Články / Aktuality Dnes je 22. 1. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Jezuitské vzdělávání a apoštolské preference

Pondělí, 22.7.2019
Řím. Na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova se v červnu uskutečnilo mezinárodní setkání deseti osob, které mají zodpovědnost za vzdělávací instituce jezuitů po celém světě.


„Letošní setkání bylo velmi zvláštní, protože bylo koncipováno v duchu univerzálních apoštolských preferencí jako apoštolského horizontu naší práce. Univerzálními apoštolskými preferencemi jsme se cítili potěšeni a vyzváni. Vidíme v nich velkou apoštolskou příležitost pro naše školy. Preferencemi jsme utvrzeni na cestě, pro kterou jsme se rozhodli na setkání v Riu v roce 2017, ale také jsme si vědomi pozvání jít hlouběji v našem procesu rozlišování. Nadcházející kolokvium v Jogja v Indonésii roku 2020 vidíme jako důležitý krok k pokračování v tomto rozlišování, které bude na konci roku podpořeno vydáním nového dokumentu o jezuitském vzdělávání. To je bezpochyby podnětná doba pro jezuitské vzdělávání.“

Tato slova odrážejí perspektivu P. José Mesa, prezidenta Mezinárodní komise pro Apoštolát jezuitského vzdělávání a vedoucího sekretariátu Tovaryšstva Ježíšova pro středoškolské vzdělávání. V těchto termínech se vyjadřoval po každoročním setkání, které se konalo v červnu na generální kurii Tovaryšstva. Otec Arturo Sosa se připojil k účastníkům, aby s nimi uvažoval o apoštolských preferencích. Jeho poselství mělo být povzbuzením, aby členové této komise byli ohlašovateli vytčených cílů všem vzdělávacím institucím spojeným s Tovaryšstvem Ježíšovým. Podle mínění otce generála mohou být preference považovány ve školách za horizont, který podnítí rozlišování. Pro jezuitské vzdělávání je to otázka odkrývání, identifikace a rozpoznávání nejlepších způsobů, jak sloužit společnému poslání smíření a spravedlnosti, které Tovaryšstvo vykonává.

Výroční zasedání je příležitostí ke sdílení o stavu jezuitského vzdělávání ve světě, k hovorům o projektech sekretariátu a diskuzím o iniciativách, které mohou podpořit budování sítě jezuitských škol.

Setkání komise zahrnovalo zprávy účastníků o projektech probíhajících v různých regionech světa. Zejména se snažilo ověřit, do jaké míry byly splněny výzvy předložené jezuitským institucím na kongresu v Riu roku 2017. Některá zasedání byla orientována na získání lepší perspektivy. Velká pozornost byla věnována diskuzi o přípravě konečné verze nového dokumentu o jezuitském vzdělávání a úloze, kterou tento nástroj bude mít na kongresu roku 2020. Pro tento dokument byl hledán název.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
20.1.2020 Při mši svaté byl představen indický ornát
16.1.2020 Rozšířená rada otce generála se sešla k dalšímu jednání
15.1.2020 V Indii vznikla nová provincie Čennaí
14.1.2020 Oživení eucharistického hnutí mládeže ve Francii
13.1.2020 Otec generál pozval římské jezuityNáš tip

Sedm příběhů s knihou

Michal Altrichter

Sedm příběhů s knihou otevírá svědectví těch, kdo s knihou přicházejí živě do styku. O svém vnitřním světě vypráví: ilustrátor knih, knihovník, knihkupec, píšící autor, čtoucí čtenář, literární kritik a dítě. Každému je přisouzena jedna ctnost: pokora, skromnost, štědrost, činorodost, pokoj, laskavost a cudnost...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Přihlašování na Evropský Magis 2020


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil