Články / Aktuality Dnes je 11. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V Jezuitské konferenci Pacifické Asie se hovořilo o apoštolských preferencích

Pondělí, 29.7.2019
Cheung Chau. Uprostřed tři týdny trvající asijské cesty, která přivedla generálního představeného jezuitů P. Artura Sosu k návštěvě pěti provincií a teritorií v Asii, se setkal s vyššími představenými Jezuitské konference Pacifické Asie (JCAP). Setkání se konalo v ignaciánském duchovním centru Tovaryšstva na Cheung Chau, jednom z mnoha ostrovů blízko Hongkongu.


Předseda konference P. Antonio Moreno popsal jednání následovně:

„Shromáždění vyšších představených v Hongkongu zahrnovalo také sekretáře, koordinátory, delegáty, konzultory a konzultanty. Připojili se k vyšším představeným na dva a půl dne: od 22. do 24. července. Zbývající čas do 26. července patřil řádnému shromáždění vyšších představených. Protože hlavní téma tohoto shromáždění bylo zaměřené na přizpůsobení a uskutečnění univerzálních apoštolských preferencí, považovali jsme za důležité zapojit tyto spolupracovníky do rozhovorů, protože jejich role jsou pro život a poslání konference tak zásadní. Provozují apoštolské sítě, společná díla, formační programy a jejich vklad je užitečný pro vedení konference. V tomto ohledu jsou jejich příspěvky, postřehy a návrhy neocenitelné, protože tito lidé pracují v terénu.

Přítomnost a účast P. generála učinila shromáždění obzvláště obdarovanou událostí. Toto je jeho třetí cesta do Pacifické Asie. Během jeho návštěv se snažíme pozvat ho na shromáždění konference, kdykoli je to možné. Učinil několik velmi důvtipných a užitečných zásahů, zejména pro plnění úkolů, které nám svěřil Svatý otec. Podtrhl důležitost přizpůsobení preferencí a nechce riskovat jejich okamžité plánování a provádění. Jeho přítomnost je pro konferenci velkým darem a inspirujícím momentem. Všichni jsme se cítili povzbuzeni a inspirováni našimi příležitostnými rozhovory s ním během jídla a v době přestávek, stejně jako i jeho poselstvím konferenci. Když jsme ho viděli modlit se s námi a slavit s námi eucharistii, cítili jsme se v jednotě s Tovaryšstvem Ježíšovým po celém světě.

Kromě univerzálních apoštolských preferencí jsme měli seminář o komunikaci - velmi důležitý aspekt našeho života a poslání. Také jsme diskutovali o restrukturalizaci vedení, o péči a ochraně nezletilých a zranitelných osob, o naslouchání a odpovídání na zprávy o římských domech a institucích, o čínské provincii a řešili jsme ekonomické záležitosti a společné obavy konference. Budeme pokračovat v našich realizacích univerzálních apoštolských preferencí v našich osmidenních exerciciích v únoru 2020. Cítili jsme, že je důležité pokračovat v procesu přizpůsobování, internalizace a přivlastňování preferencí v našem asijsko-pacifickém kontextu, spíše než „skočit“ do fáze provádění. Chceme to brát pomalu a vytrvale a zajistit, abychom my, včetně našich společníků v misi, byli na stejné lodi. Klíčová slova, která byla v našem procesu rozlišování často opakována, jsou: naslouchání a učení, doprovázení, konverze, pokora. Jednoduše řečeno šlo o synodální komunitu, která sleduje cestu, která, doufejme, vede k Božímu poslání.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.7.2020 Rekonstruované duchovní centrum ve Francii
26.6.2020 P. Lisbert D´Souza o své službě třem generálům Tovaryšstva Ježíšova
17.6.2020 Proběhlo jednání generální rady Tovaryšstva
1.6.2020 Jezuité pečují o nemocné spolubratry
6.5.2020 Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva JežíšovaNáš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil