Články / Aktuality Dnes je 25. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Dokument o univerzálních apoštolských preferencích je v poslední fázi přípravy

Čtvrtek, 14.2.2019
Řím. Před několika dny obdržel papež František vypracované znění univerzálních apoštolských preferencí. Po určité době modlitby a reflexe je vrátil P. generálovi, čímž nabývají hodnoty formulace poslání Tovaryšstva Ježíšova pro dnešní dobu.


P. generál Arturo Sosa a jeho tým jsou v závěrečné fázi před vydáním dokumentu, který povede Tovaryšstvo Ježíšovo do budoucnosti. Skoro dva roky jezuité po celém světě diskutovali, rozlišovali, modlili se a ptali se: "Kde slyšíme Ježíšovo volání dnes, když nese svůj kříž v tomto světě? Co od nás církev žádá? Kde jsme nejvíce potřební?" Z těchto rozhovorů vzešly Univerzální apoštolské preference, dokument, který má potenciál přetvořit Tovaryšstvo Ježíšovo.

V roce 2003 P. generál Peter-Hans Kolvenbach vydal dokument v podobném duchu, když Tovaryšstvo Ježíšovo v modlitbě přehodnocovalo svoje priority v měnícím se světě. Myšlenka byla jednoduchá: když vyvstanou dvě stejně důležité mise, bude dána přednost té, která je zachycena v dokumentu. Preference, které vedly Tovaryšstvo během uplynulých let, byly služba v Africe, Číně, intelektuální apoštolát, římské domy, práce pro migranty a uprchlíky. Tyto preference nebyly seznamem prací, které je nutné zvládnout, ale připomínkou, že je třeba sledovat vedení Ducha svatého, v němž Tovaryšstvo nalézá své poslání v následování Ježíše. Bylo to poznání, že jezuité byli povoláni přehodnotit své místo ve světě, který se mnohokrát změnil.

Je to nyní šestnáct let poté, co byly poprvé zveřejněny apoštolské preference, a deset let poté, co byly oficiálně přijaty generální kongregací. Tovaryšstvo Ježíšovo se nachází v situaci, kdy podle pověření 36. generální kongregace "pokračuje v rozlišování preferencí pro Tovaryšstvo." Stejným způsobem, jak původní apoštolské preference volaly jezuity k tomu, aby se dali do pohybu podle vnuknutí Ducha svatého, univerzální apoštolské preference je budou volat, aby se přizpůsobili, sloužili a rostli k lepší službě církvi v jejích potřebách.

Před několika dny dostal papež František úplnou kopii univerzálních apoštolských preferencí a s tím jednoduchou otázku: "Je to to, co potřebujete, aby Tovaryšstvo Ježíšovo dělalo v tomto okamžiku své historie?" Minulou sobotu měl P. generál Sosa audienci u Svatého otce, který mu po času na modlitbu a reflexi nabídl své úvahy o univerzálních apoštolských preferencích. Text vrátil P. generálovi – už ne jako dokument, ale jako poslání Tovaryšstva Ježíšova.

Na generální kurii se nyní dokončuje příprava na oficiální vydání této nové mise od papeže Františka celosvětovému Tovaršstvu. Po jednom z nejdelších společných rozlišování v historii čekají jezuité po celém světě na tento dokument a s Boží milostí jsou připraveni sloužit tam, kam je nová mise zavolá.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.3.2019 Otec generál navštívil provinční kurii v Bombaji a kněžský seminář v Pune
13.3.2019 Jezuitští bratři v Indii hovořili s otcem generálem
11.3.2019 Výzvy otce generála k absolventům jezuitských škol
7.3.2019 Indie přivítala generálního představeného jezuitů
20.2.2019 Generální představený Tovaryšstva Ježíšova vyhlásil apoštolské preferenceNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil