Články / Aktuality Dnes je 25. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Výzvy otce generála k absolventům jezuitských škol

Pondělí, 11.3.2019
Bandra. V rámci své návštěvy Indie promluvil generální představený Tovaryšstva Ježíšova v Bandře k absolventům jezuitských škol. Vyzdvihoval hodnoty, na kterých staví od počátku svého úřadu generála.


Partnerství, vedení lidí, smíření a jednání v naléhavé situaci jsou hodnoty, které P. Arturo Sosa zdůrazňuje od svého zvolení za generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova v září roku 2016. Tato témata se stala ještě výraznějšími, když zveřejnil univerzální apoštolské preference jako pokyny pro jezuitský život a poslání pro příštích deset let. Není tedy překvapením, že P. Sosa podtrhl stejné hodnoty při návštěvě děl Tovaryšstva Ježíšova v Indii.

Před shromážděním absolventů jezuitských škol v Bandře P. Sosa apeloval na jejich společné zkušenosti s ignaciánskou spiritualitou a schopností rozlišovat: "Dnes, více než kdy jindy, lidé potřebují uvolnit osvobozující potenciál, který leží v srdci spirituality a náboženských tradic. Jezuité a jezuitské instituce nabízejí ignaciánskou spiritualitu jako mocný způsob, jak pomoci každému člověku přijít k osobnímu setkání s Bohem.“ Toto osobní setkání vytvořilo "muže a ženy pro druhé", nebo jak byli označováni během návštěvy, "lidi dobré vůle", s nimiž Tovaryšstvo nejen může, ale musí spolupracovat jako s partnerem, aby pokračovalo ve svém poslání.

Samotné partnerství však nestačí. V průběhu své návštěvy P. generál pozorně naslouchal jezuitům, laikům a spolupracovníkům Tovaryšstva a z těchto rozhovorů dospěl k závěru: "Dnes jsme svědky krize vedení ve veřejné sféře. Političtí vůdci nás zahrnuli prázdnými sliby a často nás zanechali v nářku nad nedostatkem dobré vlády." Protože se nechceme dostat do stejného myšlenkového okruhu jako ti, kteří tuto krizi udržují, P. Sosa rychle dodal: "Tohle je také naše chyba a naše postranní nářky nijak nezlepší situaci." Poté přímo vyzval shromážděné, aby překonali krizi osobní zodpovědnosti a přešli od nářku do činnosti: "Je třeba charakterních mužů a žen, aby odložili svou osobní kariéru a dali se do služeb veřejnosti."

Pokud jsou naši absolventi, naši "muži a ženy pro druhé", naši partneři, kteří jsou "lidmi dobré vůle", ochotni vstoupit do těchto vedoucích rolí, pak můžeme vnést do díla neuvěřitelný nástroj, kterým je ignaciánská spiritualita, a „od vnímání jednotlivců přejít k podpoře kultury bratrství a přijetí." S tímto nástrojem můžeme odpovědět na "poslání smíření a spravedlnosti", které nás volá k "smíření s Bohem, s lidstvem a se stvořením".

P. Sosa poděkoval absolventům za dobré dílo, které již dělají pro lidi Indie, za jejich neúnavné odhodlání a pak je zanechal s pocitem naléhavosti, když jim řekl: "Obrovské utrpení a nespravedlnost v našem světě je skandál, který je proti Božímu plánu a porušuje samotné pojetí lidské důstojnosti." To není úkol pro následující generaci, dekádu nebo rok, ale to musíme vykonávat hned.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.3.2019 Otec generál navštívil provinční kurii v Bombaji a kněžský seminář v Pune
13.3.2019 Jezuitští bratři v Indii hovořili s otcem generálem
7.3.2019 Indie přivítala generálního představeného jezuitů
20.2.2019 Generální představený Tovaryšstva Ježíšova vyhlásil apoštolské preference
14.2.2019 Dokument o univerzálních apoštolských preferencích je v poslední fázi přípravyNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil