Články / Aktuality Dnes je 25. 8. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuitské vzdělávání a apoštolské preference

Pondělí, 22.7.2019
Řím. Na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova se v červnu uskutečnilo mezinárodní setkání deseti osob, které mají zodpovědnost za vzdělávací instituce jezuitů po celém světě.


„Letošní setkání bylo velmi zvláštní, protože bylo koncipováno v duchu univerzálních apoštolských preferencí jako apoštolského horizontu naší práce. Univerzálními apoštolskými preferencemi jsme se cítili potěšeni a vyzváni. Vidíme v nich velkou apoštolskou příležitost pro naše školy. Preferencemi jsme utvrzeni na cestě, pro kterou jsme se rozhodli na setkání v Riu v roce 2017, ale také jsme si vědomi pozvání jít hlouběji v našem procesu rozlišování. Nadcházející kolokvium v Jogja v Indonésii roku 2020 vidíme jako důležitý krok k pokračování v tomto rozlišování, které bude na konci roku podpořeno vydáním nového dokumentu o jezuitském vzdělávání. To je bezpochyby podnětná doba pro jezuitské vzdělávání.“

Tato slova odrážejí perspektivu P. José Mesa, prezidenta Mezinárodní komise pro Apoštolát jezuitského vzdělávání a vedoucího sekretariátu Tovaryšstva Ježíšova pro středoškolské vzdělávání. V těchto termínech se vyjadřoval po každoročním setkání, které se konalo v červnu na generální kurii Tovaryšstva. Otec Arturo Sosa se připojil k účastníkům, aby s nimi uvažoval o apoštolských preferencích. Jeho poselství mělo být povzbuzením, aby členové této komise byli ohlašovateli vytčených cílů všem vzdělávacím institucím spojeným s Tovaryšstvem Ježíšovým. Podle mínění otce generála mohou být preference považovány ve školách za horizont, který podnítí rozlišování. Pro jezuitské vzdělávání je to otázka odkrývání, identifikace a rozpoznávání nejlepších způsobů, jak sloužit společnému poslání smíření a spravedlnosti, které Tovaryšstvo vykonává.

Výroční zasedání je příležitostí ke sdílení o stavu jezuitského vzdělávání ve světě, k hovorům o projektech sekretariátu a diskuzím o iniciativách, které mohou podpořit budování sítě jezuitských škol.

Setkání komise zahrnovalo zprávy účastníků o projektech probíhajících v různých regionech světa. Zejména se snažilo ověřit, do jaké míry byly splněny výzvy předložené jezuitským institucím na kongresu v Riu roku 2017. Některá zasedání byla orientována na získání lepší perspektivy. Velká pozornost byla věnována diskuzi o přípravě konečné verze nového dokumentu o jezuitském vzdělávání a úloze, kterou tento nástroj bude mít na kongresu roku 2020. Pro tento dokument byl hledán název.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.8.2019 Jezuitští scholastici z různých zemí zlepšovali svou angličtinu v Oxfordu
14.8.2019 O životě během studií v Římě hovoří jezuita z Malty
8.8.2019 P. generál Arturo Sosa zavítal do Hirošimy
6.8.2019 Slavení eucharistie na budapešťském Mostě Svobody
5.8.2019 Chorvatský jezuita P. Luka Ilić vypráví o nových zkušenostech s evangelizacíNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání
Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
Národní úmysl: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
více »

Nejbližší akce

Varhanní hudba jezuitů a pro jezuity


Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci


více »

Kalendárium

Jezuité přicházejí do Haliče


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil