Články / Aktuality Dnes je 24. 6. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Působení jezuitů v Dánsku

Pondělí, 20.5.2019
Polsko. Během své návštěvy Severní polské provincie se otec generál setkal s týmem jezuitů, kteří pracují v Dánsku. V této zemi má od doby reformace v šestnáctém století silné kořeny protestantismus. Náboženská svoboda s možností pro katolíky praktikovat svou víru byla vyhlášena v roce 1848. První oficiální jezuitské instituce byly v Dánsku založeny v roce 1870. Většina tam působících jezuitů pocházela z Německa, odkud byli vyhnáni, když byl u moci Bismarck. Do roku 2016 byli za misi v Dánsku zodpovědní němečtí jezuité. Nyní je Dánsko svěřeno Severní polské provincii, ačkoli stávající členové pastoračního týmu v Dánsku pocházejí z obou polských provincií.


Od samého počátku až do současnosti se Tovaryšstvo Ježíšovo zaměřilo na dvě hlavní oblasti: vzdělávání a farní pastorace. Jezuité působí v Kodani a Aarhusu, který je druhým největším městem v Dánsku. Řada kněží však také pracovala ve farnostech diecéze mimo tato dvě města. Po dobu třiceti let od roku 1965 byl biskupem v Kodani jezuita Hans Ludvig Martensen.

V Kodani se Tovaryšstvo staralo o farnost v centru města, rovněž o školu, která v průběhu let několikrát změnila své sídlo. V Aarhusu založili jezuité farní kostel a školu. Na obou místech působili na univerzitách. To odpovídá tradičnímu posláním, které je nyní posíleno zveřejněním univerzálních apoštolských preferencí, neboť jde o doprovázení mladých lidi, ať jsou kdekoliv.

Dnes je v Dánsku osm jezuitů. Komunita v Kodani je spojena s jezuitským gymnáziem Niels Steensens, kde se vzdělává šest set osmdesát studentů. Jezuité nabízejí těmto studentům pastorační služby, také zahraničním studentům v Kodani. Ve městě je malá komunita rodin polských emigrantů, jimž se jezuité pastoračně věnují. V rámci pastorace mládeže jsou v jezuitském areálu dvě koleje pro katolické studenty.

Komunita v Aarhusu s jeho třemi sty čtyřiceti tisíci obyvateli nese odpovědnost za největší katolickou farnost v zemi. Oficiálně má asi čtyři tisíce evidovaných členů, ale skutečný počet je mnohem vyšší, snad až deset tisíc, protože tato evidence není povinná. Farnost Aarhus má tři místa bohoslužeb, včetně jednoho na ostrově Samsø. Členové farnosti pocházejí z více než osmdesáti různých národností a tvoří mnohojazyčnou a multikulturní mozaiku. Zvláštní pozornost je věnována katolickým studentům na univerzitě, která je největší vysokoškolskou institucí v Dánsku. Čtyři sta padesát studentů školy St. Kanutes je rovněž formováno působením jezuitů.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.6.2019 Na generální kurii jednala rozšířená rada otce generála
13.6.2019 V Kyrgyzstánu oslavili padesát let oficiální přítomnosti katolické církve v zemi
11.6.2019 Rozlišování a vedení jako jezuitský příspěvek církvi
5.6.2019 Komunikace ve službách apoštolských preferencí
23.5.2019 Otec generál se seznámil s pastorací studentů v PolskuNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Životní styl kněží
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
Národní úmysl: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
více »

Nejbližší akce

Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Kreativní exercicie s bibliodramatem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil