Články / Aktuality Dnes je 27. 5. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Indie přivítala generálního představeného jezuitů

Čtvrtek, 7.3.2019
Goa. Ve dnech od 25. února do 9. března je otec generál P. Arturo Sosa na návštěvě Indie a jezuitské Konference Jižní Asie. Ve městě Goa vykonal pouť do baziliky Ježíše Krista, kde jsou ostatky prvního jezuitského misionáře svatého Františka Xaverského.


Jako jeden z prvních společníků svatého Ignáce z Loyoly je svatý František Xaverský významnou osobností v dějinách Tovaryšstva Ježíšova. Krátce po založení řádu jej volání Prozřetelnosti přivedlo na Dálný východ, kde se jeho neúnavná misionářská horlivost rozšířila do mnoha zemí. Po doplutí do Indie v roce 1542 započal svou misijní službu v Goa, tehdejším portugalském obchodním místě. Tímto způsobem se stal prvním jezuitským misionářem, který nastavil užívání jezuitského rozlišování a misijní "osvědčené postupy", které navždy ovlivnily jezuitské dílo. Jeho vliv byl tak velký, že po smrti bylo jeho tělo převezeno z čínského ostrova Sangchuang do Goa, kde začalo jeho působení.

Svatý František je uctíván v bazilice Ježíše Krista, která je pro Indii jedním ze stěžejních poutních míst. P. Sosa zavítal do baziliky 26. února. Tento den nebyl jen příležitostí, aby osobně slavil eucharistii v kostele tak významném pro jezuitskou historii, ale měl velkou důležitost pro Tovaryšstvo, neboť dva indičtí jezuité zde složili své poslední sliby. Během homilie P. generál zdůraznil tři rysy, které charakterizovaly svatého Františka Xaverského: neúnavná horlivost pro dobro; velký záběr činnosti umožněný odloučením se od svých vlastních zájmů; láska k Tovaryšstvu navzdory obrovské vzdálenosti mezi ním a jeho společníky. Otec Sosa vyzval nejen dva jezuity, kteří skládali sliby, ale také všechny jezuity v bazilice i další přítomné laiky a řeholníky, aby žili své závazky ve stopách velkého asijského misionáře.

Návštěva v Goa umožnila otci generálovi setkat se s celou ignaciánskou rodinou tohoto regionu. Byla to příležitost poděkovat těm, kteří jsou spojeni s Tovaryšstvem Ježíšovým jako partneři ve společném poslání, které by nemělo být považováno za poslání jezuitů, ale samotného Boha. Podtrhl důležitost spolupráce, která je základním prvkem jeho vize pro Tovaryšstvo Ježíšovo ve dvacátém prvním století, což bylo ještě zdůrazněno stanovením univerzálních apoštolských preferencí Tovaryšstva Ježíšova 19. února, které řád povedou v příštím desetiletí.

P. generál byl v těchto dnech opakovaně médii žádán o rozhovor. Jelikož prakticky nebylo možné tomu všemu dát prostor, rozhodl se po konzultaci s P. Rolandem Coelho, provinciálem Goa, vytvořit videozáznam, který by odpovídal na nejčastější dotazy.

Formulování videozprávy se ukázalo být náročnější, než se očekávalo, a to kvůli demografické struktuře Goa. I když je pravda, že tento region Indie má v porovnání se zbytkem země poměrně vysoké procento katolíků, což je výsledek portugalské kolonizace a přítomnosti svatého Františka, nemohlo být poselství adresováno pouze křesťanům. Mnozí, kteří se zajímají o Tovaryšstvo Ježíšovo, ignaciánskou spiritualitu a návštěvu P. generála, nesdílejí křesťanskou víru. V takovém mezináboženském prostředí se P. Arturo Sosa rozhodl hovořit o něčem, co přesahuje hranice jednoho vyznání a dotýká se všech lidí z Goa a Indie: čtyři nedávno ohlášené univerzální apoštolské preference.

Ve videozáznamu P. generál sdělil, že apoštolské preference mohou být považovány za oblasti spolupráce mezi jezuity a lidmi dobré vůle všech náboženských vyznání. Ačkoli pro jezuity mají formu poslání svěřeného Svatým otcem, patří svým způsobem všem lidem všech náboženství.

V tomto smyslu ukončil P. generál svoji zprávu pozváním ke spolupráci: "Nechť nás tyto čtyři preference motivují, abychom upřímně pracovali na podpoře lidské osoby, kterou Bůh stvořil. Existuje společný základ pro aktivní vytváření lepší budoucnosti. Musíme spolupracovat - vy a my - na vytvoření lepšího člověka a lepšího zítřka pro všechny. Děkuji!"


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.5.2019 Otec generál se seznámil s pastorací studentů v Polsku
21.5.2019 V polské Gdyni se P. generál setkal s malými i velkými školáky
20.5.2019 Působení jezuitů v Dánsku
16.5.2019 Polští jezuité hovořili s generálním představeným o médiích
13.5.2019 Studenti z univerzity ve Vilniusu hovořili s P. generálemNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
více »

Nejbližší akce

Výstava Bedřišky Znojemské


Duchovní víkend Jezuitou dnes


Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní obnova pro všechny


Hledání sil ke službě


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil