Články / Aktuality Dnes je 25. 8. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V Jezuitské konferenci Pacifické Asie se hovořilo o apoštolských preferencích

Pondělí, 29.7.2019
Cheung Chau. Uprostřed tři týdny trvající asijské cesty, která přivedla generálního představeného jezuitů P. Artura Sosu k návštěvě pěti provincií a teritorií v Asii, se setkal s vyššími představenými Jezuitské konference Pacifické Asie (JCAP). Setkání se konalo v ignaciánském duchovním centru Tovaryšstva na Cheung Chau, jednom z mnoha ostrovů blízko Hongkongu.


Předseda konference P. Antonio Moreno popsal jednání následovně:

„Shromáždění vyšších představených v Hongkongu zahrnovalo také sekretáře, koordinátory, delegáty, konzultory a konzultanty. Připojili se k vyšším představeným na dva a půl dne: od 22. do 24. července. Zbývající čas do 26. července patřil řádnému shromáždění vyšších představených. Protože hlavní téma tohoto shromáždění bylo zaměřené na přizpůsobení a uskutečnění univerzálních apoštolských preferencí, považovali jsme za důležité zapojit tyto spolupracovníky do rozhovorů, protože jejich role jsou pro život a poslání konference tak zásadní. Provozují apoštolské sítě, společná díla, formační programy a jejich vklad je užitečný pro vedení konference. V tomto ohledu jsou jejich příspěvky, postřehy a návrhy neocenitelné, protože tito lidé pracují v terénu.

Přítomnost a účast P. generála učinila shromáždění obzvláště obdarovanou událostí. Toto je jeho třetí cesta do Pacifické Asie. Během jeho návštěv se snažíme pozvat ho na shromáždění konference, kdykoli je to možné. Učinil několik velmi důvtipných a užitečných zásahů, zejména pro plnění úkolů, které nám svěřil Svatý otec. Podtrhl důležitost přizpůsobení preferencí a nechce riskovat jejich okamžité plánování a provádění. Jeho přítomnost je pro konferenci velkým darem a inspirujícím momentem. Všichni jsme se cítili povzbuzeni a inspirováni našimi příležitostnými rozhovory s ním během jídla a v době přestávek, stejně jako i jeho poselstvím konferenci. Když jsme ho viděli modlit se s námi a slavit s námi eucharistii, cítili jsme se v jednotě s Tovaryšstvem Ježíšovým po celém světě.

Kromě univerzálních apoštolských preferencí jsme měli seminář o komunikaci - velmi důležitý aspekt našeho života a poslání. Také jsme diskutovali o restrukturalizaci vedení, o péči a ochraně nezletilých a zranitelných osob, o naslouchání a odpovídání na zprávy o římských domech a institucích, o čínské provincii a řešili jsme ekonomické záležitosti a společné obavy konference. Budeme pokračovat v našich realizacích univerzálních apoštolských preferencí v našich osmidenních exerciciích v únoru 2020. Cítili jsme, že je důležité pokračovat v procesu přizpůsobování, internalizace a přivlastňování preferencí v našem asijsko-pacifickém kontextu, spíše než „skočit“ do fáze provádění. Chceme to brát pomalu a vytrvale a zajistit, abychom my, včetně našich společníků v misi, byli na stejné lodi. Klíčová slova, která byla v našem procesu rozlišování často opakována, jsou: naslouchání a učení, doprovázení, konverze, pokora. Jednoduše řečeno šlo o synodální komunitu, která sleduje cestu, která, doufejme, vede k Božímu poslání.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.8.2019 Jezuitští scholastici z různých zemí zlepšovali svou angličtinu v Oxfordu
14.8.2019 O životě během studií v Římě hovoří jezuita z Malty
8.8.2019 P. generál Arturo Sosa zavítal do Hirošimy
6.8.2019 Slavení eucharistie na budapešťském Mostě Svobody
5.8.2019 Chorvatský jezuita P. Luka Ilić vypráví o nových zkušenostech s evangelizacíNovinky z Refugia

Bajky. O moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky...
více »


Prameny světla

Tomáš Špidlík

Duchovní život je přítomnost a činnost Boží Osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání
Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
Národní úmysl: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
více »

Nejbližší akce

Varhanní hudba jezuitů a pro jezuity


Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci


více »

Kalendárium

Jezuité přicházejí do Haliče


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil