Články / Aktuality Dnes je 24. 8. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Novicové prošli kurzem psaní ikon

Středa, 6.2.2019
Ružomberok. Již od roku 2013 se společný česko-slovenský noviciát v Ružomberku v lednu pravidelně věnuje psaní ikon pod vedením P. Juraje Dufky SJ z Prešova a paní Janky Wagnerové z Košic, kteří se zabývají výtvarnou činností. Letos se kurz uskutečnil ve dnech 19. až 28. ledna. Po ukončení účastníci poslali následující zprávu.


Zatímco pro první ročník byla tato zkušenost zcela nová, novicové druhého ročníku už věděli, co tento kurz obnáší. Jako jediný noviciát máme možnost před duchovními cvičeními prožít psaní ikon jako samostatný „experiment“, jemuž je vyhrazen daný čas. Nejde zde především o výtvarnou aktivitu a zručnost, ale o rozvíjení života modlitby prostřednictvím ikony, kterou ztvárňujeme. Nikdo z nás není výtvarník, a tak celá činnost od nás vyžadovala velkou míru soustředění. V těžkostech a nejistých okamžicích jsme všichni uvítali cenné rady i zásahy paní Janky Wagnerové, která vždy vše a ráda i několikrát vysvětlila a pomohla, bylo-li třeba.

Duchovně nás kurzem provázel P. Juraj Dufka SJ, který na závěr při večerní mši svaté 28. ledna ikony posvětil. V tento den si církev připomíná památku svatého Tomáše Akvinského, který s ikonami má toho společného asi tolik jako s jezuity. Tento dominikánský učenec krásu chápal jako základní atribut dobra. Tuto souvislost mezi dobrem a krásou si jistě každý z nás uvědomil při psaní ikon, kdy jsme si každý zvolili světce, který je nám nějakým způsobem blízký a jehož máme rádi. (Letos jsme psali ikony Bohorodičky, svatého Josefa a svatého Mikuláše.) Především díky osobnímu vztahu k dobrému Bohu a dobru svatých jsme mohli vyvinout maximální úsilí k tomu, aby naše ikony byly skutečně krásné a skrze krásu aby vyzařovaly vnitřní dobro, jímž svatí vynikali a inspirují dodnes.

Ještě jednou bychom zde chtěli vyjádřit svůj upřímný dík našim přátelům P. Jurajovi Dufkovi SJ a paní Jance Wagnerové za jejich čas, ochotu a trpělivost. Velice nás těší, že mezi nás do Ružomberka jezdí rádi, a tak se těšíme na další setkání.


Foto: Noviciát Ružomberok.
Další fotografie naleznete ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.8.2019 Odborná studie o rekonstrukci archivu jezuitského domu v Telči
8.4.2019 Mládež zhlédne Velkopáteční legendu jezuity P. Karla Říhy
19.3.2019 Přednáška o kostele Jména Ježíš v Telči
5.3.2019 Postní plátno Patrika Hábla
11.2.2019 Přednáška o kapli Povýšení svatého Kříže v KnínicíchNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání
Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
Národní úmysl: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
více »

Nejbližší akce

Varhanní hudba jezuitů a pro jezuity


Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mladé


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Jezuité přicházejí do Haliče


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil