Články / Aktuality Dnes je 27. 5. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuitští bratři v Indii hovořili s otcem generálem

Středa, 13.3.2019
Pune. Jezuitský bratr svatý Alfons Rodriquez je důležitou postavou v historii Tovaryšstva Ježíšova. Je patronem jezuitských bratří a jeho příklad jednoduchosti života a oddanosti svému úkolu přinesl „posvěcení skrze službu“ staletím bratrských povolání. V této vizi služby se sešlo sto šedesát pět bratří jezuitské Konference jižní Asie, aby oslavili čtyřsté výročí smrti svatého Alfonse. Prostřednictvím celé řady aktivit na podporu své duchovní formace se bratři podělili o své společné duchovní dědictví a hovořili o službách po celé Indii, které závisejí na povolání bratří. Jedním z vrcholů programu bylo setkání s generálním představeným P. Arturem Sosou 7. března v Pune.


P. generál oslovil přítomné bratry a znovu potvrdil důležitost povolání jezuitského bratra. Zopakoval přitom pasáž 34. generální kongregace z roku 1995, kde se uvádí, že „v některých úhlech pohledu řeholní bratr ztělesňuje řeholní život ve své podstatě, a tak je schopen tento život ilustrovat se zvláštní srozumitelností.“ P. Sosa vyjmenoval mnoho příkladů jezuitských bratří, tak různorodých svým původem i svými službami, kteří v průběhu existence Tovaryšstva hráli klíčové role.

Otec Sosa uznal, že povolání bratří nedostává pozornost, kterou si zaslouží, když jezuité hovoří o povoláních: „Nepřikládáme dostatečný význam podpoře povolání bratří v Tovaryšstvu. Máme sklon hovořit nejprve o kněžství; až když se setkáme s někým, kdo je z hlediska intelektu z historických nebo sociologických důvodů méně nadaný, podporujeme povolání bratra. Bratři v Tovaryšstvu - alespoň někteří z nich - ztratili naději a řekli, že povolání jezuitského bratra postupně vymizí. Ale mohu vás ujistit, moji milí bratři, Bůh je štědrý, povolání bratra zůstane navždy.“ Aby podtrhl důležitost bratrského povolání, sdělil P. Sosa, že zdrojem jeho řeholního povolání byli bratři jezuité ve škole, kam chodil.

Potom vystoupil bratr Siluvainathan, koordinátor roku svatého Alfonsa, přednesl shromážděným jakýsi katalog radostí, které jezuitští bratři obdrželi díky povolání k jezuitům, i zklamání mnohých, kteří mají pocit, že nejsou plně uznáváni jako jezuitští společníci. Ačkoli povědomí o bratrském povolání se v průběhu let zvýšilo, stále je jezuitský bratr často vnímán jako „nekompletní“ jezuita nebo jezuita, který nebyl hoden kněžského svěcení.

Tyto obavy byly předneseny otci generálovi. S tím souvisela i otázka, proč formace bratří nemá stejný průběh jako pro jezuity, kteří se připravují ke kněžství. V reakci na to P. generál přislíbil, že toto znepokojení přednese těm, kdo jsou zodpovědni za formaci v jednotlivých jezuitských konferencích, a požádá svého nového generálního pordce pro formaci P. Marka Ravizzu, aby navrhl, jak může Tovaryšstvo lépe podporovat bratrská povolání.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.5.2019 Otec generál se seznámil s pastorací studentů v Polsku
21.5.2019 V polské Gdyni se P. generál setkal s malými i velkými školáky
20.5.2019 Působení jezuitů v Dánsku
16.5.2019 Polští jezuité hovořili s generálním představeným o médiích
13.5.2019 Studenti z univerzity ve Vilniusu hovořili s P. generálemNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
více »

Nejbližší akce

Výstava Bedřišky Znojemské


Duchovní víkend Jezuitou dnes


Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní obnova pro všechny


Hledání sil ke službě


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil