Články / Aktuality Dnes je 16. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité ve formaci se zabývali pastorací mádeže

Středa, 30.1.2019
Bad Schönbrunn. Na začátku roku se ve švýcarském Bad Schönbrunnu konalo čtyřdenní formační setkání čtyřiceti pěti mladých jezuitů ze zemí budoucí středoevropské provincie.


Vzhledem k tomu, že mnoho mladých jezuitů je zapojeno do práce s mládeží, se setkání týkalo Synody o mladých lidech a jejích důsledků pro jezuity ve čtyřech provinciích. Účastníci nechtěli začínat nejasnými budoucími scénáři, ale konkrétní přítomností. Proto ti, kteří se věnují mladým, hovořili o svých zkušenostech. Pozoruhodné bylo, jak rozmanitě se jezuité angažují v práci s mladými: působí na univerzitách a ve školních kaplích, ve sdruženích katolických studentů i v charismatických aktivitách. Všichni, kteří se ujali slova, povzbuzovali ostatní, aby akceptovali způsoby, jakými dnes mládež žije svou víru, a současně pomáhali ignaciánskou formou pastorační péče, kde je to možné a potřebné. Touha po duchovním růstu v tichu a v bezpečí spiritualitou formovaných komunit je u mladých stále patrná.

Synodu o mládeži si připomněli dvěma způsoby: jednak čtením úryvků ze závěrečného dokumentu, jednak zprávami účastníků: pomocného biskupa ze Ženevy, kaplana z Lucernu a jezuity Bernda Hagenkorda, který byl ředitelem tiskové kanceláře synody. Přítomní vyslechli povzbudivé a k zamyšlení vedoucí příběhy, ale především zazněla dohoda, že synoda by neměla být považována za uzavřenou. Je třeba ji chápat jako předehru probíhajícího procesu obnovy pastorační péče, která nejen pracuje pro mladé lidi, ale především s mladými lidmi na změně našich životů v tomto světě. Předsedkyně modlitebního hnutí v St. Gallen zdůraznila také tuto misionářskou perspektivu. Z vlastní zkušenosti ví, že mladí s otevřeností hledají cesty k vyjádření a prohloubení své víry.

Kaplan z univerzity v Lucernu ukázal, jaké jsou možnosti pomoci studentům v jejich duchovním růstu. To byla první část exkurze do Lucernu, po níž následovala prohlídka jezuitského kostela s průvodcem z Živých kamenů. To jsou studenti, kteří provázejí turisty a vysvětlují jim význam umění a architektury kostela, a tím otevírají přístup k tradicím víry v nich obsažených. Po návštěvě meditační místnosti na univerzitě v Lucernu a univerzitní kaple byla mše svatá se čtyřmi provinciály. Den skončil pestrým zábavným večerem, který navrhli sami jezuité.

Celé setkání bylo uzavřeno informacemi o trendech v jezuitské formaci a výhledem na formační setkání v roce 2020 v Prizrenu (Kosovo), které připraví nově zvolený výbor. Před rozloučením slavili účastníci mši svatou s nově vysvěcenými kněžími z Maďarska, Litvy a Německa, po níž následovalo individuální požehnání - v neposlední řadě do všeho, co tento rok přinese.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.2.2019 Dokument o univerzálních apoštolských preferencích je v poslední fázi přípravy
5.2.2019 Otec generál uctil mučedníka P. Rutilia Grandeho SJ
4.2.2019 Zahájení procesu blahořečení P. Pedra Arrupeho SJ
28.1.2019 Generální představený jezuitů navštívil spolubratry v Nikaragui
22.1.2019 Církev v Asii si ujasňovala teologické otázkyNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil