Články / Aktuality Dnes je 25. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuitští bratři v Indii hovořili s otcem generálem

Středa, 13.3.2019
Pune. Jezuitský bratr svatý Alfons Rodriquez je důležitou postavou v historii Tovaryšstva Ježíšova. Je patronem jezuitských bratří a jeho příklad jednoduchosti života a oddanosti svému úkolu přinesl „posvěcení skrze službu“ staletím bratrských povolání. V této vizi služby se sešlo sto šedesát pět bratří jezuitské Konference jižní Asie, aby oslavili čtyřsté výročí smrti svatého Alfonse. Prostřednictvím celé řady aktivit na podporu své duchovní formace se bratři podělili o své společné duchovní dědictví a hovořili o službách po celé Indii, které závisejí na povolání bratří. Jedním z vrcholů programu bylo setkání s generálním představeným P. Arturem Sosou 7. března v Pune.


P. generál oslovil přítomné bratry a znovu potvrdil důležitost povolání jezuitského bratra. Zopakoval přitom pasáž 34. generální kongregace z roku 1995, kde se uvádí, že „v některých úhlech pohledu řeholní bratr ztělesňuje řeholní život ve své podstatě, a tak je schopen tento život ilustrovat se zvláštní srozumitelností.“ P. Sosa vyjmenoval mnoho příkladů jezuitských bratří, tak různorodých svým původem i svými službami, kteří v průběhu existence Tovaryšstva hráli klíčové role.

Otec Sosa uznal, že povolání bratří nedostává pozornost, kterou si zaslouží, když jezuité hovoří o povoláních: „Nepřikládáme dostatečný význam podpoře povolání bratří v Tovaryšstvu. Máme sklon hovořit nejprve o kněžství; až když se setkáme s někým, kdo je z hlediska intelektu z historických nebo sociologických důvodů méně nadaný, podporujeme povolání bratra. Bratři v Tovaryšstvu - alespoň někteří z nich - ztratili naději a řekli, že povolání jezuitského bratra postupně vymizí. Ale mohu vás ujistit, moji milí bratři, Bůh je štědrý, povolání bratra zůstane navždy.“ Aby podtrhl důležitost bratrského povolání, sdělil P. Sosa, že zdrojem jeho řeholního povolání byli bratři jezuité ve škole, kam chodil.

Potom vystoupil bratr Siluvainathan, koordinátor roku svatého Alfonsa, přednesl shromážděným jakýsi katalog radostí, které jezuitští bratři obdrželi díky povolání k jezuitům, i zklamání mnohých, kteří mají pocit, že nejsou plně uznáváni jako jezuitští společníci. Ačkoli povědomí o bratrském povolání se v průběhu let zvýšilo, stále je jezuitský bratr často vnímán jako „nekompletní“ jezuita nebo jezuita, který nebyl hoden kněžského svěcení.

Tyto obavy byly předneseny otci generálovi. S tím souvisela i otázka, proč formace bratří nemá stejný průběh jako pro jezuity, kteří se připravují ke kněžství. V reakci na to P. generál přislíbil, že toto znepokojení přednese těm, kdo jsou zodpovědni za formaci v jednotlivých jezuitských konferencích, a požádá svého nového generálního pordce pro formaci P. Marka Ravizzu, aby navrhl, jak může Tovaryšstvo lépe podporovat bratrská povolání.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.3.2019 Otec generál navštívil provinční kurii v Bombaji a kněžský seminář v Pune
11.3.2019 Výzvy otce generála k absolventům jezuitských škol
7.3.2019 Indie přivítala generálního představeného jezuitů
20.2.2019 Generální představený Tovaryšstva Ježíšova vyhlásil apoštolské preference
14.2.2019 Dokument o univerzálních apoštolských preferencích je v poslední fázi přípravyNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil