Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Novicové prošli kurzem psaní ikon

Středa, 6.2.2019
Ružomberok. Již od roku 2013 se společný česko-slovenský noviciát v Ružomberku v lednu pravidelně věnuje psaní ikon pod vedením P. Juraje Dufky SJ z Prešova a paní Janky Wagnerové z Košic, kteří se zabývají výtvarnou činností. Letos se kurz uskutečnil ve dnech 19. až 28. ledna. Po ukončení účastníci poslali následující zprávu.


Zatímco pro první ročník byla tato zkušenost zcela nová, novicové druhého ročníku už věděli, co tento kurz obnáší. Jako jediný noviciát máme možnost před duchovními cvičeními prožít psaní ikon jako samostatný „experiment“, jemuž je vyhrazen daný čas. Nejde zde především o výtvarnou aktivitu a zručnost, ale o rozvíjení života modlitby prostřednictvím ikony, kterou ztvárňujeme. Nikdo z nás není výtvarník, a tak celá činnost od nás vyžadovala velkou míru soustředění. V těžkostech a nejistých okamžicích jsme všichni uvítali cenné rady i zásahy paní Janky Wagnerové, která vždy vše a ráda i několikrát vysvětlila a pomohla, bylo-li třeba.

Duchovně nás kurzem provázel P. Juraj Dufka SJ, který na závěr při večerní mši svaté 28. ledna ikony posvětil. V tento den si církev připomíná památku svatého Tomáše Akvinského, který s ikonami má toho společného asi tolik jako s jezuity. Tento dominikánský učenec krásu chápal jako základní atribut dobra. Tuto souvislost mezi dobrem a krásou si jistě každý z nás uvědomil při psaní ikon, kdy jsme si každý zvolili světce, který je nám nějakým způsobem blízký a jehož máme rádi. (Letos jsme psali ikony Bohorodičky, svatého Josefa a svatého Mikuláše.) Především díky osobnímu vztahu k dobrému Bohu a dobru svatých jsme mohli vyvinout maximální úsilí k tomu, aby naše ikony byly skutečně krásné a skrze krásu aby vyzařovaly vnitřní dobro, jímž svatí vynikali a inspirují dodnes.

Ještě jednou bychom zde chtěli vyjádřit svůj upřímný dík našim přátelům P. Jurajovi Dufkovi SJ a paní Jance Wagnerové za jejich čas, ochotu a trpělivost. Velice nás těší, že mezi nás do Ružomberka jezdí rádi, a tak se těšíme na další setkání.


Foto: Noviciát Ružomberok.
Další fotografie naleznete ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.8.2019 Obraz Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě
21.8.2019 Odborná studie o rekonstrukci archivu jezuitského domu v Telči
8.4.2019 Mládež zhlédne Velkopáteční legendu jezuity P. Karla Říhy
19.3.2019 Přednáška o kostele Jména Ježíš v Telči
5.3.2019 Postní plátno Patrika HáblaNáš tip

U stolu v Betánii: Víra, hrob a přátelství

Marko Ivan Rupnik

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán...
více »


Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: Průvodce knihou Duchovní cvičení

Tomáš Špidlík

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat, křehký záchvěv lidského srdce, které „mluví“, a také závratné Boží hlubiny, které člověka zvou do Božího Srdce...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Národní úmysl: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
více »

Nejbližší akce

Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci


Kněžské exercicie


Duchovní pobyt - Senioři na Hostýně


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil