Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Působení jezuitů v Dánsku

Pondělí, 20.5.2019
Polsko. Během své návštěvy Severní polské provincie se otec generál setkal s týmem jezuitů, kteří pracují v Dánsku. V této zemi má od doby reformace v šestnáctém století silné kořeny protestantismus. Náboženská svoboda s možností pro katolíky praktikovat svou víru byla vyhlášena v roce 1848. První oficiální jezuitské instituce byly v Dánsku založeny v roce 1870. Většina tam působících jezuitů pocházela z Německa, odkud byli vyhnáni, když byl u moci Bismarck. Do roku 2016 byli za misi v Dánsku zodpovědní němečtí jezuité. Nyní je Dánsko svěřeno Severní polské provincii, ačkoli stávající členové pastoračního týmu v Dánsku pocházejí z obou polských provincií.


Od samého počátku až do současnosti se Tovaryšstvo Ježíšovo zaměřilo na dvě hlavní oblasti: vzdělávání a farní pastorace. Jezuité působí v Kodani a Aarhusu, který je druhým největším městem v Dánsku. Řada kněží však také pracovala ve farnostech diecéze mimo tato dvě města. Po dobu třiceti let od roku 1965 byl biskupem v Kodani jezuita Hans Ludvig Martensen.

V Kodani se Tovaryšstvo staralo o farnost v centru města, rovněž o školu, která v průběhu let několikrát změnila své sídlo. V Aarhusu založili jezuité farní kostel a školu. Na obou místech působili na univerzitách. To odpovídá tradičnímu posláním, které je nyní posíleno zveřejněním univerzálních apoštolských preferencí, neboť jde o doprovázení mladých lidi, ať jsou kdekoliv.

Dnes je v Dánsku osm jezuitů. Komunita v Kodani je spojena s jezuitským gymnáziem Niels Steensens, kde se vzdělává šest set osmdesát studentů. Jezuité nabízejí těmto studentům pastorační služby, také zahraničním studentům v Kodani. Ve městě je malá komunita rodin polských emigrantů, jimž se jezuité pastoračně věnují. V rámci pastorace mládeže jsou v jezuitském areálu dvě koleje pro katolické studenty.

Komunita v Aarhusu s jeho třemi sty čtyřiceti tisíci obyvateli nese odpovědnost za největší katolickou farnost v zemi. Oficiálně má asi čtyři tisíce evidovaných členů, ale skutečný počet je mnohem vyšší, snad až deset tisíc, protože tato evidence není povinná. Farnost Aarhus má tři místa bohoslužeb, včetně jednoho na ostrově Samsø. Členové farnosti pocházejí z více než osmdesáti různých národností a tvoří mnohojazyčnou a multikulturní mozaiku. Zvláštní pozornost je věnována katolickým studentům na univerzitě, která je největší vysokoškolskou institucí v Dánsku. Čtyři sta padesát studentů školy St. Kanutes je rovněž formováno působením jezuitů.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.9.2019 Jmenování nových kardinálů
27.8.2019 Členové Společenství křesťanského života v Liverpoolu prožili den ztišení
22.8.2019 Jezuitští scholastici z různých zemí zlepšovali svou angličtinu v Oxfordu
14.8.2019 O životě během studií v Římě hovoří jezuita z Malty
8.8.2019 P. generál Arturo Sosa zavítal do HirošimyNáš tip

U stolu v Betánii: Víra, hrob a přátelství

Marko Ivan Rupnik

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán...
více »


Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: Průvodce knihou Duchovní cvičení

Tomáš Špidlík

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat, křehký záchvěv lidského srdce, které „mluví“, a také závratné Boží hlubiny, které člověka zvou do Božího Srdce...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Národní úmysl: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
více »

Nejbližší akce

Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci


Kněžské exercicie


Duchovní pobyt - Senioři na Hostýně


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil