Články / Aktuality Dnes je 19. 11. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V Jezuitské konferenci Pacifické Asie se hovořilo o apoštolských preferencích

Pondělí, 29.7.2019
Cheung Chau. Uprostřed tři týdny trvající asijské cesty, která přivedla generálního představeného jezuitů P. Artura Sosu k návštěvě pěti provincií a teritorií v Asii, se setkal s vyššími představenými Jezuitské konference Pacifické Asie (JCAP). Setkání se konalo v ignaciánském duchovním centru Tovaryšstva na Cheung Chau, jednom z mnoha ostrovů blízko Hongkongu.


Předseda konference P. Antonio Moreno popsal jednání následovně:

„Shromáždění vyšších představených v Hongkongu zahrnovalo také sekretáře, koordinátory, delegáty, konzultory a konzultanty. Připojili se k vyšším představeným na dva a půl dne: od 22. do 24. července. Zbývající čas do 26. července patřil řádnému shromáždění vyšších představených. Protože hlavní téma tohoto shromáždění bylo zaměřené na přizpůsobení a uskutečnění univerzálních apoštolských preferencí, považovali jsme za důležité zapojit tyto spolupracovníky do rozhovorů, protože jejich role jsou pro život a poslání konference tak zásadní. Provozují apoštolské sítě, společná díla, formační programy a jejich vklad je užitečný pro vedení konference. V tomto ohledu jsou jejich příspěvky, postřehy a návrhy neocenitelné, protože tito lidé pracují v terénu.

Přítomnost a účast P. generála učinila shromáždění obzvláště obdarovanou událostí. Toto je jeho třetí cesta do Pacifické Asie. Během jeho návštěv se snažíme pozvat ho na shromáždění konference, kdykoli je to možné. Učinil několik velmi důvtipných a užitečných zásahů, zejména pro plnění úkolů, které nám svěřil Svatý otec. Podtrhl důležitost přizpůsobení preferencí a nechce riskovat jejich okamžité plánování a provádění. Jeho přítomnost je pro konferenci velkým darem a inspirujícím momentem. Všichni jsme se cítili povzbuzeni a inspirováni našimi příležitostnými rozhovory s ním během jídla a v době přestávek, stejně jako i jeho poselstvím konferenci. Když jsme ho viděli modlit se s námi a slavit s námi eucharistii, cítili jsme se v jednotě s Tovaryšstvem Ježíšovým po celém světě.

Kromě univerzálních apoštolských preferencí jsme měli seminář o komunikaci - velmi důležitý aspekt našeho života a poslání. Také jsme diskutovali o restrukturalizaci vedení, o péči a ochraně nezletilých a zranitelných osob, o naslouchání a odpovídání na zprávy o římských domech a institucích, o čínské provincii a řešili jsme ekonomické záležitosti a společné obavy konference. Budeme pokračovat v našich realizacích univerzálních apoštolských preferencí v našich osmidenních exerciciích v únoru 2020. Cítili jsme, že je důležité pokračovat v procesu přizpůsobování, internalizace a přivlastňování preferencí v našem asijsko-pacifickém kontextu, spíše než „skočit“ do fáze provádění. Chceme to brát pomalu a vytrvale a zajistit, abychom my, včetně našich společníků v misi, byli na stejné lodi. Klíčová slova, která byla v našem procesu rozlišování často opakována, jsou: naslouchání a učení, doprovázení, konverze, pokora. Jednoduše řečeno šlo o synodální komunitu, která sleduje cestu, která, doufejme, vede k Božímu poslání.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.11.2019 Nový prefekt Ekonomického sekretariátu Svatého stolce
6.11.2019 Konference jazykovědců a historiků v jižním Vietnamu
4.11.2019 Slovinská provincie přivítala generálního představeného
21.10.2019 Seminář o Evropě a globálních výzvách
8.10.2019 Tovaryšstvo Ježíšovo prožije Ignaciánský rokNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Dialog a smíření na Blízkém východě
Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílejí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.
Národní úmysl: Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.
více »

Nejbližší akce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi


Vzpomínkový večer na Tomáše kardinála Špidlíka


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


Adventní duchovní cvičení


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


více »

Kalendárium

Památka bl. Michaela Augustina Pro

Památka sv. Jana Berchmanse


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil