Články / Aktuality Dnes je 24. 6. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Otec generál se seznámil s pastorací studentů v Polsku

Čtvrtek, 23.5.2019
Gdaňsk. Z Krakova přijel 12. května P. generál do Gdaňska, aby slavil nedělní mši svatou se studentskou komunitou „Winnica“ (vinice). Duchovní péče o tuto skupinu náleží do jezuitské farnosti Svatého kříže v Gdaňsku-Wrzeszczi. Skutečnost, že toto místo zvolil P. Sosa za svoji první zastávku v Severní polské provincii, korespondovala se zvoleným tématem návštěvy: „Doprovázení mladých“.


P. generál vyjádřil své potěšení, že jde ve stopách svých předchůdců P. Pedra Arrupeho a P. Petera Hanse Kolvenbacha, kteří se také zajímali o duchovní péči o studenty. Ve své homilii se zaměřil na tři body z desáté kapitoly Janova evangelia: pastýř, hlas pastýře a stádo. Obrátil se na shromáždění několika set lidí, aby „opustili ohradu pohodlí a bezpečí“ a následovali Boží výzvu jít ven na „pastviny svobody, protože jen ve svobodě jsme schopni milovat.“

Otec Sosa podtrhl důležitost účasti ve společenství věřících a řekl, že ačkoli si Bůh cení každého jednotlivce, přivedl nás do společenství a vyzývá nás, abychom žili ve společenství církve. Současně P. generál vybízel, abychom vytvářeli církev jako živou komunitu, která neustále roste a je připravena přijmout další jako svoje vlastní. Ať nikoho nevylučujeme, ať nevytváříme skupiny, které by stavěly do opozice „my“ a „oni“.“

Obsah homilie rezonoval se svědectvím studenta Igora Bagnuckiho, který se před mší svatou svěřil, jak se při hledání společenství připojil právě k tomuto. Ignaciánská spiritualita ho naučila nejen, jak se modlit, ale také jak sdílet své duchovní zkušenosti s ostatními.

Studentská pastorace polských jezuitů procházela během posledních třiceti let neustálým vývojem. Další prostor byl věnován ignaciánské spiritualitě (studijním skupinám a různým formám duchovních obnov) a liturgické formaci. Duchovních cvičení se účastnil stále rostoucí počet osob, ať už v exercičních domech nebo skrze prožívání v každodenním životě. Charismatická obnova vedla k vytvoření nových modlitebních skupin. Jezuitští dobrovolníci rozšířili své úsilí o služby chudým, marginalizovaným a handicapovaným a o podporu misie v zahraničí. Skupiny se věnovaly společným zájmům, jako je zpěv, tanec, sport a turistika - vše pod záštitou duchovní péče. Pastorace se rozrostla o přípravu ke svátosti křtu, biřmování a manželství.

Tento model pastorační péče si klade za cíl vytvořit v akademickém prostředí prostor pro modlitbu, duchovní a lidskou formaci a pro integraci ignaciánské spirituality. Chce povzbudit mladé lidi, aby budovali zralý život víry a jako laici převzali zodpovědnost v církvi a ve světě.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.6.2019 Na generální kurii jednala rozšířená rada otce generála
13.6.2019 V Kyrgyzstánu oslavili padesát let oficiální přítomnosti katolické církve v zemi
11.6.2019 Rozlišování a vedení jako jezuitský příspěvek církvi
5.6.2019 Komunikace ve službách apoštolských preferencí
21.5.2019 V polské Gdyni se P. generál setkal s malými i velkými školákyNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Životní styl kněží
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
Národní úmysl: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
více »

Nejbližší akce

Evropský Magis 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Kreativní exercicie s bibliodramatem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil