní trh a setkání rodičů, studentů a absolventů, mši svatou a recepci a sportovní zápolení. Další činnosti proběhnou v březnu a červnu, kdy bude mít škola den služeb.

Karelia Pallan, ředitelka komunikace a absolventka školy, uvedla, že komunita při Škole Nejsvětější Trojice se těší na připomenutí tohoto důležitého milníku. "Jsem hrdá, že jsem součástí této komunity, ve které jezuitské hodnoty a tradice pokračují již dvě stě let, a chceme v nich pokračovat dalších dvě stě let," uvedla.

P. Gillespie vyzval studenty, aby měli zájem o "historii své školy a mé školy. Naší školy. Jak to bylo v roce 1818?" Tento rok je třeba "připomínat nejen pozadí faktů, ale také příběhy, krásné příběhy." Jako jeden takový příběh vzpomněl na svou tetu - sestru Mary Ann Gillespie, členku Sester svatého Josefa ve Philadelphii, která byla ředitelkou školy v sedmdesátých letech. "To je také doslova součástí mé rodiny."


Zdroj/Foto: Jezuité v Severní Americe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.2.2019 Dokument o univerzálních apoštolských preferencích je v poslední fázi přípravy
5.2.2019 Otec generál uctil mučedníka P. Rutilia Grandeho SJ
4.2.2019 Zahájení procesu blahořečení P. Pedra Arrupeho SJ
30.1.2019 Jezuité ve formaci se zabývali pastorací mádeže
28.1.2019 Generální představený jezuitů navštívil spolubratry v NikaraguiNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil