Články / Aktuality Dnes je 18. 2. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuité podporují spravedlivější svět

Pondělí, 1.4.2019
Norimberk. Humanitární krize ve Venezuele, mezinárodní pomoc při katastrofách a ochrana dětí byly na pořadu jednání ředitelů Sítě Xaver, když se setkali ve druhé polovině března v Norimberku.


Síť Xaver byla vytvořena v roce 2004 mezi třinácti jezuitskými organizacemi, které se tímto spojily pro naplňování mezinárodní mise v úsilí o spravedlnost ve světě. Všichni věří, že společně mohou dosáhnout více než odděleně. Členové podporují pastorační, rozvojové a pomocné projekty, které spolupracují s místními, především jezuitskými partnery, v osmdesáti sedmi zemích.

Síť má čtyři pracovní skupiny, které se zaměřují na mimořádné události, dobrovolníky, mezinárodní programování a advokacii. Kromě toho jsou členové napojeni na tři strategické partnery: Fe y Alegria v Africe, Jezuitskou uprchlickou službu a Amazonský projekt s Jezuitskou konferencí pro Latinskou Ameriku.

Na norimberském setkání se diskutovalo o třech hlavních prioritách:

(1) Ochrana dětí: Byla schválena politika a postup pro ochranu dětí jak v jezuitských organizacích, tak v organizacích jejich mezinárodních partnerů. Diskuze vedl P. Emer Kerrigan z jezuitské misijní kanceláře v Irsku.

(2) Prosazování spravedlivějšího světa: Členové Sítě Xaver sdílejí závazek obhajovat spravedlivější svět v neposlední řadě jako reakci na nedávno zveřejněné univerzální apoštolské preference. Diskutovali o konkrétních příkladech nedávné obhajoby, včetně práce vedené centrem Hakimani v Nairobi a P. Joergem Altem z Německé kanceláře pro daňovou spravedlnost. Hovořili rovněž o spolupráci se Světovou ignaciánskou sítí. Pro tuto část programu se k nim připojil P. Xavier Jeyaraj z oddělení pro sociální spravedlnost a ekologii v Římě.

(3) Přezkoumání reakce na nedávné humanitární krize (zejména v Asii) a na to, jak by bylo možné reagovat na krizi ve Venezuele. P. Tom Smolich, mezinárodní ředitel Jezuitské služby uprchlíkům, hovořil o možných synergiích mezi Sítí Xaver a Mezinárodní jezuitskou službou uprchlíkům.

P. Klaus Vathroder, koordinátor Sítě Xaver, řekl: „Síť Xaver je úspěšným příkladem jezuitské sítě. Naše setkání v Norimberku bylo historické díky závazkům, které jsme udělali pro budování kultury ochrany pro děti doma i v zahraničí, pro obhajobu spravedlnosti v několika směrech a spolupráci se světovými jezuitskými partnery pro posílení účinku naší práce.“

Síť Xaver, která byla původně koncipovaná jako Evropská síť misijních úřadů a nevládních organizací jezuitů, nyní zahrnuje členy z Kanady a Austrálie. V Norimberku účastníci uvítali několik pozvaných hostů ze Spojených států, Jižní Koreje a Sítě Klaver (kancelář Jezuitské konference pro Latinskou Ameriku) v Jižní Americe. Cílem je i nadále budovat spojenectví s podobně smýšlejícími partnery napříč celým světem jezuitů, aby byly posíleny sítě a zvýšil se dosah práce.


Zdroj/Foto: Jezuité v Evropě.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.2.2020 Na španělském velvyslanectví byla představena kniha o Pedru Páezovi
7.2.2020 Připomínka P. Pedra Arrupeho SJ na generální kurii
3.2.2020 Úkoly sekretáře pro službu víře
23.1.2020 Kardinál Czerny se ujal kostela svatého Michaela Archanděla
20.1.2020 Při mši svaté byl představen indický ornátNáš tip

Vychází z výsosti

Michal Altrichter

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho hlas? Jak v sobě objevit tvořivost ticha?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Duchovní den v Boskovicích


Přihlašování na Evropský Magis 2020


Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil