Články / Aktuality Dnes je 21. 9. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V Kyrgyzstánu oslavili padesát let oficiální přítomnosti katolické církve v zemi

Čtvrtek, 13.6.2019
Biškek. V hlavním městě Kyrgyzstánu Biškeku proběhly oslavy přítomnosti katolické církve v zemi – skutečné i oficiálně akceptované.


Během nedávné návštěvy „ad limina“ biskupské konference Kazachstánu a střední Asie povzbudil papež František představitele těchto místních církví, aby se zaměřili na „výhonky“ Boží činnosti. Jezuité, kteří působí v Kyrgyzstánu, se stále inspirují tímto bohatým srovnáním, když slouží malým katolickým společenstvím v této oblasti.

Dne 12. května se v katolickém kostele v Biškeku shromáždili věřící, aby poděkovali Bohu za jeho věrnost lidem po celá staletí existence církve na území Kyrgyzstánu. Oslava byla naplánována tak, aby se shodovala s padesátým výročím registrace katolické komunity v kyrgyzském hlavním městě sovětskou vládou. Mezi hosty patřil biskup Athanasius Schneider, rodák z německé diaspory během exilu na počátku druhé světové války. Přítomni byli i kněží z Kazachstánu a Ruska, jmenovitě P. Joseph Svidnitski, který sloužil katolíkům v celém Sovětském svazu před a po svém uvěznění za pastorační a ekumenickou činnost. Během homilie biskup Schneider vyzval katolíky z Kyrgyzstánu, aby viděli Boží pokračující činnost právě v malém, a připomněl, že hlavní důvod oslavy plyne ze skutečnosti, že víra je živá a Bůh je blízko.

Ve dnech 13. a 14. května jezuité spolu s univerzitou pořádali sympozium, které se zabývalo tématy souvisejícími s historií a současností křesťanství v Kyrgyzstánu. Místní profesoři i odborníci z jiných zemí prezentovali akademický výzkum témat jako je nestoriánské křesťanství v dřívějších stoletích na území současného Kyrgyzstánu, františkánské misie ve středověku ve střední Asii. Dotýkali se i otázek a výzev, kterým čelili křesťané různých etnických skupin v dalších stoletích. Kromě toho se několik místních vysokoškolských studentů zúčastnilo soutěže, jejímž cílem bylo přilákat budoucí studenty, aby se zabývali tématy souvisejícími s křesťanstvím v této oblasti.

Skrze své poslání v rámci Tovaryšstva slouží několika katolickým komunitám sedm jezuitů. Katolíci tvoří jen nepatrnou část křesťanské populace, která se odhaduje na méně než deset procent celkové populace v této převážně muslimské zemi. Práce církve zahrnují pastorační, humanitární a menší akademické snahy. Tato služba poskytuje Tovaryšstvu a církvi příležitost, která vyplývá z působení na hranicích setkávání různých kultur a náboženství. Zde uskutečnují svou „službu útěchy“, která směřuje dovnitř k rozvoji a prohloubení křesťanské komunity i navenek v úsilí o spolupráci s těmi, kdo jsou jiného vyznání a jiné kultury, k prospěchu širší kyrgyzské společnosti.

Na jedné straně se může zdát, že se oslava oficiální registrace jedné komunity je zdůrazněním byrokratické formality; na druhé straně tato skutečnost křesťanů žijících v mimořádných okolnostech poskytuje místním katolíkům příležitost vyjádřit vděčnost Bohu za jeho pozoruhodnou věrnost katolickým křesťanům v této zemi po celá staletí. Tím se ukazuje, že církev je živá, což je „výhonek“ svědčící o Boží blízkosti.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.9.2019 Jmenování nových kardinálů
27.8.2019 Členové Společenství křesťanského života v Liverpoolu prožili den ztišení
22.8.2019 Jezuitští scholastici z různých zemí zlepšovali svou angličtinu v Oxfordu
14.8.2019 O životě během studií v Římě hovoří jezuita z Malty
8.8.2019 P. generál Arturo Sosa zavítal do HirošimyNáš tip

U stolu v Betánii: Víra, hrob a přátelství

Marko Ivan Rupnik

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán...
více »


Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: Průvodce knihou Duchovní cvičení

Tomáš Špidlík

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat, křehký záchvěv lidského srdce, které „mluví“, a také závratné Boží hlubiny, které člověka zvou do Božího Srdce...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Národní úmysl: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
více »

Nejbližší akce

Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci


Kněžské exercicie


Duchovní pobyt - Senioři na Hostýně


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil