Články / Aktuality Dnes je 27. 5. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Výzvy otce generála k absolventům jezuitských škol

Pondělí, 11.3.2019
Bandra. V rámci své návštěvy Indie promluvil generální představený Tovaryšstva Ježíšova v Bandře k absolventům jezuitských škol. Vyzdvihoval hodnoty, na kterých staví od počátku svého úřadu generála.


Partnerství, vedení lidí, smíření a jednání v naléhavé situaci jsou hodnoty, které P. Arturo Sosa zdůrazňuje od svého zvolení za generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova v září roku 2016. Tato témata se stala ještě výraznějšími, když zveřejnil univerzální apoštolské preference jako pokyny pro jezuitský život a poslání pro příštích deset let. Není tedy překvapením, že P. Sosa podtrhl stejné hodnoty při návštěvě děl Tovaryšstva Ježíšova v Indii.

Před shromážděním absolventů jezuitských škol v Bandře P. Sosa apeloval na jejich společné zkušenosti s ignaciánskou spiritualitou a schopností rozlišovat: "Dnes, více než kdy jindy, lidé potřebují uvolnit osvobozující potenciál, který leží v srdci spirituality a náboženských tradic. Jezuité a jezuitské instituce nabízejí ignaciánskou spiritualitu jako mocný způsob, jak pomoci každému člověku přijít k osobnímu setkání s Bohem.“ Toto osobní setkání vytvořilo "muže a ženy pro druhé", nebo jak byli označováni během návštěvy, "lidi dobré vůle", s nimiž Tovaryšstvo nejen může, ale musí spolupracovat jako s partnerem, aby pokračovalo ve svém poslání.

Samotné partnerství však nestačí. V průběhu své návštěvy P. generál pozorně naslouchal jezuitům, laikům a spolupracovníkům Tovaryšstva a z těchto rozhovorů dospěl k závěru: "Dnes jsme svědky krize vedení ve veřejné sféře. Političtí vůdci nás zahrnuli prázdnými sliby a často nás zanechali v nářku nad nedostatkem dobré vlády." Protože se nechceme dostat do stejného myšlenkového okruhu jako ti, kteří tuto krizi udržují, P. Sosa rychle dodal: "Tohle je také naše chyba a naše postranní nářky nijak nezlepší situaci." Poté přímo vyzval shromážděné, aby překonali krizi osobní zodpovědnosti a přešli od nářku do činnosti: "Je třeba charakterních mužů a žen, aby odložili svou osobní kariéru a dali se do služeb veřejnosti."

Pokud jsou naši absolventi, naši "muži a ženy pro druhé", naši partneři, kteří jsou "lidmi dobré vůle", ochotni vstoupit do těchto vedoucích rolí, pak můžeme vnést do díla neuvěřitelný nástroj, kterým je ignaciánská spiritualita, a „od vnímání jednotlivců přejít k podpoře kultury bratrství a přijetí." S tímto nástrojem můžeme odpovědět na "poslání smíření a spravedlnosti", které nás volá k "smíření s Bohem, s lidstvem a se stvořením".

P. Sosa poděkoval absolventům za dobré dílo, které již dělají pro lidi Indie, za jejich neúnavné odhodlání a pak je zanechal s pocitem naléhavosti, když jim řekl: "Obrovské utrpení a nespravedlnost v našem světě je skandál, který je proti Božímu plánu a porušuje samotné pojetí lidské důstojnosti." To není úkol pro následující generaci, dekádu nebo rok, ale to musíme vykonávat hned.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.5.2019 Otec generál se seznámil s pastorací studentů v Polsku
21.5.2019 V polské Gdyni se P. generál setkal s malými i velkými školáky
20.5.2019 Působení jezuitů v Dánsku
16.5.2019 Polští jezuité hovořili s generálním představeným o médiích
13.5.2019 Studenti z univerzity ve Vilniusu hovořili s P. generálemNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
více »

Nejbližší akce

Výstava Bedřišky Znojemské


Duchovní víkend Jezuitou dnes


Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní obnova pro všechny


Hledání sil ke službě


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil